اجزای عمده تشکیل دهنده دانشگاه مجازی


دانشگاه مجازی از سه جزء عمده تشکیل شده است :

  • ‌کامپیوتر خدمات شبکه وب : در واقع گلوگاه و واسط سیستم دانشگاه مجازی و دنیای بیرون است و وظیفه آن دریافت و ارسال پیغام‌ها می‌باشد.

  • کامپیوتر خدمات کاربردی : که مهمترین بخش سیستم است و این برنامه است که در خواستهای مربوط به کاربران را از کامپیوتر خدمات شبکه وب دریافت کرده و کار پردازش را بر روی آنها انجام داده و سپس جواب متناسب با آن را به کامپیوتر خدمات شبکه وب ارسال می‌کند تا از آن طریق به کاربر ارسال شود.

  • پایگاه داده : این قسمت نیز جزو مهمترین بخش‌های سیستم دانشگاه مجازی است که تمامی اطلاعات مربوط به دانشگاه مجازی در آن ذخیره می‌شوند. این اطلاعات شامل اطلاعات مربوط به اساتید، دانشجویان، دروس، برنامه‌های مربوط به ترم، امتحانات، پیغام‌ها، نمرات و تمامی اطلاعاتی است که در یک سیستم دانشگاهی وجود دارد. از جمله رایج ترین‌ بانکهای اطلاعاتی میتوان‌ از Microsoft SQL Server,Oracle نام برد که هر دو از بانکهای اطلاعاتی قدرتمند هستند.

منبع:
کمیتهتعداد بازدید ها: 11693