منو
 کاربر Online
507 کاربر online
تاریخچه ی: کبد

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-102Lines: 1-142
 +{DYNAMICMENU()}
 +__واژه‌نامه__
 +*((واژگان دستگاه گوارش و بیماریها))
 +*((واژگان قلب و عروق))
 +*((واژگان پوست و مو))
 +*((واژگان چشم پزشکی))
 +__مقالات مرتبط__
 +*((آناتومی دستگاه گوارش))
 +*((درمان ترشی معده))
 +*((بیماری التهاب روده))
 +*((دستگاه گوارشی))
 +*((روده بزرگ))
 +*((روده کوچک))
 +*((ساختمان لوله گوارش))
 +*((ساختمان معده))
 +*((غدد بزاقی))
 +*((لوزوالمعده))
 +__کتابهای مرتبط__
 +*((کتابهای دستگاه گوارش و بیماریها))
 +__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=60|انجمن پزشکی]__
 +__سایتهای مرتبط__
 +*سایتهای داخلی
 +**[http://pearl.sums.ac.ir/~grc/|مرکز تحقیقات بیماریهای گوارشی]
 +**[http://www.gldrc.org/|مرکز تخصصی کبد و دستگاه گوارشی]
 +**[http://www.rcgld.org/farsi/index.htm|مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد]
 +**[http://iransalamat.com/?sectionId=8|پایگاه جامع اطلاع رسانی پزشکی ایران سلامت]
 +**[http://www.irteb.com/MEDICAL-IMAGE/atlasbimariha.htm|اطلس رنگی بیماریها]
 +*سایتهای خارجی
 +**[http://www.ddrcir.org/|مرکز تحقیقات بیماریهای گوارشی]
 +**[http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ulcerativecolitis.html|دستگاه گوارش و بیماریهای آن]
 +**[http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/digestivesystem.html|بیماریهای گوارشی]
 +**[http://www.hbi.ir/hosting/isf_emrc/index.htm|مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم]
 +__گالری تصویر__
 +*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|گالری علوم]
 +**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=37|پزشکی و سلامت]
 +body=
 +|~|
 +{DYNAMICMENU}
 
||کبد (__~~green:Liver~~__) بزرگترین غده بدن است و بعد از پوست بزرگترین عضو بدن است که در زیر پرده دیافراگم قرار گرفته است. کبد در بسیاری از اعمال متابولیکی بدن از جمله پروتئین سازی و سم زدایی شرکت دارد.||
 
||کبد (__~~green:Liver~~__) بزرگترین غده بدن است و بعد از پوست بزرگترین عضو بدن است که در زیر پرده دیافراگم قرار گرفته است. کبد در بسیاری از اعمال متابولیکی بدن از جمله پروتئین سازی و سم زدایی شرکت دارد.||
 !دید کلی !دید کلی
 80 درصد سلولهای کبدی را __~~green:هپاتوسیتها~~__ تشکیل می‌دهند. هپاتوسیتها ، ((چربی)) و ((کربوهیدراتها|قند)) را ذخیره می‌کنند. علاوه بر این تهیه آلبومین ، ((انعقاد خون|پروترومبین)) و ((انعقاد خون|فیبرینوژن)) به عهده هپاتوسیت است. کبد دارای چهار لوب ناقص جداگانه است که با یک ((بافت همبند|بافت پیوندی)) بسیار نازک به نام __~~green:کپسول گلیسون~~__ احاطه شده است. سطح آن با صفاق پوشیده شده است. ناف کبد برای ورود رگهای خونی و خروج صفرا بکار می‌آید. دو نوع جریان خون دریافت می‌کند. مقدار زیاد آن از طریق ورید باب (از روده ، ((ساختمان معده|معده)) و ((طحال))) وارد کبد می‌شود و مقدار خیلی کمی خون از طریق شریان کبدی به کبد می‌رسد.

