منو
 صفحه های تصادفی
پشه
دین و پیش‏فرض‏هاى علوم انسانى
زمین فلکنوریزه
لاگرانژ
اسید آبسیزیک
منابع صنعتی الکلها
چهار نیروی بنیادی
تمرکز در تنیس
مقالات جدید گروههای علمی
پاداش همراهی با امام زمان
 کاربر Online
978 کاربر online
تاریخچه ی: کتابهای نجوم

::{picture=anim_mars_99_05_10.gif height=150 width=150}{picture=anim_moon_eclipse_small.gif height=150 width=150}{picture=blackhole_animation3.gif height=150 width=150}{picture=hubble_38122_Mstar.gif height=150 width=150}::||
::__~~navy:نام کتاب~~__::|::__~~navy:نویسنده~~__
__~~navy:مترجم~~__::|::__~~navy:چکیده کتاب~~__::|::__~~navy:ناشر~~__::
__سیارات و اقمار__|نویسنده: ویلیام جی. کافمن
مترجم: علی درویش|~~brown:کتاب حاضر اثری است برای پاسخگویی به معمای پیدایش منظومه شمسی و سیر و تکوین سیارات و اقمار ، که نویسنده آن سالها سرپرست رصدخانه گریفیت لوس آنجلس ، استاد فیزیک دانشگاه ایالتی سان دیه گوی آمریکا و یکی از اعضای تحققیای مأموریت و ایکینگها به مریخ بود. هر فصل از این کتاب ما را به دنیاهای جدیدی رهنمون می‌شود. عمده مسائلی که در این کتالب به آن پرداخته شده عبارتند از: جهان اولیه ، سیارات و اقمار و ویژگیهای فیزیکی آنها و جهانهای دور با مطالعه این کتاب اطلاعات جامعی در مورد ساختار و پیدایش منظومه شمسی ، بخصوص فیزیک سیارات و اقمار آن بدست می‌آورید.~~|سال نشر: اردیببهشت 1366- انتشارات معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی
__سیاره ما زمین__|نویسنده: آ. و. بیالکو A. V. Byalko
مترجم: لطیف کاوشگر|~~brown:در فصل 1 به مسیر زمین در فضا و زمان ، مباحث: کره سماوی - پدیده مهبانگ - حرکت زمین و سیارات دیگر دور خورشید آورده شده. در فصل 2 به چرخش کروی اجرام آسمانی ، مباحث: سینماتیک چرخش زمین - فیزیک کاهشماری - چرخشهای سیارات - شکل اجرام آسمانی - حرکت ماه و زمین و حرارت درون سیارات می‌پردازد. در فصل 3 به انرژی (خورشید به عنوان چشمه انرژی) ؛ مباحث: فیزیک خورشید - درون خورشید - انرژی واکنشهای هسته‌ای - بررسی امکان انفجار خورشید - جو خورشید و در فصل 4 به جو و اقیانوس - ترکیب جو - تعادل گرمایی سیارات و جو آنها - بادهای زمین - اقیانوسهای جهان و جریان آنها پرداخته است. در فصل 5 به آب و هوای زمین؛ ابرها - وضعیت هوا - اقلیم - علل تغییر آب و هوا - آب و هوا و تمدن و ... پرداخته شده است.~~|سال نشر: چاپ اول 1372- از انتشارات انجمن فیزیک ایران
__اخترشناسی پایه__|نویسنده: ژاکلین و سیمون میتون Jacheline & Simon Mitton
مترجم: توفیق حیدرزاده|~~brown:در این کتاب به نحوه پیدایش روز و شب ، حرکت وضعی و انتقالی زمین ، صورتهای فلکی و نقشه ستارگان در فصول مختلف سال ، خانواده خورشید ، کسوف و خسوف ، رصدخانه‌ها ، تلسکوپها ، اقمار و سیارات منظومه شمسی ، خورشید ، سیارکها ، دنباله دارها ، زندگی و مرگ ستارگان ، کهکشانها و انواع آن می‌پردازد. همچنین خواندنیهای مرتبط با موضوعات مطرح شده تحت عنوان خواندنی که در رابطه با: حرکت در منظومه شمسی ، عصر فضا ، اندازه گیری فاصله سیارات ، پیدایش منظومه شمسی ، رده بندی ستارگان ، آزمایشهایی درباره منشأ حیات ، کشف کهکشانها و انبساط جهان می‌باشند.
