آزمایش دامن هاوایی


مواد و وسایل لازم

  • یک عدد لیوان
  • یک عدد قلم موی آب رنگ

روش آزمایش

مرحله اول:
در لیوان آب بریزید و روی میز قرار دهید.
سر قلم مو را داخل آب فرو کنید.
قلم مو را چند بار در آب بالا و پایین ببرید و تکان دهید.
مشاهده می شود که موهای سر قلم مو مانند دامن هاوایی (دامنی که بارشته های الیاف ساخته می شود و لباس بومیان هاوایی است ) به اطراف پخش می شود و حرکت می کند .


مرحله دوم:
قلم مو را بیرون بیاورید و آن را بالا و پایین ببرید.
مشاهده می شود که موهای سر قلم مو به هم می چسبند و هر قدر قلم مو را بالا و پایین ببرید موهای سر قلم مو از هم باز نمی شوند .

img/daneshnameh_up/a/ac/mz47.jpg


نتایج آزمایش

وقتی قلم مو را از لیوان آب بیرون می آوریم لایه نازکی آب روی آن را می پوشاند . مولکولهای این لایه یکدیگر را جذب می کنند و در نتیجه موها را چسبیده به هم نگه می دارند . به نیروی که بدین ترتیب سبب چسبیدن موهای قلم مو به یکدیگر می شود نیروی کشش سطحی می گویند.
در زیر آب لایه سطحی روی موهای قلم مو ایجاد نمی شود بنابراین نیروی کشش سطحی بر آن عمل نمی کند.در زیر مولکولها از همه جهت یکدیگر را جذب می کند بنابراین نیروهایی که از طرف مولکولهای مختلف از تمام جهات بر یک مولکول از آب درون لیوان وارد میاید یکدیگر را خنثی می کنند. اما در سطح آب در بعضی از جهات بیرون از سطح مایع این نیروها حذف می شوند و بنابراین نیروی جاذبه بین مولکولها ( نیروی پیوستگی ) در سطح آب بیشتر است.


تعداد بازدید ها: 11537