 80 درصد سلولهای کبدی را __~~green:هپاتوسیتها~~__ تشکیل می‌دهند. هپاتوسیتها ، ((چربی)) و ((کربوهیدراتها|قند)) را ذخیره می‌کنند. علاوه بر این تهیه آلبومین ، ((انعقاد خون|پروترومبین)) و ((انعقاد خون|فیبرینوژن)) به عهده هپاتوسیت است. کبد دارای چهار لوب ناقص جداگانه است که با یک ((بافت همبند|بافت پیوندی)) بسیار نازک به نام __~~green:کپسول گلیسون~~__ احاطه شده است. سطح آن با صفاق پوشیده شده است. ناف کبد برای ورود رگهای خونی و خروج صفرا بکار می‌آید. دو نوع جریان خون دریافت می‌کند. مقدار زیاد آن از طریق ورید باب (از روده ، ((ساختمان معده|معده)) و ((طحال))) وارد کبد می‌شود و مقدار خیلی کمی خون از طریق شریان کبدی به کبد می‌رسد.

 
 
 
 
  
 {img src=img/daneshnameh_up/e/e6/کبد.1} {img src=img/daneshnameh_up/e/e6/کبد.1}
  
 
 
 
 
 

بافت اصلی کبد توسط بافت پیوندی به لوبول تقسیم نشده است. هپاتوسیتها به شکل صفحات سلولی یا تیغه ، در اطراف ، در محور فضای پورت و وریدچه مرکزی قرار دارند. فضای پورت شامل ورید باب ، شریان کبدی و مجرای صفراوی است. علاوه بر این ((دستگاه لنفاوی|رگهای لنفی)) و اعصاب نیز در این ناحیه دیده می‌شود. سلولهای کبدی در بدن اعمال زیادی را انجام می‌دهند مانند شرکت در ساختن پروتئینها ، ذخیره سازی مواد مورد نیاز ، اعمال متابولیک ، سم زدایی و غیر فعال کردن مواد مضر و تولید و ترشح صفرا.
 

بافت اصلی کبد توسط بافت پیوندی به لوبول تقسیم نشده است. هپاتوسیتها به شکل صفحات سلولی یا تیغه ، در اطراف ، در محور فضای پورت و وریدچه مرکزی قرار دارند. فضای پورت شامل ورید باب ، شریان کبدی و مجرای صفراوی است. علاوه بر این ((دستگاه لنفاوی|رگهای لنفی)) و اعصاب نیز در این ناحیه دیده می‌شود. سلولهای کبدی در بدن اعمال زیادی را انجام می‌دهند مانند شرکت در ساختن پروتئینها ، ذخیره سازی مواد مورد نیاز ، اعمال متابولیک ، سم زدایی و غیر فعال کردن مواد مضر و تولید و ترشح صفرا.
 !اجزای لبول کبدی !اجزای لبول کبدی
 !!فضای پورت (Portal Space) !!فضای پورت (Portal Space)
 فضای سه گوشی است که در رئوس لبولهای مجاور دیده می‌شود. هر فضای پورت پر از بافت همبند و حاوی ((سرخرگ|شریان)) ، ((سیاهرگ|ورید)) و مجرای صفراوی است. ورید موجود شاخه‌ای از ورید باب و شریان موجود شاخه‌ای از شریان هپاتیک است. مجرای صفراوی ، صفرای مترشحه توسط سلولهای کبدی را دریافت می‌کند.  فضای سه گوشی است که در رئوس لبولهای مجاور دیده می‌شود. هر فضای پورت پر از بافت همبند و حاوی ((سرخرگ|شریان)) ، ((سیاهرگ|ورید)) و مجرای صفراوی است. ورید موجود شاخه‌ای از ورید باب و شریان موجود شاخه‌ای از شریان هپاتیک است. مجرای صفراوی ، صفرای مترشحه توسط سلولهای کبدی را دریافت می‌کند.
 

