منو
 کاربر Online
808 کاربر online
Lines: 1-18Lines: 1-16
-((ایر ))ی گید: امام صادق علیه السلام می فرمود: حضرت علی علیه السلام در آخر عمرش در هر شبانه روز هزار رکعت نماز می گارد. +((حضرت ام فر صاد عیه السلام|امام صادق علیه السلام)) می فرمود:
((
حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|حضرت علی علیه السلام)) در آخر عمرش در هر شبانه روز هزار رکعت نماز می‌خواند.
((حضرت امام محمد باقر علیه السلام|امام باقر علیه السلام )) نیز می‌فرمود: ((حضرت امام سجاد علیه السلام))، مثل امیرالمؤمنین علی علیه السلام، در هر شبانه روز، هزار ر
عت نماز می‌خوان.
مام علی علیه السلام 500 درخت ((خرما)) داشت که در کنار هر یک دو رکعت نماز می‌گزارد.
-((ت اا حمد بار علیه السلامم باق عی سلم ))می فماید: برنمه ((حضرت امم ج لیه السلا|علی ب لسی ))علیها لس (اام چارم) این ود، که ر هر شبانه ، هار رکعت نماز می خواند، نون که امیالوین چنی بنه ای ا. رت 500 د خرم ا ک ر کنر هر یک دو ک نم ی وند. +((ا ب عباس|ا عبا)) ی‌گید:
ی کی دو ((شتر)) بزرگ ه ((حضرت مم مفی لی الل علیه له|سول خدا صلی اله علیه ل)) هی داد. یامبر رمود:« یکی از این و تر را به کی ی‌هم که و رکعت نماز بخواند ی در طول ناز، لحظه‌ای از ید خدا غافل شود ب یاد دنیا نیتد.»
به ین پیهاد رسول خدا هیچ ک پا مت ند مگ لی علیه اللم، پیمبر نی هر دو ب و خشید.
-هنگامی که وقت نما فا می رسید، رنگ چهره حضرت دگرگون می شد و اندامش می لرزید.

به حر ی گفن: چر ین چنین م وید؟

حرت می فرمود: اکنون وقت امانتی که خداوند متعال آن را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه کرد ول نها ز پذرش ن وددار کدند اما انسان با وجود ناتوانی آن را پذیرفت. من نمی دانم آیا این امانت را نیکو دا می کنم یا خیر؟
+!منا:
*بحرنور 41 15
حرالانوار، 41، 23، دی 16 ------ فرو کافی
-ابن عباس می گوید: دو شتر ماده بزرگ به رسول خدا« صلی الله علیه وآله» هدیه شد.

پیامبرخدا فرمود: یکی از دو شتر را به کسی می دهم که دو رکعت نماز بخواند ولی هیچ خاطره دنیا او را مشغول نکند، این پیشنهاد رسول خدا هیچ پاسخ مثبت نداد، مگر علی علیه السلام، پیامبر خدا دو شتر را به او بخشیدند.

منابع:

بحارالانوار، ج 41، ص 15

بحارالانوار، ج 41، ص 23 ، حدیث 16 ---------- فروغ کافی

مراجعه شود به:

((عبادت حضرت علی علیه السلام))
+!مراجعه شود به:
*((عبادت حضرت علی علیه السلام))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [12:01 ]   5   شکوفه رنجبری      جاری 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [12:01 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 اردیبهشت 1384 [09:36 ]   3   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 اسفند 1383 [10:48 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 25 مهر 1383 [11:07 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..