/> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> />
/>


/>


/> />

/>


/>


/>

    
 منو
 صفحه های تصادفی
روانشناسی جنگ
آینه ای از جنس نور
دیدار امام علی علیه السلام برای دوست و دشمن هنگام مرگ
کالسیفیکاسیون
مارگاریت
واژگان شیمی تجزیه
فرهنگسرای انقلاب
خط فرضی
پیوند پی
جهر به بسم الله
 کاربر Online
590 کاربر online
تاریخچه ی: هوا شناسی

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-32Lines: 1-240
 V{maketoc} V{maketoc}
 +__هواشناسی (Meteorology)__
-! ریشه لغوی :  
-یونانیان واژه ((متیورولوگیا)) را ، برگرفته از کلمه ((متیوروس)) ، به معنی اشیای معلق در ((هوا)) ، به اضافه لوگوس که به خطابه یا درس ترجمه شده است، برای این علم به کار برده‌اند؛ لیکن ، امروزه مطالعه ((جو)) زمین چنان به رشته‌های تخصصی تقسیم شده است که واژه فراگیر ((متیورولوژی)) (هواشناسی) که از یونانیان باستان برحای مانده است، هیچ کس را ارضا نمی‌کند. از این رو ، برای مطالعه بخشی از جرکه در آن ((یونیزآسیون|یونش)) و گسست مهم است و روی هم رفته بالاتر از ارتفاع حدود 35Km قرار دارد، واژه ((آیرونومی)) (نزدیک جو بالا) را به کار می‌بریم، در حالی که برخی ، به عنوان نامی فراگیر ، علم (یا علوم) جو را می‌پسندند. + dir align="left" style="margin-right:1em" border=4 bgcolor=lightyellow>
-! گاه امای : +
__هرست مقالت آزمایش‌ای مربوط به هوا شناسی__
-هواشناسی شاخه‌ای تخصصی از ((فیزیک نوین|فیزیک پیشرفته)) است که از ابارهای یاضی پیچیده‌ای بهره می‌گیرد، و بر همه علوم فیزیک تکیه‌ای استوار دارد. هواشناسی بیش از همه با نظریه ((تابش الکترومغناطیسی)) ، ((ترودینمیک)) ، ((مکانیک کلاسیک)) ، ((فیزیک سیالات|فیزیک شاره‌ها)) ، ((شیمی فیزیک)) و نظریه لایه مری سروکار دارد. اگر جو زیرین نیز در آن گنجانده شود، ((فیزیک خورشید)) ، ((طیف شناسی)) ، ((فیزیک پلاسما)) ، یونش ، ((فیزیک ذرات)) ، پدیده‌های ((اشعه ایکس)) ، ((نور)) شناخت ، فیزیک ((پرتو کیهانی)) ، پدیده های برانگیزش ، ((الکترودینامیک)) ، ((مگنتوهیدرودینامیک)) ((امواج رادیوی|انتشار رادیویی)) و سایر فرآیندهای مربوطه را نیز باید فرا بگیریم. +
((تاب فتاب و دیه‌های مروط به ن))
-! اریه : +
((رجه حرارتهای طح ره زمین))
-اولین بار ((ادموند هالی)) به سال 1688 اسنادی را در زمینه پدیده‌های جوی و نقشه‌های مربوطه به بادهای متواتر در سطح اقیانوس‌ها ، برای بخشی از سطح زمین منتشر می‌کند و در سال 1840 هوری نقشه بادهای اقیانوس‌ها را ترسیم و توان و جهت وزش آنها را مشخص می‌سازد و بدین ترتیب در رفع نیاز ((دریانوردی)) گامی برداشته می‌شود. +
((اتمسفر))
-! ی حولی و رشد : +
((یر))
-*در اواخر قرن نوزدهم مطالعات ((جو شناسی)) در سطح زمین بویژه در زمینه اندازه گیری بارانها توسعه پیدا می کند و از سال 1916 مطالع پدیده‌های جوی در زمینه پیش‌بینی هوا شکل می‌یابد و این بررسی ها بر مبنای ویژگیهای سیستماتیک صورت می‌گیرد. +
((رطوبت مطل))
-*در سالهای بعد ، توسعه هوانوری پیش بینی‌های دقیق تری را در وسعت گسترده‌ای ایجاب می‌کند و آگاهی هوانوردان از حالات احتمالی هوا در نحیه معین و برای یک لحظه از زمان الزامی می‌نماید و به منظور رفع همین نیاز هست که درپاره‌ای از نقاط دنیا سازمانهای هواشناسی به وجود می‌آید. +
((روبت نبی))
-*به تدریج به موازات توسعه شناساییهای علمی ، برای بهره گیری منطقی از منابع اقتصادی زمین به آگاهی‌های بیشتری از پدیده‌های جوی احساس نیز می‌شود، به گونه‌ای که برای شناخت قدرت ((هیرولیکی|هیدرولیکی)) ناهمواریها و "((نفت سفید))" کوهستانها به عنوان منبع زایش آبها ، تعیین حجم متوسط آب رودخانه‌ها در رابطه با نوسان میزان بارندگی سالانه حوضه‌ها مورد توجه قرار می‌گید. همچنین پیشرفت علم ((کشاورزی)) به منظور کاشت و برداشت ((محصولات کشاورزی)) ((مهندسی زراعت|مهندسین زراعی)) را به کسب اطلاعاتی در زمینه آب و هواشناسی وا‌می‌دارد و همین نیاز به عنوان انگیزه دیگری در پیشرفت تحقیقات ((کلیماتولوژی)) موثر می‌افتد. +
((رکات عمودی اتمفر))
-! ا‌هی هوای : +
((رکا جای اف))
-*__ب و ((هواشنای فیزیی)) :__
بررسی ویژگیها و منشا تغییرات عوامل آب و هوا ا م ن دار.
*__ب و ((هوا شاسی دینامیک)) :__
مطالعه ((وده وا|توده‌های هوا)) و بررسی وامل انری مجموعه ((اتسفر)) و یا ((جریانات اتمسری)) می‌ردازد.
*__((واشناسی اتمس زاد|ب و هواشناسی اتمفر زاد)) :__
پدیده‌های اتمسف را از سط مین ا ارتفاعات بیشتر مالعه می‌کد.
*((هواشناسی زیستی|آب و هواشناسی یتی))
*آب و ((هواشناسی کشاورزی))
*ب و(( هواشناسی هوانوردی))
+
((اد))
((گردباد))
((ابر))
((باران))
((برف))
((جریانات هوا))
((توده‌های هوا))
((جبهه‌ها))
((آشفتگی‌ها))
((انوا هواهای فصل سرد))
((انواع هواهای تابستان و پاییز))
((مرزهای آب و هوایی))
((آب و هوای قطبی و مجاور قطبی))
((سرما))
((بارندی))
((آب و هوای معتدل))
((آب و هوای مدیترانه‌ای))
((آب و هوای منطقه بین المدارین))
((آب و هوای موسمی))
((جبهه هوا))
((آزمایش‌های مربوط به هوا))
((فیزیک جو))
((فیزیک هواشناسی))
((هیدروکلیماتولوژی))
((هوانوردی))
((هواشناسی شاورزی))
((هواشناسی مهنسی))
((هواشناسی زیستی))
((هواشناسی اتمسفر آزاد))
((هوا شناسی دینامیکی))
((توده هوا))
((منشا تغییرات عوامل آب و هوا))
((ازمن هواشنی))
((پیش‌بینی هوا))
((جو زمین))
((پیش‌بینی عددی وضع هوا))