 

 
 
 
 
  
 
 
 ::{img src=img/daneshnameh_up/8/81/برش عرضی کبد.2.JPG}:: ::{img src=img/daneshnameh_up/8/81/برش عرضی کبد.2.JPG}::
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 برش عرضی برش عرضی
  
  
  
 
 
 
 
 !!صفحات کبدی !!صفحات کبدی
 سلولهای کبدی در هر لبول بهم پیوسته و صفحاتی را تشکیل داده‌اند که به صورت شعاعی از مرکز به محیط کشیده شده‌اند. صفحات کبدی توسط __~~green:سینوزوئیدها~~__ از یکدیگر جدا شده‌اند. هر سلول در دو سطح خود با هپاتوسیتهای مجاور و در طح دیگرش با سینوزوئیدها در تماس می‌باشند.  سلولهای کبدی در هر لبول بهم پیوسته و صفحاتی را تشکیل داده‌اند که به صورت شعاعی از مرکز به محیط کشیده شده‌اند. صفحات کبدی توسط __~~green:سینوزوئیدها~~__ از یکدیگر جدا شده‌اند. هر سلول در دو سطح خود با هپاتوسیتهای مجاور و در طح دیگرش با سینوزوئیدها در تماس می‌باشند.
 !!سینوزوئیدهای کبدی (Hepatic Sinussolid) !!سینوزوئیدهای کبدی (Hepatic Sinussolid)
 سینوزوئیدها ، کانالهای عروقی وسیعی به قطر 30 - 10 میکرومتر می‌باشند که در حد فاصل صفحات کبدی قرار گرفته‌اند. ((بافت خون|خون)) را از شریانها و وریدهای توزیع کننده دریافت و در مرکز لبول به ورید مرکزی تخلیه می‌کنند.  سینوزوئیدها ، کانالهای عروقی وسیعی به قطر 30 - 10 میکرومتر می‌باشند که در حد فاصل صفحات کبدی قرار گرفته‌اند. ((بافت خون|خون)) را از شریانها و وریدهای توزیع کننده دریافت و در مرکز لبول به ورید مرکزی تخلیه می‌کنند.
 !!ورید مرکزی (Central Vein) !!ورید مرکزی (Central Vein)
 در وسط هر لبول قرار گرفته و خون سینوزوئیها را دریافت می‌کند. از نظر ساختمانی سلولهای آندوتلیال پوشاننده ورید مرکزی بوسیله ((بافت همبند|الیاف رتیکولر)) پشتیبانی می‌شوند.  در وسط هر لبول قرار گرفته و خون سینوزوئیها را دریافت می‌کند. از نظر ساختمانی سلولهای آندوتلیال پوشاننده ورید مرکزی بوسیله ((بافت همبند|الیاف رتیکولر)) پشتیبانی می‌شوند.
 

 

 
 
 
 
  
 
 
 ::{img src=img/daneshnameh_up/f/f8/برش عرضی کبد.1}:: ::{img src=img/daneshnameh_up/f/f8/برش عرضی کبد.1}::
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 برش عرضی برش عرضی
  
  
  
 
 
 
 
