منو
 صفحه های تصادفی
مطبوعات عصر مشروطه ایران
تواضع
اعجاز امام صادق علیه السلام درباره چشمه و درخت خرما
Interrupted mating
کدامیک سنگین تر است؟ هوای گرم یا هوای سرد
نمودار ون
بافت ماهیچه ای
رشته چاپ شاخه فنی و حرفه ای
قضیه پاپوس
بعد جامعه شناختی دین از نظرگاه مارکس
 کاربر Online
814 کاربر online
تاریخچه ی: میکروکلین

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-73Lines: 1-73
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
   
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
   
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::میکروکلین (Microcline)::__ ||__::میکروکلین (Microcline)::__
-::K[AlSi3O8] ::
::تری کلینیک::|__::سیستم ((تبلور))::__
::سیلیکات::|__::((رده بندی))::__
::کامل - مطابق با سطح /010/ و /001/::|__::((رخ))::__
::شیشه ای - صدفی::|__::((جلا))::__
نامنظم|__::شکستگی::__
::شفاف - نیمه کدر::|__::((شفافیت))::__
ترد|__::نوع ((سختی))::__
+::K(AlSi3O8) ::
::((تری کلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__
::/کامل - مطابق با سطح /010/ و /001::|__::((رخ))::__
::((شیشه)) ای - صدفی::|__::((جلا))::__
::نامنظم::|__::شکستگی::__
::((شفاف)) - نیمه کدر::|__::((شفافیت))::__
::((ترد))::|__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-::بلوری - آگرگات دانه ای - توده ای::|__::اشکال ظاهری::__
:: فراوان ; آلمان غربی ، نروژ ، لهستان ، روسیه ، امریکا ، مکزیک ، برزیل ، هند ، ژاپن و ماداگاسکار::|__::((ژیزمان))::__
::محلول در HFو قلیاهای الکالن ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
:: %.72K2O=16.93% Al2O3=18.35% SiO2=64 باانکلوزیونهای Na,Fe,Ca,Rb::|__::ترکیب شیمیایی::__
::سیاه - خاکستری - سبز - قرمز (مشابه آمازونیت) ::|__::رنگ ((کانی))::__
+::((بلور))ی - ((آگرگات)) دانه ای - توده ای::|__::اشکال ظاهری::__
:: فراوان ; ((آلمان)) غربی ، ((نروژ)) ، ((لهستان)) ، ((روسیه)) ، ((امریکا))
((
مکزیک)) ، ((برزیل)) ، ((هند)) ، ((ژاپن)) و (( ماداگاسکار))::|__::((ژیزمان))::__
:: ((هافنیم|HF)) محلول در
و ((قلیا))های ((الکالن)) ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
:: %.72K2O=16.93% ((Al2O3))=18.35% ((SiO2))=64 باانکلوزیونهای ((Na)),((آهن|Fe)),((کلسیم|Ca)),((روبیدیوم|Rb))|__::ترکیب شیمیایی::__
::(سیاه - خاکستری - سبز - قرمز (مشابه آمازونیت ::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::سیاه ::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::سیاه ::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
-خواص نوری - اشعه X |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
::اورتوز - پلاژیوکلاز ::|__::تشابه کانی شناسی::__
:: مسکویت - بیوتیت - اورتوز - کوارتز::|__::((پاراژنز))::__
::پگماتیتی - ماگمایی - دگرگونی - هیدروترمال::|__::منشا تشکیل::__
:: منشوری - قرصی شکل - ماکله ::|__::شکل ((بلور))ها::__
::کاربرد صنعتی گسترده ای دارد(صنایع سرامیک سازی)::|__::((کاربرد))::__
::((:لهستان))::|__::محل پیدایش::__
::.لومیناسانس کامل سیاه تیره دارد.کاربرد صنعتی گسترده ای دارد(صنایع سرامیک سازی) ::|__::سایر مشخصات::__
::. از واژه میکروکلین اقتباس شده است.(میکروس) ::|__::((وجه تسمیه))::__||
+::((خواص نوری ))- ((اشعه ایکس)):: |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
::((اورتوز)) - ((پلاژیوکلاز)) ::|__::تشابه کانی شناسی::__
:: ((مسکویت)) - ((بیوتیت)) - ((اورتوز)) - ((کوارتز))::|__::((پاراژنز))::__
::پگماتیتی - ((ماگما))یی - دگرگونی - ((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__
:: ((منشور))ی - قرصی شکل - ((ماکله)) ::|__::شکل ((بلور))ها::__
::(کاربرد صنعتی گسترده ای دارد(صنایع سرامیک سازی::|__::((کاربرد))::__
::((لهستان))::|__::محل پیدایش::__
::.((لومیناسانس)) کامل سیاه تیره دارد کاربرد صنعتی گسترده ای دارد صنایع سرامیک سازی ::|__::سایر مشخصات::__
::.( از واژه ((میکروکلین)) اقتباس شده است.(میکروس ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 -|6|2.5|2.6|| -|6|2.5|2.6||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]
   
   

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 30 آبان 1384 [08:58 ]   6   نفیسه ناجی      جاری 
 دوشنبه 30 آبان 1384 [08:55 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 آبان 1384 [07:55 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 آبان 1384 [07:43 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 آبان 1384 [07:20 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 آبان 1384 [07:10 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..