! ریه لغوی
یوننیان واژه ((متیورولوگیا)) را ، برگرفته از کلمه «متیوروس» ، به معنی اشیای معلق در ((آزمایش‌های مربوط به هوا)) ، به اضافه «لوگوس» که به خطابه یا درس ترجمه شد است، برای این علم به کار برده‌اند؛ لیکن ، امروزه مطالعه ((جو زمین)) چنان به رشته‌های تخصصی تقسیم شده است که واژه فراگیر ((هواشناسی|متئورولوژی)) (هواشناسی) که از یونانیان باستان برحای مانده است، هیچ کس را ارضا نمی‌کند.

ز ای رو ، برای مطالعه بخشی از جرکه در آن ((یونیاسیون|یون)) و سست مهم است روی هم رفته بالاتر از ارتفاع حدود 35Km قرار دارد، واژه ((آیرونومی)) (نزدیک جو بالا) را به کار میبرم، در حالی که برخی ، به عنوان نامی فراگیر ، علم (یا علوم) جو را می‌پسندند.
! نگاه اجمالی
هواشناسی شاخه‌ای تخصصی از فیزیک پیشرفته است که از ابزارهای ریاضی پیچیده‌ای بهره می‌گیرد، و بر همه ((فیزیک|علوم فیزیک)) تکیه‌ای استوار دارد. هواشناسی بیش از همه با نظریه ((تابش الکترومغناطیسی)) ((ترمودینامیک)) ، ((مکانیک کلاسیک)) ، ((مکانیک سیالات|فیزیک شاره‌ها)) ، ((شیمی فیزی)) و ((نظریه لایه مرزی)) سروکار دارد.

