منو
 کاربر Online
1021 کاربر online
تاریخچه ی: کتابهای نجوم
||::__~~navy:نام کتاب~~__::|::__~~navy:نویسنده~~__
__~~navy:مترجم~~__::|::__~~navy:چکیده کتاب~~__::|::__~~navy:ناشر~~__::
__سیارات و اقمار__|نویسنده: ویلیام جی. کافمن
مترجم: علی درویش|کتاب حاضر اثری است برای پاسخگویی به معمای پیدایش منظومه شمسی و سیر و تکوین سیارات و اقمار ، که نویسنده آن سالها سرپرست رصدخانه گریفیت لوس آنجلس ، استاد فیزیک دانشگاه ایالتی سان دیه گوی آمریکا و یکی از اعضای تحققیای مأموریت و ایکینگها به مریخ بود. هر فصل از این کتاب ما را به دنیاهای جدیدی رهنمون می‌شود. عمده مسائلی که در این کتالب به آن پرداخته شده عبارتند از: جهان اولیه ، سیارات و اقمار و ویژگیهای فیزیکی آنها و جهانهای دور با مطالعه این کتاب اطلاعات جامعی در مورد ساختار و پیدایش منظومه شمسی ، بخصوص فیزیک سیارات و اقمار آن بدست می‌آورید.|سال نشر: اردیببهشت 1366- انتشارات معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی
__سیاره ما زمین__|نویسنده: آ. و. بیالکو A. V. Byalko
مترجم: لطیف کاوشگر|در فصل 1 به مسیر زمین در فضا و زمان ، مباحث: کره سماوی - پدیده مهبانگ - حرکت زمین و سیارات دیگر دور خورشید آورده شده. در فصل 2 به چرخش کروی اجرام آسمانی ، مباحث: سینماتیک چرخش زمین - فیزیک کاهشماری - چرخشهای سیارات - شکل اجرام آسمانی - حرکت ماه و زمین و حرارت درون سیارات می‌پردازد. در فصل 3 به انرژی (خورشید به عنوان چشمه انرژی) ؛ مباحث: فیزیک خورشید - درون خورشید - انرژی واکنشهای هسته‌ای - بررسی امکان انفجار خورشید - جو خورشید و در فصل 4 به جو و اقیانوس - ترکیب جو - تعادل گرمایی سیارات و جو آنها - بادهای زمین - اقیانوسهای جهان و جریان آنها پرداخته است. در فصل 5 به آب و هوای زمین؛ ابرها - وضعیت هوا - اقلیم - علل تغییر آب و هوا - آب و هوا و تمدن و ... پرداخته شده است.|سال نشر: چاپ اول 1372- از انتشارات انجمن فیزیک ایران
__اخترشناسی پایه__|نویسنده: ژاکلین و سیمون میتون Jacheline & Simon Mitton
مترجم: توفیق حیدرزاده|در این کتاب به نحوه پیدایش روز و شب ، حرکت وضعی و انتقالی زمین ، صورتهای فلکی و نقشه ستارگان در فصول مختلف سال ، خانواده خورشید ، کسوف و خسوف ، رصدخانه‌ها ، تلسکوپها ، اقمار و سیارات منظومه شمسی ، خورشید ، سیارکها ، دنباله دارها ، زندگی و مرگ ستارگان ، کهکشانها و انواع آن می‌پردازد. همچنین خواندنیهای مرتبط با موضوعات مطرح شده تحت عنوان خواندنی که در رابطه با: حرکت در منظومه شمسی ، عصر فضا ، اندازه گیری فاصله سیارات ، پیدایش منظومه شمسی ، رده بندی ستارگان ، آزمایشهایی درباره منشأ حیات ، کشف کهکشانها و انبساط جهان می‌باشند.
در هر بخش و هر موضوع ، فعالیت و خودآزمایی نیز مطرح شده ، که در درک بهتر پدیده‌ها به خواننده کمک می‌کند. این کتاب به زبان ساده ، بنیادهای اخترشناسی امروز را توصیف می‌کند. خوانندگان نوجوان ، با مطالعه این کتاب جهان پر عظمت را بهتر خواهند شناخت. مطالب خواندنی به بررسی تاریخی برخی از اکتشافها با تئوریهای مهم اختر شناسی می‌پردازد و فعالیتها راهنمایی است برای آزمایش و بررسی پدیده‌های نجومی با وسایلی ساده. در ادامه جهان چیست؟ ابعاد - اندازه - مقیاس و ... فیزیک ستارگان و ... ، همچنین انبساط جهان - جابجایی دوپلری ثابتهای هابل - عمر جهان و ... .
