آزمایش درجه و کالری


1 . یک ظرف فلزی کوچک و یک قابلمه بزرگ را که هر دو محتوی آب باشند هم زمان روی دو شعله زیاد اجاق گاز آشپزخانه که به نوبت داخل آنها می گذارید دمای هر کدام را در لحظه ای که به جوش می آیند اندازه بگیرید .

img/daneshnameh_up/6/63/mzp13.jpg


مشاهده خواهید کرد که :

ظرف کوچک خیلی زودتر از ظرف بزرگ شروع به جوشیدن ( یا غل زدن ) میکند . ثانیاً در نقطه جوش ، دماسنج دمای هر دو را یکسان و حدود 100 درجه سانتی گراد نشان می دهد .

توضیح :

برای به جوش آوردن آب بیشتر مقدار گرمای بیشتر لازم است .


2 . دو قوطی حلبی سر باز محتوی آب سرد را داخل هر یک از ظرفها قرار دهید . وقتی هر دو داغ شدند ، درجه حرارت آنها را اندازه بگیرید و ببینید کدام بیشتر است .

مشاهده خواهید کرد که :

ظرف بزرگ دمای آب قوطی را بالاتر می برد .

توضیح :

دمای هر یک از ظرفهای آب جوش تقریباً 100 درجه سانتی گراد است ، اما ظرف بزرگ می تواند انرژی گرمایی بیشتری نسبت به ظرف کوچک بدهد .
مقدار مطلق گرما با واحد کالری اندازه گیری میشود . کالری یعنی مقدار گرمایی که لازم است تا دمای یک گرم آب را به اندازه یک درجه سانتی گراد بالا ببرد .( آن کالری که معمولاً برای تعیین ارزش غذایی بکار می رود 1000 برابر کالری کوچک تعریف شده است . )تعداد بازدید ها: 12262