 !عروق خونی کبد !عروق خونی کبد
 !!سیستم وریدی کبد !!سیستم وریدی کبد
 __~~green:ورید باب~~__ یا پورت که 75 درصد خون کبدی را تامین می‌کند حاصل مواد غذایی جذب شده در ((دستگاه گوارش)) می‌باشد. این ورید از ناف کبد وارد و انشعابات آن در فضای پورت ، وریدهای پورتال یا بین لبولی نامیده می‌شوند و انشعاب وریدهای پورتال در محیط لبولها منتشر شده و وریدهای توزیع کننده را بوجود می‌آورند. از وریدهای توزیع کننده انشعاباتی به نام وریدچه‌های ورودی خارج و به سینوزوئیدهای کبدی منتهی می‌شود. خون سینوزوئیدها به ورید مرکز لبولی تخلیه می‌گردد. از بهم پیوستن این وریدها ، وریدهای تحت لبولی بوجود می‌آید. از بهم پیوستن این وریدها هم ورید کبدی بوجود می‌آید که آن نیز بنوبه خود ، خون را به بزرگ ((سیاهرگ|سیاهرگ زیرین)) می‌ریزد. __~~green:ورید باب~~__ یا پورت که 75 درصد خون کبدی را تامین می‌کند حاصل مواد غذایی جذب شده در ((دستگاه گوارش)) می‌باشد. این ورید از ناف کبد وارد و انشعابات آن در فضای پورت ، وریدهای پورتال یا بین لبولی نامیده می‌شوند و انشعاب وریدهای پورتال در محیط لبولها منتشر شده و وریدهای توزیع کننده را بوجود می‌آورند. از وریدهای توزیع کننده انشعاباتی به نام وریدچه‌های ورودی خارج و به سینوزوئیدهای کبدی منتهی می‌شود. خون سینوزوئیدها به ورید مرکز لبولی تخلیه می‌گردد. از بهم پیوستن این وریدها ، وریدهای تحت لبولی بوجود می‌آید. از بهم پیوستن این وریدها هم ورید کبدی بوجود می‌آید که آن نیز بنوبه خود ، خون را به بزرگ ((سیاهرگ|سیاهرگ زیرین)) می‌ریزد.
 !!سیستم شریان کبدی !!سیستم شریان کبدی
 شریان کبدی که شاخه‌ای از __~~green:شریان سیلیاک~~__ می‌باشد، خون اکسیژن‌دار را به کبد حمل می‌کند. شریان کبدی نیز از ناف کبد وارد و انشعابات آن مسیر ورید پورتال را طی کرده و انشعابات نهایی آنها شریانچه‌های ورودی را بوجود می‌آورند که خون خود را به درون سینوزوئیدها می‌ریزند. در سینوزوئیدها خون شریانی و وریدی مخلوط شده و به ورید مرکزی تخلیه می‌شود. شریان کبدی که شاخه‌ای از __~~green:شریان سیلیاک~~__ می‌باشد، خون اکسیژن‌دار را به کبد حمل می‌کند. شریان کبدی نیز از ناف کبد وارد و انشعابات آن مسیر ورید پورتال را طی کرده و انشعابات نهایی آنها شریانچه‌های ورودی را بوجود می‌آورند که خون خود را به درون سینوزوئیدها می‌ریزند. در سینوزوئیدها خون شریانی و وریدی مخلوط شده و به ورید مرکزی تخلیه می‌شود.
 !سلولهای کبدی (Hepatocytes) !سلولهای کبدی (Hepatocytes)
 هپاتوسیتها ، سلولهای بزرگی هستند با یک یا دو ((هسته سلول|هسته)) که هسته آنها درشت ، کروی ، روشن و دارای هستک مشخص می‌باشند. سلولهای کبدی یکی از پرکارترین سلولهای بدن هستند که هر سلول به تنهایی هم به عنوان یک غده مترشحه داخلی و هم به عنوان یک غده مترشحه خارجی عمل می‌کند. با ((میکروسکوپ الکترونی)) ، سلول کبدی دارای ((شبکه آندوپلاسمی|شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار و صاف)) بسیار گسترده ، ((دستگاه گلژی)) توسعه یافته ، ((ریبوزوم|ریبوزومهای آزاد)) ، ((میتوکندری|میتوکندریهای)) فراوان و ((لیزوزوم)) می‌باشد. سطوحی از سلول کبدی که در مجاورت سینوزوئیدها قرار دارند حاوی میکرویلیهای متعددی هستند و سطح تماس هپاتوسیت با خون را افزایش می‌دهند. سطحی از هپاتوسیت که در مجاورت هپاتوسیت دیگر قرار دارد دارای فرورفتگی ناودان مانندی است که __~~green:کانالیکول صفراوی~~__ را بوجود می‌آورد.  