آرایش سپاه امام علی علیه السلام در جنگ صفین


آرایش جنگی سپاه امیرالمؤمنین در جنگ صفین به ترتیب زیر بوده است :

فرمانده کلّ سواره نظام سپاه امام علی علیه السلام: عمار یاسر.
فرمانده کل پیاده نظام: عبدالله بن بدیل خزاعی.
پرچمدار کل سپاه: هاشم بن عقبه.
یمنی‌ها در سمت راست و تیره‌های مختلف از قبیله ربیعه در سمت چپ سپاه.
شجاعان قبیله مضر که غالباً کوفی و بصری بودند در قلب سپاه.
فرمانده سواره نظام سمت راست: اشعث بن قیس.
فرمانده سواره نظام سمت چپ عبدالله بن عباس.
فرمانده پیاده نظام راست: سلیمان بن صرد خزاعی.
فرمانده پیاده نظام چپ حارث بن مرّه.
پرچم هر قبیله در دست بزرگان آن قبیله و پسران‌شان بود.

مراجعه شود به:


منابع: فروغ ولایت، ص 583 - 582

  • وقعه صفین، ص 205


تعداد بازدید ها: 20970