در هر بخش و هر موضوع ، فعالیت و خودآزمایی نیز مطرح شده ، که در درک بهتر پدیده‌ها به خواننده کمک می‌کند. این کتاب به زبان ساده ، بنیادهای اخترشناسی امروز را توصیف می‌کند. خوانندگان نوجوان ، با مطالعه این کتاب جهان پر عظمت را بهتر خواهند شناخت. مطالب خواندنی به بررسی تاریخی برخی از اکتشافها با تئوریهای مهم اختر شناسی می‌پردازد و فعالیتها راهنمایی است برای آزمایش و بررسی پدیده‌های نجومی با وسایلی ساده. در ادامه جهان چیست؟ ابعاد - اندازه - مقیاس و ... فیزیک ستارگان و ... ، همچنین انبساط جهان - جابجایی دوپلری ثابتهای هابل - عمر جهان و ... .
همچنین مدلهای جهان - فرضیه‌های و مدلهای کیهانشناختی مطرح است. در بخش ضمیمه کتاب ، روابط نجومی - تلسکوپهای نجومی - مختصات سماوی و نام ستارگان و صور فلکی- اطلس ستارگان و نقشه‌های آسمان آمده است. در پایان هر فصل بخش پرسشنامه و مشاهدات رصدی نمونه نیز آمده است.~~|سال نشر: اردیبهشت ماه 1367 (چاپ اول)
__فن آوری تلسکوپها__ (مقدمه‌ای بر ستاره شناسی کاربردی)|نویسنده: سی. آر. کیچین .Kitchin Christopher R
مترجم: سیدجواد نورایی
ویراستار: دکتر محمد تقی عدالتی (استاد دانشگاه فردوسی مشهد)|~~brown:در بخش اول به انواع تلسکوپها از اولیه تا تلسکوپهای با تجهیزات پیشرفته (تلسکوپ نوری ، نور شناسی مربوطه به تلسکوپها ، ساختمان و مکانیزم عمل آنها) ، طرح تلسکوپ کوچک جدید (خودتان بسازید ، تلسکوپها تجارتی و ...) و در بخش دوم به موقعیتها و حرکتها (موقعیتها در آسمان - مختصاتهای نجومی - کره سماوی - شبانه روز خورشیدی و نجومی - میل و زاویه ارتفاع و سمت و زمانی و ... زمانهای خورشیدی و نجومی - بعد و میل - نصب تلسکوپ - تنظیم و نحوه رصد با آن - ایمنی و ملاحظات علمی در کار با تلسکوپها - رصد سیارات و اقمار - سحابیها و کهکشانها - رصد ستارگان - ردیابی‌های صور فلکی و مختصات ویژه در آسمان و ...) پرداخته شده است.~~|سال نشر: 1380 - انتشارات آستان قدس رضوی
__ساختار ستارگان و کهکشانها__|نویسنده: پاول هاج
مترجم: توفیق حیدرزاده|~~brown:در بخش اول به پیدایش ، فاصله ستارگان ، در خشندگیهای ستاره‌ای و حرکتهای ستاره ای پرداخته شده است. در بخش دوم و سوم اجزای لازم برای شکل گیری ستارگان (گاز میان ستاره‌ای - غبار میان ستاره‌ای) و چگونگی شکل گیری ستارگان (چرخش ، رمبش ، انبساط ، انقباض) رشته اصلی و ... .
