ابولؤلؤ


ابولولو که نام اصلی او پیروز بوده است. هنرمندی اهل کاشان، و در ساخت و ساز، نجاری و آسیاب سازی متبحر و افتخار ایرانیان.

وی غلام مغیره بن شعبه بود که او را برای ساخت آسیاب پیش عمر بن خطاب خلیفه دوم اهل تسنن فرستاد؛
ابولولو عمر را در مدینه و در مکانی که می خواست برای او آسیاب بسازد به قتل رسانید و می گویند بعد از آن به ایران گریخت و مجدداً به کاشان بازگشت که در آنجا به بابا شجاع معروف است.
قبر ابولولو در کاشان است.


ادامه این متن در حال ویرایش است و به زودی ارائه خواهد شد.

تعداد بازدید ها: 7442