آب و هوای بیشه زارهای استرالیا


بیشه زارهای استرالیا


img/daneshnameh_up/5/55/abostoralia.jpg
دمای سالانه علفزارها و بوته زارها

این نمودار نشان دهنده دمای متوسط
نواحی بوته زار شمال استرالیا
به هنگام روز است.بوته زارهای استرالیا در تمام طول سال گرم هستند گرچه در تابستان (بین ماههای آبان تا فروردین) گرمترند و در زمستان (بین ماههای اردیبهشت تا مهر) معتدل ترند . دمای متوسط به هنگام روز 36 درجه سانتیگراد (97 درجه فارنهایت) در وسط تابستان و 19 درجه سانتیگراد (67 درجه فارنهایت) در وسط زمستان است . شبها بسیار سردترند . معمولاَ در تابستان سالانه حدود 25 سانتیمتر (10 اینچ) باران می بارد.
تعداد بازدید ها: 16691