احترام پرندگان به امام هادی علیه السلام


ابوهاشم جعفری می گوید:
متوکل تالار آفتابگیری درست کرده بود که پنجره های مشبک داشت و داخل آن پرندگان خوش آواز را رها ساخته بود. روزهایی که سران حکومت برای سلام رسمی و تبریک نزد او می آمدند، متوکل درون همین تالار می‌نشست اما بر اثر سروصدای پرندگان، نه حرف دیگران را می شنید و نه دیگران حرفش را می‌شنیدند .
فقط وقتی که امام هادی علیه السلام وارد می‌شد تمام پرندگان ساکت و آرام می شدند و تا وقتی امام هادی از آنجا خارج نمی‌شد سر و صدا نمی‌کردند.

منابع:
بحار الانوار، ج 50، ص 148، ح 34.

مراجعه شود به:
حاکمان معاصر امام هادی علیه السلام


تعداد بازدید ها: 5438