منو
 کاربر Online
547 کاربر online
تاریخچه ی: یوواروویت

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-72Lines: 1-72
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  {picture=Uvarovite.jpg}  {picture=Uvarovite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 (هولاندیت - اگرگات فلسی (15 میلیمتر  (هولاندیت - اگرگات فلسی (15 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::یوواروویت (Uvarovite)::__ ||__::یوواروویت (Uvarovite)::__
-::Ca3Cr2[SiO4]3 :: +::((کلسیم|Ca))3((کروم|Cr))2(SiO4)3 ::
 |__::سیستم ((تبلور))::__ |__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__ ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__
 |__::((رخ))::__ |__::((رخ))::__
 |__::((جلا))::__ |__::((جلا))::__
 |__::شکستگی::__ |__::شکستگی::__
-::شفاف - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__ +::((شفاف)) - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 |__::اشکال ظاهری::__ |__::اشکال ظاهری::__
-::کمیاب ; درژیزمان های کرم(Cr) ، در روسیه (اورال) فنلاند ، افریقای جنوبی (ترانسوال) ، کانادا ، لهستان ، نروژ ، اتیوپی و::|__::((ژیزمان))::__ +::کمیاب ; در((ژیزمان)) های کرم(Cr) ، در ((روسیه)) اورال فنلاند
.
افریقای جنوبی (ترانسوال) ، ((کانادا)) ، ((لهستان)) ، ((نروژ)) ، ((اتیوپی)) و غیره::|__::((ژیزمان))::__
 ::(Schorlomite) می باشد Ti گاه حاوی::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ ::(Schorlomite) می باشد Ti گاه حاوی::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
-::در کانیها به صورت اولیه یافت می شوند Ca- Al- V -Cr -Zr -Ti -Mn - YMg- Fe متغیر - برای ایزومورف های مرتبه بالای آن عناصر::|__::ترکیب شیمیایی::__
::سبز تا سبز زمردی تیره ::|__::رنگ ((کانی))::__
+::در کانیها به صورت اولیه یافت می شوند(( کلسیم|Ca))- ((آلومینیوم|Al))- V - Cr - ((تیتانیوم|Ti)) -((منگنز|Mn)) - Y -((منیزیم|Mg))- ((آهن|Fe)) متغیر برای ((ایزومورف)) های مرتبه بالای آن عناصر::|__::ترکیب شیمیایی::__
::سبز تا سبز ((زمرد))ی تیره ::|__::رنگ ((کانی))::__
 |__::((رنگ)) اثر خط ::__ |__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 |__::تشابه کانی شناسی::__ |__::تشابه کانی شناسی::__
 |__::((پاراژنز))::__ |__::((پاراژنز))::__
-::.سنگهای اولترابازیک ::|__::منشا تشکیل::__
::کوچک ::|__::شکل ((بلور))ها::__
::.گاه به عنوان سنگ زینتی برش داده می شود::|__::((کاربرد))::__
+::.سنگهای ((اولترابازیک)) ::|__::منشا تشکیل::__
::کوچک::|__::شکل ((بلور))ها::__
::.گاه به عنوان ((سنگ)) زینتی برش داده می شود::|__::((کاربرد))::__
 :: ((روسیه)) اورال ::|__::محل پیدایش::__  :: ((روسیه)) اورال ::|__::محل پیدایش::__
-::.خواص فیزیکی و شیمیایی یوواروویت شبیه گروناست::|__::سایر مشخصات::__ +::.خواص فیزیکی و شیمیایی ((یوواروویت)) شبیه ((گرونا))ست::|__::سایر مشخصات::__
 ::.گرفته شده است S.S.Ouvarov از نام وزیر روسی ::|__::((وجه تسمیه))::__|| ::.گرفته شده است S.S.Ouvarov از نام وزیر روسی ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 -|-|-|-|| -|-|-|-||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]
   

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 04 دی 1384 [06:41 ]   6   نفیسه ناجی      جاری 
 یکشنبه 04 دی 1384 [06:40 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 دی 1384 [06:38 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 دی 1384 [05:48 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 دی 1384 [05:36 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 دی 1384 [05:32 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..