هپاتوسیتها ، سلولهای بزرگی هستند با یک یا دو ((هسته سلول|هسته)) که هسته آنها درشت ، کروی ، روشن و دارای هستک مشخص می‌باشند. سلولهای کبدی یکی از پرکارترین سلولهای بدن هستند که هر سلول به تنهایی هم به عنوان یک غده مترشحه داخلی و هم به عنوان یک غده مترشحه خارجی عمل می‌کند. با ((میکروسکوپ الکترونی)) ، سلول کبدی دارای ((شبکه آندوپلاسمی|شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار و صاف)) بسیار گسترده ، ((دستگاه گلژی)) توسعه یافته ، ((ریبوزوم|ریبوزومهای آزاد)) ، ((میتوکندری|میتوکندریهای)) فراوان و ((لیزوزوم)) می‌باشد. سطوحی از سلول کبدی که در مجاورت سینوزوئیدها قرار دارند حاوی میکرویلیهای متعددی هستند و سطح تماس هپاتوسیت با خون را افزایش می‌دهند. سطحی از هپاتوسیت که در مجاورت هپاتوسیت دیگر قرار دارد دارای فرورفتگی ناودان مانندی است که __~~green:کانالیکول صفراوی~~__ را بوجود می‌آورد.
 !اعمال سلول کبدی  !اعمال سلول کبدی
 !!پروتئین سازی !!پروتئین سازی
 سلولهای کبدی ((پروتئین|پروتئینهای)) متعددی را سنتز و بطور مداوم به خون ترشح می‌کنند که از جمله آنها می‌توان آلبومین ، پروترومبین ، فیبرینوژن لیپو پروتئینها و ((انعقاد خون|هپارین)) را نام برد.  سلولهای کبدی ((پروتئین|پروتئینهای)) متعددی را سنتز و بطور مداوم به خون ترشح می‌کنند که از جمله آنها می‌توان آلبومین ، پروترومبین ، فیبرینوژن لیپو پروتئینها و ((انعقاد خون|هپارین)) را نام برد.
 !!ذخیره سازی !!ذخیره سازی
 سلولهای کبدی قارد به ذخیره سازی مواد مختلفی می‌باشند که از جمله آنها می‌توان ((طبقه بندی چربیها|تری گلیسریدها)) ، ((گلیکوژن)) و ((ویتامینها)) را نام برد. تجمع چربی زیاد در هپاتوسیتها باعث پیدایش شرایطی به نام __~~green:کبد چرب~~__ می‌گردد که قابل برگشت است.  سلولهای کبدی قارد به ذخیره سازی مواد مختلفی می‌باشند که از جمله آنها می‌توان ((طبقه بندی چربیها|تری گلیسریدها)) ، ((گلیکوژن)) و ((ویتامینها)) را نام برد. تجمع چربی زیاد در هپاتوسیتها باعث پیدایش شرایطی به نام __~~green:کبد چرب~~__ می‌گردد که قابل برگشت است.
 !!اعمال متابولیک !!اعمال متابولیک
 از مهمترین اعمال متابولیک سلولهای کبدی ، __~~green:گلوکونئوژنز~~__ یا تبدیل چربیها و ((اسید آمینه|اسیدهای آمینه)) به گلوکز و دآمیناسیون اسیدهای آمینه برای تولید ((اوره)) است.  از مهمترین اعمال متابولیک سلولهای کبدی ، __~~green:گلوکونئوژنز~~__ یا تبدیل چربیها و ((اسید آمینه|اسیدهای آمینه)) به گلوکز و دآمیناسیون اسیدهای آمینه برای تولید ((اوره)) است.
 !!سم زدایی !!سم زدایی
 سلولهای کبدی با استفاده از آنزیمهای شبکه آندوپلاسمی صاف خود و به طرق اکسیداسیون و متیلاسیون ، مواد متعددی نظیر ((الکل)) ، استروئیدها ، __~~green:باربی توراتها~~__ را غیر فعال می‌سازند.  سلولهای کبدی با استفاده از آنزیمهای شبکه آندوپلاسمی صاف خود و به طرق اکسیداسیون و متیلاسیون ، مواد متعددی نظیر ((الکل)) ، استروئیدها ، __~~green:باربی توراتها~~__ را غیر فعال می‌سازند.
 !!ترشح صفرا !!ترشح صفرا
 تولید و ترشح صفرا از اعمال خارجی کبد می‌باشد. مهمترین اجزای تشکیل دهنده صفرا ، علاوه بر ((آب)) و الکترولیتها اسیدهای صفراوی و __~~green:بیلی روبین~~__ می‌باشد. بیلی روبین حاصل از تجزیه ((هموگلوبین)) که به صورت غیر محلول در آب و خون وجود دارد، توسط هپاتوسیتها گرفته شده و به صورت محلول در آب درآمده و به کانالیکولهای صفراوی ترشح می‌شود.  تولید و ترشح صفرا از اعمال خارجی کبد می‌باشد. مهمترین اجزای تشکیل دهنده صفرا ، علاوه بر ((آب)) و الکترولیتها اسیدهای صفراوی و __~~green:بیلی روبین~~__ می‌باشد. بیلی روبین حاصل از تجزیه ((هموگلوبین)) که به صورت غیر محلول در آب و خون وجود دارد، توسط هپاتوسیتها گرفته شده و به صورت محلول در آب درآمده و به کانالیکولهای صفراوی ترشح می‌شود.
 