همچنین مدلهای جهان - فرضیه‌های و مدلهای کیهانشناختی مطرح است. در بخش ضمیمه کتاب ، روابط نجومی - تلسکوپهای نجومی - مختصات سماوی و نام ستارگان و صور فلکی- اطلس ستارگان و نقشه‌های آسمان آمده است. در پایان هر فصل بخش پرسشنامه و مشاهدات رصدی نمونه نیز آمده است.|سال نشر: اردیبهشت ماه 1367 (چاپ اول)
__فن آوری تلسکوپها__ (مقدمه‌ای بر ستاره شناسی کاربردی)|نویسنده: سی. آر. کیچین .Kitchin Christopher R
مترجم: سیدجواد نورایی
ویراستار: دکتر محمد تقی عدالتی (استاد دانشگاه فردوسی مشهد)|در بخش اول به انواع تلسکوپها از اولیه تا تلسکوپهای با تجهیزات پیشرفته (تلسکوپ نوری ، نور شناسی مربوطه به تلسکوپها ، ساختمان و مکانیزم عمل آنها) ، طرح تلسکوپ کوچک جدید (خودتان بسازید ، تلسکوپها تجارتی و ...) و در بخش دوم به موقعیتها و حرکتها (موقعیتها در آسمان - مختصاتهای نجومی - کره سماوی - شبانه روز خورشیدی و نجومی - میل و زاویه ارتفاع و سمت و زمانی و ... زمانهای خورشیدی و نجومی - بعد و میل - نصب تلسکوپ - تنظیم و نحوه رصد با آن - ایمنی و ملاحظات علمی در کار با تلسکوپها - رصد سیارات و اقمار - سحابیها و کهکشانها - رصد ستارگان - ردیابی‌های صور فلکی و مختصات ویژه در آسمان و ...) پرداخته شده است.|سال نشر: 1380 - انتشارات آستان قدس رضوی
__ساختار ستارگان و کهکشانها__|نویسنده: پاول هاج
مترجم: توفیق حیدرزاده|در بخش اول به پیدایش ، فاصله ستارگان ، در خشندگیهای ستاره‌ای و حرکتهای ستاره ای پرداخته شده است. در بخش دوم و سوم اجزای لازم برای شکل گیری ستارگان (گاز میان ستاره‌ای - غبار میان ستاره‌ای) و چگونگی شکل گیری ستارگان (چرخش ، رمبش ، انبساط ، انقباض) رشته اصلی و ... .
در بخش چهارم به منشأ انرژی ستارگان ، انرژی هسته‌ای ، دما و شعاع و جرم ستارگان و همچنین ساختار وجود ستارگان پرداخته است. در فصل پنجم به ستارگان متغیر ، ستارگان قیفاووس و سایر ستارگان متغیر و در فصل ششم به غولهای سرخ ، ستارگان پیر و جوان ، تکامل ، تحول و تولد ستارگان و غولها ، رده بندی درخشندگی و در فصل 7 به رمبش و تبهگنی ، غولهای سرخ و سحابی سیاره‌ای و انفجارات نواختران پرداخته شده.
فصل 10 مربوط به سیاهچاله‌ها (نظریات نسبیبت ، ماهیت سیاهچاله‌ها و ...، فصل 11و 12و 13به جهان کهکشانها (انواعشان و خوشه بندی در کهکشانها و کهکشان راه شیری ، کهکشانهای انفجاری ، کوایزار ...) پرداخته است.|سال نشر: چاپ اول 1368- انتشارات سازمان جغرافیایی و کارتوگرافی کیهانشناسی
__ستاره شناسی زمانهای اسلامی__|نویسنده: دکتر محمد الیاسIlyas, Mohammad
مترجم: دکتر تقی عدالتی|در بخش اول به اساس زمانهای اسلامی و مروری بر پیدایش اصول اخترشناسی در اسلام و نقش زمانهای اسلامی در پیشرفت ستاره شناسی پرداخته شده است. همچنین به زمان ، تقسیم روز و ساعتهای زمانی اولیه و اندازه گیری زمان و نیز جداول قبله ، اوقات اسلامی در اصطلاح مذهبی و نجومی ، مبنای محاسبات زمانهای اسلامی پرداخته شده.
در قسمت دیگر به فیزیک نوری و جوی در ارتباط با زمانهای اسلامی ، جو زمین ، تأثیر جو زمین بر طلوع و غروب خورشید ، تأثیر ارتفاع بر پدیده‌های نجومی ، متغیرهای اختر فیزیک و برخی از زمانهای اسلامی ، مسائل نجومی که به ملاحظات مذهبی هم نیاز دارند، مطرح شده است. در بخش سوم اطلس جهانی زمانهای اسلامی و آموزشهایی در مورد کاربرد اطلاعات فنی ارائه شده است.|سال نشر: 1377- انتشارات: استان قدس رضوی
__فضا و عصر جدید ماهواره‌ها__|نوسنده: دکتر ابراهمی فائقی|بحثهایی از جمله انسان در آرزوی پرواز - اولین صعود با بالون - پرواز با موتور بنزینی - موشک مهمترین ابزار پرواز - آغاز عصر فضا - اولین سفینه سرنشین دار - یوری گاگارین - اولین زن فضانورد جهان - پیدایش آپولوها سفینه‌های فضایی اولیه - سفر به کره ماه - نمونه برداری از سطح ماه - ابزارهای تسخیر ماه - زندگی فضانوردان فضا - لباسهای فضانوردان - شاتل فضایی - کشورهای جهان سوم و علم فضایی- اروپا و فضانوردی - ماهواره‌های نظامی و مخابراتی - مسأله بی وزنی - ماهواره‌ها و کاربردهای آنها از کشاورزی تا فضانوردی - بررسی لایه اوزون - طب ماهواره‌ای - طرز کار سیستمهای ماهواره‌ای برای پوشش شبکه‌های تلویزیونی - ماهواره‌های نظامی کاوشگرهای سیارات منظومه شمسی - چشم انداز کاوشهای فضایی در این کتاب مطرح است.|سال نشر: 1373 - از انتشارات زر قلم
||


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 02 مهر 1385 [09:40 ]   6   مجید آقاپور      جاری 
 دوشنبه 12 تیر 1385 [11:40 ]   4   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 تیر 1385 [11:35 ]   3   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 22 خرداد 1385 [12:53 ]   2   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 22 خرداد 1385 [12:37 ]   1   مجید آقاپور      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..