منو
 کاربر Online
1222 کاربر online
Lines: 1-20Lines: 1-18
-یکی از نشانه های ظهور ف لمای دین است، درباه لمای زمان ی، عیات وناگنی از پیشوایان معصوم علیهم السلام رسیده است که از آن جمله ت: هی یگر ک می و الان گمرا و یانک زیاد می وند.

ب
حر ااور 51 / 69 دیث 11

بح
ا ااوار 52 / 192 دیث 26

ف
قای ا دترین فقیهان در یر آسمن.

ف
نه ز آنان و می شند و نا ا ی گد.

بحار
اار 52 / 190

ح
دی 21 پیمبر اکرم ( ): « ع و اشمنا انک می گدند.»

بحار
ااار 52 / 263 حدی 148

ما اد عیه اسا: « فها و انشمندان رای غیر دی فقه می کند و ر ی نیا یات ند.»
+یکی از نشانههای ظهور ((ت مام مهدی اروانا له لفداء|امام زمان لیه للام))، فاد علمی ین است، راین بار از پیشوایان معصوم علیهم السلام احادیث زیادی رسیده است؛ از جمله: />((رت ح فی ی ه لیه و ل|پیامبر اکر)) فرمود:« انمنن اندک می‌گدند.»
((حرت اا عفر ادق علیه اللا|اام ادق عیه ا)) فمود فقها در موری که مب ه ین نی فقه می‌کند و ر ی نیا یات ند.»
و ی: « های هدیگر کم می‌ و امان مرا و خیانکار زید می‌شوند.»
« ای ن ما دتری قیها در زیر آساند. »
« فته از نان ر می‌شند و نا ا ی‌گد. »
 منابع:  منابع:
-
بحارالانوار 52 / 258 حدیث 147
>>بحارالانوار 52 / 190 حدیث 21 --------- ثواب الاعمال
+بحارالانوار 52 / 258 حدیث 147
بحارالانوار 52 / 190 حدیث 21 --------- ثواب الاعمال
بحار الانوار 51 / 69 حدیث 11
بحار الانوار 52 / 192 حدیث 26
بحار الانوار 52 / 190
بحار الانوار 52 / 263 حدیث 148
 مراجعه شود به: مراجعه شود به:
-
((تدریجی بودن نشانه های ظهور))
+((تدریجی بودن نشانه های ظهور امام مهدی علیه السلام))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 25 مرداد 1384 [14:29 ]   4   عبدالله حقیقت      جاری 
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [08:18 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 29 دی 1383 [14:04 ]   2   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 شهریور 1383 [10:42 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..