ابواء


ابواء نام قریه بزرگی است در میان راه مکه و مدینه که تا جحفه 23 تا 27 میل فاصله دارد. ابواء همچنین نام کوهی در همان نواحی نیز هست.
آمنه بنت وهب، مادر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، در هنگام بازگشت از مدینه به مکه در ابواء درگذشت و قبر مطهرش اکنون در همان جا قرار دارد. مشرکان مکه هنگام بازگشت از جنگ بدر وقتی به ابواء رسیدند، قصد نبش قبر آمنه را داشتند اما برخی از بزرگان قریش آنان را از این کار بازداشتند.
پیامبر خدا در غزوه حدیبیه و نیز حجة الوداع بر سر قبر مادرش رفت و گریست. در یکی از این سفرها، آیاتی از قرآن کریم، از جمله آیه تیمم، در ابواء بر پیامبر نازل شد.
همچنین نقل است که ابوسفیان پیش از فتح مکه در ابواء به حضور پیامبر رسید و اسلام آورد.
بنا بر روایتی، عبدالله بن جعفر، شوهر حضرت زینب،‌ در ابواء درگذشت و در همان جا دفن شد. مسلم بن عقبه نیز در همان جا به هلاکت رسید و دفن شد.

منابع:
معجم البلدان، ‌ج 1 ، ص 101؛ دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، ج 5 ص 151؛ المغازی، ج 1، ص 206


تعداد بازدید ها: 19400