 

 
 
 
 
  
 {img src=img/daneshnameh_up/6/6d/liver.JPG} {img src=img/daneshnameh_up/6/6d/liver.JPG}
  
 
 
 
 
 !ترمیم کبد !ترمیم کبد
 با آنکه سلولهای کبدی دارای عمری طولانی هستند ولی قدرت ترمیم (Regeneration) فوق العاده‌ای دارند. بطوری که موشها قادرند 75 درصد کبد خود را در یک ماده ترمیم کنند. با وجود این قدرت ترمیم کبد در انسان محدود است. عاملی که تقسیم سلولهای کبدی را پس از رسیدن به حجم اصلی خود مهار می‌کند، __~~green:کالون (Chalone)~~__ نامیده می‌شود. کالون تولید شده در هر عضو متناسب با تعداد سلولهای تشکیل دهنده آن عضو می‌باشد. در صورت کاهش تعداد سلولها ، کاهش مقدار کالون محرک تقسیم سلولها می‌باشد.  با آنکه سلولهای کبدی دارای عمری طولانی هستند ولی قدرت ترمیم (Regeneration) فوق العاده‌ای دارند. بطوری که موشها قادرند 75 درصد کبد خود را در یک ماده ترمیم کنند. با وجود این قدرت ترمیم کبد در انسان محدود است. عاملی که تقسیم سلولهای کبدی را پس از رسیدن به حجم اصلی خود مهار می‌کند، __~~green:کالون (Chalone)~~__ نامیده می‌شود. کالون تولید شده در هر عضو متناسب با تعداد سلولهای تشکیل دهنده آن عضو می‌باشد. در صورت کاهش تعداد سلولها ، کاهش مقدار کالون محرک تقسیم سلولها می‌باشد.
 !بیماریهای کبد !بیماریهای کبد
 !!یرقان !!یرقان
 اختلال در ترشح یا دفع صفرا باعث افزایش بیلی روبین خون و بروز __~~green:بیماری یرقان~~__ می‌گردد. اگر بیماری یرقان در اثر آسیب سلولهای کبدی بروز نماید __~~green:یرقان هپاتیک~~__ نامیده می‌شود. ولی اگر از انسداد مجاری صفراوی مثل تشکیل سنگهای صفراوی یا پیدایش تومور ، ناشی شود آن را __~~green:یرقان انسدادی~~__ می‌نامند. در صورتی که به علت همولیز زیاد ((گویچه‌های قرمز خون|گویچه‌های قرمز)) مقدار بیلی روبین تولید شده به حدی باشد که کبد نتواند همه بیلی روبین را به صورت محلول درآورده و دفع نماید، یرقان را __~~green:یرقان همولیتیک~~__ گویند.  اختلال در ترشح یا دفع صفرا باعث افزایش بیلی روبین خون و بروز __~~green:بیماری یرقان~~__ می‌گردد. اگر بیماری یرقان در اثر آسیب سلولهای کبدی بروز نماید __~~green:یرقان هپاتیک~~__ نامیده می‌شود. ولی اگر از انسداد مجاری صفراوی مثل تشکیل سنگهای صفراوی یا پیدایش تومور ، ناشی شود آن را __~~green:یرقان انسدادی~~__ می‌نامند. در صورتی که به علت همولیز زیاد ((گویچه‌های قرمز خون|گویچه‌های قرمز)) مقدار بیلی روبین تولید شده به حدی باشد که کبد نتواند همه بیلی روبین را به صورت محلول درآورده و دفع نماید، یرقان را __~~green:یرقان همولیتیک~~__ گویند.
