آمار کشتگان جنگ صفین


در تاریخ درباره آمار کشته شدگان در جنگ 110 روزه‌ی صفین، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد که برخی از آنها چنین است:

  • مجموعا 110 هزار نفر کشته شدند؛ 90 هزار نفر از سپاه معاویه و 20 هزار از یاران علی علیه السلام.
  • مجموعا 70 هزار نفر کشته شدند؛ 45 هزار نفر از سپاه معاویه، 25 هزار نفر از سپاه علی علیه السلام.
  • شرکت کنندگان در این جنگ، تعداد بیشماری بوده‌اند؛ به طوری که برخی مورخین، فقط تعداد جنگجوها را 150 هزار نفر ذکر کرده‌اند و معتقدند افراد حاضر در صفین، مجموعا بالغ بر 300 هزار نفر بوده است. بر این اساس، از تعداد کشته‌شدگان، آمار صحیحی نمی‌توان ارائه کرد، چرا که برخی کشته‌ها قابل شناسایی نبودند، عده زیادی غرق شدند و عده‌ای نیز خوراک درندگان بیابان گشتند.

مراجعه شود به:


منابع:

  • فروغ ولایت،‌ ص 486
  • مروج‌الذهب مسعودی، ج2، ‌ص 405، 404


تعداد بازدید ها: 20363