در بخش چهارم به منشأ انرژی ستارگان ، انرژی هسته‌ای ، دما و شعاع و جرم ستارگان و همچنین ساختار وجود ستارگان پرداخته است. در فصل پنجم به ستارگان متغیر ، ستارگان قیفاووس و سایر ستارگان متغیر و در فصل ششم به غولهای سرخ ، ستارگان پیر و جوان ، تکامل ، تحول و تولد ستارگان و غولها ، رده بندی درخشندگی و در فصل 7 به رمبش و تبهگنی ، غولهای سرخ و سحابی سیاره‌ای و انفجارات نواختران پرداخته شده.
فصل 10 مربوط به سیاهچاله‌ها (نظریات نسبیبت ، ماهیت سیاهچاله‌ها و ...، فصل 11و 12و 13به جهان کهکشانها (انواعشان و خوشه بندی در کهکشانها و کهکشان راه شیری ، کهکشانهای انفجاری ، کوایزار ...) پرداخته است.~~|سال نشر: چاپ اول 1368- انتشارات سازمان جغرافیایی و کارتوگرافی کیهانشناسی
__ستاره شناسی زمانهای اسلامی__|نویسنده: دکتر محمد الیاسIlyas, Mohammad
مترجم: دکتر تقی عدالتی|~~brown:در بخش اول به اساس زمانهای اسلامی و مروری بر پیدایش اصول اخترشناسی در اسلام و نقش زمانهای اسلامی در پیشرفت ستاره شناسی پرداخته شده است. همچنین به زمان ، تقسیم روز و ساعتهای زمانی اولیه و اندازه گیری زمان و نیز جداول قبله ، اوقات اسلامی در اصطلاح مذهبی و نجومی ، مبنای محاسبات زمانهای اسلامی پرداخته شده.
در قسمت دیگر به فیزیک نوری و جوی در ارتباط با زمانهای اسلامی ، جو زمین ، تأثیر جو زمین بر طلوع و غروب خورشید ، تأثیر ارتفاع بر پدیده‌های نجومی ، متغیرهای اختر فیزیک و برخی از زمانهای اسلامی ، مسائل نجومی که به ملاحظات مذهبی هم نیاز دارند، مطرح شده است. در بخش سوم اطلس جهانی زمانهای اسلامی و آموزشهایی در مورد کاربرد اطلاعات فنی ارائه شده است.~~|سال نشر: 1377- انتشارات: استان قدس رضوی
__فضا و عصر جدید ماهواره‌ها__|نوسنده: دکتر ابراهمی فائقی|~~brown:بحثهایی از جمله انسان در آرزوی پرواز - اولین صعود با بالون - پرواز با موتور بنزینی - موشک مهمترین ابزار پرواز - آغاز عصر فضا - اولین سفینه سرنشین دار - یوری گاگارین - اولین زن فضانورد جهان - پیدایش آپولوها سفینه‌های فضایی اولیه - سفر به کره ماه - نمونه برداری از سطح ماه - ابزارهای تسخیر ماه - زندگی فضانوردان فضا - لباسهای فضانوردان - شاتل فضایی - کشورهای جهان سوم و علم فضایی- اروپا و فضانوردی - ماهواره‌های نظامی و مخابراتی - مسأله بی وزنی - ماهواره‌ها و کاربردهای آنها از کشاورزی تا فضانوردی - بررسی لایه اوزون - طب ماهواره‌ای - طرز کار سیستمهای ماهواره‌ای برای پوشش شبکه‌های تلویزیونی - ماهواره‌های نظامی کاوشگرهای سیارات منظومه شمسی - چشم انداز کاوشهای فضایی در این کتاب مطرح است.~~|سال نشر: 1373 - از انتشارات زر قلم
||

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 02 مهر 1385 [09:40 ]   6   مجید آقاپور      جاری 
 دوشنبه 12 تیر 1385 [11:40 ]   4   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 تیر 1385 [11:35 ]   3   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 22 خرداد 1385 [12:53 ]   2   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 22 خرداد 1385 [12:37 ]   1   مجید آقاپور      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..