اثرهای محوی در عکاسیimg/daneshnameh_up/f/fc/collection037.gif

img/daneshnameh_up/d/dd/jp022.jpg
پیشزمینه‌ها و پسزمینه محو
به طور کلی مسائل ترکیب‌بندی فضا در تمامی رشته‌های گرافیک یکسان هستند. با وجود این عکاسی سختیهای خاصی در این زمینه دارد که در بقیه یافت نمی‌شود.
حرکت ( که برای فیلم سینمایی عنصر اصلی ترکیب‌بندی است ) برای عکس ثابت تنها در موارد استثنایی اهمیت پیدا می‌کند. ( در مواقعی که از محوی برای نشان دادن حرکت استفاده بشود)
از سوی دیگر هنر عکاسی بعضی دشواریهای فنی را ارائه می‌دهد که اگر راه‌حلهای مناسبی برای مواجه شدن با آنها در نظر گرفته شود ، عکسهای خوبی می‌توان تهیه کرد.
مثلا اثرهای محوی را در نظر بگیریم: برحسب دوری و گشادگی دیافراگم،‌ عدسیها مخصوصا آنها که فاصله کانونی زیادی دارند، این یا آن درجه از عمق میدان را با وضوح کم یا زیاد می‌گیرند.
اگر از این نقصهای عدسی به عمد استفاده کنیم، می‌توانیم عکسهایی عالی، مخصوصا عکسهای تهیه کنیم.
در عکس بالایی موضوع عبارت از پیشزمینه‌ای محو می‌باشد؛ برگهایی که در نزدیکی عدسی واقع شده‌اند بدون هیچگونه کیفیت مشخصی افتاده‌اند.
اثرهای محوی برای نمایانده حرکت
ه غیر از محویهایی که به وسیله تنظیم دوربین به دست می‌آیند، عکسها گاهی اثرهای محویی را عرضه می‌کنند که به وسیله حرکت آفریده می‌شوند. در این عکسها به نظر می‌رسد که زمینه تصویر به وسیله حرکت دوربین پاک شده است. محوی حرکت در هنگامی به وجود می‌آید که زمان نوردهی طولانیی را ( با دوربین سه‌پایه‌) انتخاب کنیم و موضوع عکس حرکتی را در طول عکسبرداری اجرا کند.
img/daneshnameh_up/f/f0/jp022-1.jpg  img/daneshnameh_up/5/56/jp022-2.jpg img/daneshnameh_up/e/eb/jp022-3.jpg img/daneshnameh_up/3/37/jp022-4.jpg img/daneshnameh_up/6/62/jp022-5.jpg img/daneshnameh_up/d/de/jp022-6.jpg


مثلث در عکاسی
    گونه های مختلف خطها در عکاسی     خط افقی در عکاسی     خط مایل در عکاسی   نقطه قوی سطح در عکاسی  


تعداد بازدید ها: 8945