منو
 صفحه های تصادفی
تشعشعات خورشید
تعاریف مختلف در باره فلسفه
سینما در سالهای آغازین
ضرب داخلی(المپیاد)
افراط در عبادت
آلایندگی پرتوزای رادون
برنامه ریزی مقصد
بازگشت امین السلطان
لاکتوز
فرهنگ در عهد ایلخانان
 کاربر Online
776 کاربر online
تاریخچه ی: ویتامین H

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-8Lines: 1-48
-__بیوتین __ یا __ویتامین H__ بدن را قادر می‌سازد تا از انرژی موجود در غذا استفاده کند. ویامین H هین در سات لو و تولید مل مم است. اا مل ب دیب با مر بیوتین قند خنشان ا هتر کنل می‌کند. نا و و نیز بای لامتی یاز به بیوتین دارد.
کلای بیوتین از کندگی ناک ((نن)) یا انگت وگیی می‌کد باعث تیت و امت ((مو)) ها می‌شو. مصر بیوتین در افرادی که مین کمی ا این ماده ر در بدن داند باعث وگیری از پیدایش ودر موهای سفید می‌شد.

!ناع ایی
ی زیر ال میز ابل وهی بیوتین هستند: />(( گر)) ، یل (فد، رو ...) ، لو ،(( رده تم مر)) ((ممر و ))، ((کلات ))، ((لات)) ، ((لوبیا)) ، ((ماهی)) ، همچنین محولات یی آماده فاقد بیوین است.

+!مقدمه
بیوتین یا ویتامین H بدن را قادر می‌سازد تا از انرژی موجود در غذا استفاده کند. بیوتین کونزیم گروهی از آنزیمهای کربوکسیل کننده است. به عنان مثال در ستز اسیدای چرب شرکت ارد و در تیه و تشکیل پورین دخالت می‌کند. یکی از کو آنزیمهی ضروری متابولیسم ماکرمولکولها در بدن است. ای ویامین یکی ز ویتامینهی ملول ر آب است. اسان د شبنه وز به 150 تا 300 میکوگر بیوتین نیاز دارد. />{img src=img/daneshnameh_up/9/9b/biotine1.JPG}

!سا
ختان شیمیایی />ز اتصال و حلقه هتروسیلیک پن لعی حاصل میشود. کی از این حقه‌ه وگرددار یا __~~green:تیوفن~~__ می‌باد ک به صورت تترایدروتیوفن است. حلقه دیگر ازت‌دار به نام __~~green:ایمیدازول~~__ می‌بشد. این لقه نیز هیدروژنه شده و به علاوه یک عامل کتونی بر ری کربن دو ازت قرار گرفته است. علاوه بر این دو حلقه ، بیوتین دارای یک اسید خطی 5 کربنه به نام __~~green:اسید والریک~~__ است.
اص یزیولوژک
قدان بیوتین در موش ایجاد ضایعات جلدی از نو سبورئیک ی‌کند. به این معنی که عواض پوی با اختالات در ((بات ی|غدد ولد ربی)) پوست همراه می‌باشد. پشم حیوان یخته وست قز و متورم ریه، پوسته پوسته و ضخیم می‌شد. اداه فقدان باعث بروز اختا عصبی ، توقف رشد و مگ حیان می‌شود. سفیده تخم مرغ حاوی گلیکوپروتئینی گوگرددار به نام __~~green:آویدین~~__ می‌باشد که قابل ترکیب با بیوین است. در صورتی ک بیوتین با این پروتئین به صورت ترکیب درآید، دیگر قادر به انجام وظیفه اصلی خود یعنی ترکیب با پروتئین آنزیم نخواهد بود.

ز
یرا که کمپلکس آویین- یوتین که به آنزیمهای گواشی مقاوم است، هیدرولیز نشده و با مدفوع دفع خواهد شد. اگر سفیده تخم مر پته شود دیر بیوتین نمی‌تواند جذب آن شود. فقدان یوتین در انسان باعث رز عوارض پوستی از نوع سبورئیک می‌گردد. به این ترتیب که ترشح غدد چربی پوست (Sebaceous) افزایش یافته و یک نوع استطاله چربی در سلولهای پوستی نجام می‌یرد و بالاخره زمینه برای رشد ((گوههای عمده باکتریه|میکروبها)) مساعد گذشته و ((عفونتهای پوستی)) (درمیت) بروز می‌کد.
>


>
!عالیکونیمی
یوین کویمچندین آنزیم است که در ((مابلیسمچربیها|متابولیزم لیپیا))، ((تابولیسمکبوهیراتها|گلوسیدها))و ((متابولیسم پروتئینها|پروتئینها)) موثر می‌باشند و مهمترین این آنزیمها کربوکسیلازها هستند که باعث انتقال یک مولکول ((دی‌اکسیدکبن|گاز کربنیک)) ر روکیبات مختلف ی‌گرد.


*است
ل COAروکسیلاز ، یکولکو CO2ر روستیل COA تثبیت کرده و تولی مالونیل کوآنزیم A می‌کند که خود مرله اول ((بیوسنتز اسیدهای چرب)) ر خارج ((میوکندری|میتوکندریها)).


*پیر
وواتکبوکسلز که یک مولکول CO2 بر روی اسید پیروویک تثبیت کده و اجاد ((سید اگزالواستیک)) می‌کن که از ترکبات ضروری در ((چرخه کربس|دوره کربس)) است.


*با
لاخره گاز کربنیک منشا کربن 6 در هسته پورین است و بیوتین در اینکبوکسلاسیونشرکت دارد.
{img src=img/daneshnameh_up/f/f5/biotine2.JPG}

{img src=img/daneshnameh_up/f/f4/biotine3.JPG}

!!چگونگی ع
مل بیوتین به عنوان کو آنزیم
چگونگی عمل بیوتین ب
ه صورت کوآنزیم مود مطالعه زیاد قرار گرفته است. اتصال بین کوآنزیم توسط عامل ربوکسیل اسید واکریک و عامل آمی اسید آمینه لیزین از پروتئین صورت می‌گیرد. حور اسید کربنیک و ATP یک عامل کربوکسیل بر روی ازت یوین ر ترکیب بیوتین- آنزیم قرا رفته و در این حالت به صورت یک عامل کربوکسیل فعال درمی‌آید که نقش انتقال ریشه یک کربنه به صورت CO2 را به عهده دارد.
!مباحث مرتبط با عنوان
*((اقسام ویتامین B))
*((
بیویمی))
*((بیوشیمی ساختما
نی)) />*((متابولیسم))
*((وی
تامین A))
*((ویتامین B1))
*((ویتامین B6))
*((ویتامین E))
*((ویتامین D))
*((ویتامین K))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 25 فروردین 1385 [15:52 ]   8   سمیه فارابی اصل      جاری 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [19:52 ]   7   طه محمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آذر 1383 [19:35 ]   6   طه محمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 آذر 1383 [12:20 ]   5   طه محمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 آذر 1383 [08:06 ]   4   طه محمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 آذر 1383 [08:03 ]   3   طه محمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 آذر 1383 [08:02 ]   2   طه محمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 آذر 1383 [07:54 ]   1   طه محمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..