 !!سیروز کبد !!سیروز کبد
 این بیماری نتیجه از بین رفتن بافت کبدی و جانشین شدن آن توسط ((بافت همبند|بافت پیوندی)) است که در آن کبد سفت می‌شود. علت سیروز استعمال مشروبات الکلی ، اختلال مزمن و طولانی دستگاه گوارش و آتروفی حاد زرد کبد است. سیروز کبد با بی‌اشتهایی ، اختلال در عمل هضم ، نفخ شکم ، خارش پوست و یرقان شروع می‌شود. گاه خونریزی مری و استفراغ نخستین علامت سیروز کبد را تشکیل می‌دهد. جهت متوقف ساختن پیشروی بیماری پرهیز غذایی و دادن ویتامین مفید است.  این بیماری نتیجه از بین رفتن بافت کبدی و جانشین شدن آن توسط ((بافت همبند|بافت پیوندی)) است که در آن کبد سفت می‌شود. علت سیروز استعمال مشروبات الکلی ، اختلال مزمن و طولانی دستگاه گوارش و آتروفی حاد زرد کبد است. سیروز کبد با بی‌اشتهایی ، اختلال در عمل هضم ، نفخ شکم ، خارش پوست و یرقان شروع می‌شود. گاه خونریزی مری و استفراغ نخستین علامت سیروز کبد را تشکیل می‌دهد. جهت متوقف ساختن پیشروی بیماری پرهیز غذایی و دادن ویتامین مفید است.
 !منابع گیاهی مفید برای کبد !منابع گیاهی مفید برای کبد
 نعناع ، کاسنی ، انجیر ، آب انگور ، توت فرنگی ، هویچ ، آب سیب ، آب لیمو ، پوست مرکبات ، شلغم ، انگور فرنگی و دمکرده برگ توت فرنگی برای کبد بسیار مفید هستند.  نعناع ، کاسنی ، انجیر ، آب انگور ، توت فرنگی ، هویچ ، آب سیب ، آب لیمو ، پوست مرکبات ، شلغم ، انگور فرنگی و دمکرده برگ توت فرنگی برای کبد بسیار مفید هستند.
 !مباحث مرتبط با عنوان  !مباحث مرتبط با عنوان
 *((بافت همبند)) *((بافت همبند))
 *((دستگاه گوارش))  *((دستگاه گوارش))
 *((روده بزرگ)) *((روده بزرگ))
 *((روده کوچک)) *((روده کوچک))
 *((ساختمان معده)) *((ساختمان معده))
 *((سرخرگ)) *((سرخرگ))
 *((سیاهرگ)) *((سیاهرگ))
 *((لوزوالمعده))  *((لوزوالمعده))
 *((کیسه صفرا))  *((کیسه صفرا))
 *((هپاتیت ویروسی)) *((هپاتیت ویروسی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 16 شهریور 1385 [02:59 ]   2   سمیه فارابی اصل      جاری 
 سه شنبه 10 آبان 1384 [13:26 ]   1   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..