منو
 صفحه های تصادفی
پروتئین چیست؟
جبهه هوا
تاج الدوله دیلمی
الکزیت
شیخ حیدر صفوی
اضمحلال جامعه ایرانی در عهد مغول و ایلخانان
امامت امام حسین در حدیث لوح
دوره ریاضیات مقدماتی
سخنان امام علی علیه السلام با مردم بصره پس از جنگ جمل
شوک حساسیتی
 کاربر Online
807 کاربر online
تاریخچه ی: میکروکلین

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-73Lines: 1-73
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
   
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
   
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::میکروکلین (Microcline)::__ ||__::میکروکلین (Microcline)::__
 ::K(AlSi3O8) :: ::K(AlSi3O8) ::
 ::((تری کلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((تری کلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__ ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__
 ::/کامل - مطابق با سطح /010/ و /001::|__::((رخ))::__ ::/کامل - مطابق با سطح /010/ و /001::|__::((رخ))::__
 ::((شیشه)) ای - صدفی::|__::((جلا))::__ ::((شیشه)) ای - صدفی::|__::((جلا))::__
 ::نامنظم::|__::شکستگی::__ ::نامنظم::|__::شکستگی::__
 ::((شفاف)) - نیمه کدر::|__::((شفافیت))::__ ::((شفاف)) - نیمه کدر::|__::((شفافیت))::__
 ::((ترد))::|__::نوع ((سختی))::__ ::((ترد))::|__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 ::((بلور))ی - ((آگرگات)) دانه ای - توده ای::|__::اشکال ظاهری::__ ::((بلور))ی - ((آگرگات)) دانه ای - توده ای::|__::اشکال ظاهری::__
 :: فراوان ; ((آلمان)) غربی ، ((نروژ)) ، ((لهستان)) ، ((روسیه)) ، ((امریکا))
((مکزیک)) ، ((برزیل)) ، ((هند)) ، ((ژاپن)) و (( ماداگاسکار))::|__::((ژیزمان))::__
 :: فراوان ; ((آلمان)) غربی ، ((نروژ)) ، ((لهستان)) ، ((روسیه)) ، ((امریکا))
((مکزیک)) ، ((برزیل)) ، ((هند)) ، ((ژاپن)) و (( ماداگاسکار))::|__::((ژیزمان))::__
-:: HF محلول در
و ((قلیا))های ((الکالن)) ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
:: %.72K2O=16.93% Al2O3=18.35% SiO2=64 باانکلوزیونهای Na,Fe,Ca,Rb|__::ترکیب شیمیایی::__
+:: ((هافنیم|HF)) محلول در
و ((قلیا))های ((الکالن)) ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
:: %.72K2O=16.93% ((Al2O3))=18.35% ((SiO2))=64 باانکلوزیونهای ((Na)),((آهن|Fe)),((کلسیم|Ca)),((روبیدیوم|Rb))|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::(سیاه - خاکستری - سبز - قرمز (مشابه آمازونیت ::|__::رنگ ((کانی))::__ ::(سیاه - خاکستری - سبز - قرمز (مشابه آمازونیت ::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::سیاه ::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::سیاه ::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 ::((خواص نوری ))- ((اشعه ایکس)):: |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ ::((خواص نوری ))- ((اشعه ایکس)):: |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 ::((اورتوز)) - ((پلاژیوکلاز)) ::|__::تشابه کانی شناسی::__ ::((اورتوز)) - ((پلاژیوکلاز)) ::|__::تشابه کانی شناسی::__
 :: ((مسکویت)) - ((بیوتیت)) - ((اورتوز)) - ((کوارتز))::|__::((پاراژنز))::__ :: ((مسکویت)) - ((بیوتیت)) - ((اورتوز)) - ((کوارتز))::|__::((پاراژنز))::__
 ::پگماتیتی - ((ماگما))یی - دگرگونی - ((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__ ::پگماتیتی - ((ماگما))یی - دگرگونی - ((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__
 :: ((منشور))ی - قرصی شکل - ((ماکله)) ::|__::شکل ((بلور))ها::__ :: ((منشور))ی - قرصی شکل - ((ماکله)) ::|__::شکل ((بلور))ها::__
 ::(کاربرد صنعتی گسترده ای دارد(صنایع سرامیک سازی::|__::((کاربرد))::__ ::(کاربرد صنعتی گسترده ای دارد(صنایع سرامیک سازی::|__::((کاربرد))::__
 ::((لهستان))::|__::محل پیدایش::__  ::((لهستان))::|__::محل پیدایش::__
-::.(((لومیناسانس)) کامل سیاه تیره دارد کاربرد صنعتی گسترده ای دارد(صنایع سرامیک سازی ::|__::سایر مشخصات::__ +::.((لومیناسانس)) کامل سیاه تیره دارد کاربرد صنعتی گسترده ای دارد صنایع سرامیک سازی ::|__::سایر مشخصات::__
 ::.( از واژه ((میکروکلین)) اقتباس شده است.(میکروس ::|__::((وجه تسمیه))::__|| ::.( از واژه ((میکروکلین)) اقتباس شده است.(میکروس ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 -|6|2.5|2.6|| -|6|2.5|2.6||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]
   
   

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 30 آبان 1384 [08:58 ]   6   نفیسه ناجی      جاری 
 دوشنبه 30 آبان 1384 [08:55 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 آبان 1384 [07:55 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 آبان 1384 [07:43 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 آبان 1384 [07:20 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 آبان 1384 [07:10 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..