اگر
جو زیرین نیز در آن گنجانده شود، ((فیزیک خورشید)) ، ((طیف شناسی)) ، ((فیزیک پلاسما)) ، یونش ، ((فیزیک ذرات بنیادی)) ، پدیده‌های ((اشعه ایکس)) ، ((اپتیک ندسی|نور شناخت)) ، ((کیهان شناسی|فیزیک پرتوی کیهانی)) ، پدیده های ((برانگیختگی اتم|برانگیزش)) ، ((الکترودینامیک)) ، ((مگنتوهیدرودینامیک)) ، ((امواج رادیوی|انتشار رادیویی)) و سایر فرآیندهای مربوطه را نیز باید فرا بگیریم.
!
تاریخچه
اولین بار ((ادموند هالی)) به سال 1688 اسنادی را در زمینه پدیده‌های جوی و نقشه‌های مربوطه به بادهای متواتر در سطح اقیانوس‌ها ، برای بخشی از سطح زمین منتشر می‌کند و در سا 1840 هوری ((نقشه بادهای اقیانوس‌ها)) را ترسیم و توان و جهت وزش آنها را مشخص می‌سازد بدین ترتیب در رفع نیاز ((دریانوردی)) گامی برداشته می‌شود.
! سیر تحولی و رشد

*در اواخر قرن نوزدهم ((یزیک جو|مطالعات جو شناسی)) در سطح زمین بویژه در زمینه اندازه گیری بارانها توسعه پیدا می کند و از سا 1916 مالعه پیده‌های جوی در زمینه ((پیش‌بینی هوا)) شکل می‌یابد و ین بررسی ها بر مبنای ویژگیهای سیستماتیک صورت می‌گیرد.


*در سالهای بعد ، توسعه ((
هوانوردی)) پیش بینی‌های دقیق تری را در وسعت گسترده‌ای ایجاب می‌کند و آگاهی هوانوردان از حالات احتملی آزمایش‌های مربوط به هوا در ناحیه معین و برای یک لحظه از زمان الزامی می‌نماید و به منظور رفع همین نیاز هست که در پره‌ای از نقاط دنیا ((سازمان هواشناسی|سازمانهای هواشناسی)) به وجود می‌آید.


*به تدریج به موازات توسعه شناساییهای علمی ، برای بهره گیری منطقی از ((منابع اقتصادی زمین)) به آگاهی‌های بیشتری از
پدیده‌های جوی احساس نیز می‌شود، به گونه‌ای که برای شناخت قدرت هیدرولیکی ناهمواریها و "((نفت سفی))" کوهستانها به عنوان ((سرچشمه آبهای جاری|منبع زایش آبها)) ، تعیین حجم متوسط ب ودخانه‌ها در رابطه با نوسان میزان ((ارندگی سالانه)) حوضه‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.

همچنین پیشر
فت ((کشاورزی|علم کشاورزی)) به منظور کاشت و برداشت ((محصولات کشاورزی)) ((مهنسی زراعت|مهندسین زراعی)) را به کسب اطلاعاتی در زمینه آب و هواشناسی وا‌می‌دارد و همین نیاز به عنوان انگیزه دیگری در پیشرفت تحقیقات ((کیماتولوژی)) موثر می‌افتد.
! شاخه‌های هواشناسی

*__((فیزیک هواشناسی|هواشناسی فیزیکی)) :__
برر
سی ویژگیها و ((منشا تغییرات عوامل آب و هوا)) را مد نظر دارد.
*__((هوا
شناسی ینمیکی)) :__
به مطالعه ((
توده هوا|توده‌های هوا)) و بررسی عوامل انرژی مجموعه ((اتمسفر)) و یا جریانات اتمسفری می‌پردازد.
*__((هواشناسی اتمسفر آزاد)) :__
پدیده‌های اتمسفر را از سطح زمین تا ارتفاعات
بیشتر مطالعه می‌کند.
*((ه
واشناسی زیستی))
*
((هواشناسی کشاورزی))
*((هونوردی|هواشناسی هوانوردی))
*((هواشناسی مهندسی))
 *((هیدروکلیماتولوژی)) *((هیدروکلیماتولوژی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 03 دی 1383 [16:44 ]   4   مهدی سالم      جاری 
 چهارشنبه 25 آذر 1383 [04:34 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [05:22 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 آبان 1383 [07:58 ]   1   10.1.1.9      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..