منو
 کاربر Online
1100 کاربر online
تاریخچه ی: معادن ایران

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-62Lines: 1-95
 +{DYNAMICMENU()}
 +__واژه‌نامه__
 +*((واژگان زمین شناسی اقتصادی))
 +__مقالات مرتبط__
 +*((زمین شناسی اقتصادی))
 +*((کانسارهای اورانیوم))
 +*((اسکارن))
 +*((سنگ آهک))
 +*((کانسار مس پورفیری))
 +*((عوامل موثر در اقتصادی شدن مواد معدنی))
 +*((معادن ایران))
 +*((استخراج))
 +*((اشکال ذخایر معدنی))
 +__کتابهای مرتبط__
 +*((کتابهای زمین شناسی اقتصادی))
 +__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=46|انجمن زمین شناسی]__
 +__سایتهای مرتبط__
 +*سایتهای داخلی
 +**[http://www.gsi-info.com |سایت محققین و دانشجویان علوم زمین]
 +**[http://www.gsoi.ir|انجمن زمین شناسی ایران]
 +**[http://www.gsi.ir/?lang=fa|سازمان زمین شناسی کشور]
 +*سایتهای خارجی
 +**[http://www.wise-uranium.org/index.html|همه چیز درباره کانسارهای اورانیوم]
 +**[http://www.dangerouslaboratories.org/radrocks.html|کانیهای اورانیوم]
 +**[http://www.usgs.gov/science/science.php?term=724|کانه های فلزی]
 +**[http://www.usgs.gov/science/science.php?term=172|منابع ذغال سنگ]
 +**[http://geovirtual.cl/Mineral|بانک اطلاعات کانه ها]
 +__گالری تصویر__
 +*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=15|گالری کانیها و زمین شناسی]
 +body=
 +|~|
 +{DYNAMICMENU}
 !!معدن !!معدن
 عبارت است از محل پیدایش طبیعی یک ماده معدنی (فلزی یا غیرفلزی) که مورد اکتشاف و بهره برداری قرار گرفته است، ومعادل لاتین آن (Mine) میباشد. عبارت است از محل پیدایش طبیعی یک ماده معدنی (فلزی یا غیرفلزی) که مورد اکتشاف و بهره برداری قرار گرفته است، ومعادل لاتین آن (Mine) میباشد.
 !!تاریخچه !!تاریخچه
 بهره برداری وکشف معادن و ذوب سنگ معدنها و استخراج فلزات از آنها به دوران باستان برمی گردد در مورد مس بعضی از باستان شناسان معتقدند که اولین بار مس در ایران شناخته و مورد استفاده قرار گرفته است. نمونه هایی ازسنگ معدن یافت شده در تل ابلیس در کرمان در حدود 6000 سال قدمت دارند. کهن ترین منطقه ای که آثار ذوب مس در آنجا به دست آمده در سیلک کاشان است. که قدیمی تر از تل ابلیس کرمان است. بهره برداری وکشف معادن و ذوب سنگ معدنها و استخراج فلزات از آنها به دوران باستان برمی گردد در مورد مس بعضی از باستان شناسان معتقدند که اولین بار مس در ایران شناخته و مورد استفاده قرار گرفته است. نمونه هایی ازسنگ معدن یافت شده در تل ابلیس در کرمان در حدود 6000 سال قدمت دارند. کهن ترین منطقه ای که آثار ذوب مس در آنجا به دست آمده در سیلک کاشان است. که قدیمی تر از تل ابلیس کرمان است.
 !!مقدمه !!مقدمه
 سرزمین ما ایران به لحاظ داشتن پوسته ای ناهمگن وتاثیر حوادث مختلف زمین شناسی در شکل گیری آن، از نظر مواد معدنی، سرشار است چرا که تقریبا از تمامی مواد معدنی دنیا برخوردار است. سرزمین ما ایران به لحاظ داشتن پوسته ای ناهمگن وتاثیر حوادث مختلف زمین شناسی در شکل گیری آن، از نظر مواد معدنی، سرشار است چرا که تقریبا از تمامی مواد معدنی دنیا برخوردار است.
 
 
 
 
  
-{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=18598} +{img src=img/daneshnameh_up/2/28/open_pit_mine.jpg height=300 width=300}
  
 
 
 
 
 !!کانسارهای مهم ایران !!کانسارهای مهم ایران
 !!!کانسارهای مس !!!کانسارهای مس
 ایران به احاظ مس از پتانسیل معدنی بسیار خوبی برخوردار است. بزرگترین کمربند مسی شناخته شده ایران، هم زمان بازون ولکانیکی- پلوتونیکی کمربند قلعه دختر- ارومیه است. از مهمترین این کانسارها میتوان به موارد زیر اشاره کرد: ایران به احاظ مس از پتانسیل معدنی بسیار خوبی برخوردار است. بزرگترین کمربند مسی شناخته شده ایران، هم زمان بازون ولکانیکی- پلوتونیکی کمربند قلعه دختر- ارومیه است. از مهمترین این کانسارها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 !!!! ===مس سرچشمه:=== !!!! ===مس سرچشمه:===
 معدن ((مس پور فیری)) سرچشمه در 50 کیلومتری جنوب شهرستان رفسنجان واقع شده است. این کانسار به طور دقیق توسط واترمن (1975)، اطمینان (1981) و شهاب پور (1987 و 1982) مورد مطالعه قرار گرفته است. بزرگترین توده نفوذی منطقه به سرچشمه پورفیری معروف است که ترکیب ((گرانودیوریتی)) دارد. میزان(( ذخیره قطعی ))تا سال 1975 بالغ بر 450 میلیون تن با عیار 12/1 درصد که تا یک میلیارد تن تخمین زده شده است. میزان 92 میلیون تن ذخیره غنی شده با عیار متوسط 99/1 درصد نیز گزارش شده است. علاوه بر مس، عناصر مولیبدن، طلا ونقره این سیستم قابل ت.وجه است. عیار مولیبدن 03/0 درصد نقره 10 گرم در تن و طلا 3/0 گرم در تن است. معدن ((مس پور فیری)) سرچشمه در 50 کیلومتری جنوب شهرستان رفسنجان واقع شده است. این کانسار به طور دقیق توسط واترمن (1975)، اطمینان (1981) و شهاب پور (1987 و 1982) مورد مطالعه قرار گرفته است. بزرگترین توده نفوذی منطقه به سرچشمه پورفیری معروف است که ترکیب ((گرانودیوریتی)) دارد. میزان(( ذخیره قطعی ))تا سال 1975 بالغ بر 450 میلیون تن با عیار 12/1 درصد که تا یک میلیارد تن تخمین زده شده است. میزان 92 میلیون تن ذخیره غنی شده با عیار متوسط 99/1 درصد نیز گزارش شده است. علاوه بر مس، عناصر مولیبدن، طلا ونقره این سیستم قابل ت.وجه است. عیار مولیبدن 03/0 درصد نقره 10 گرم در تن و طلا 3/0 گرم در تن است.
 !!!کانسارهای سرب و روی: !!!کانسارهای سرب و روی:
 کانسارهای سرب وروی کشور ما، توسط دکتر راستادو ودکتر مومن زاده مطالعه شده اند. در منطقه غرب ایران مرکزی، در حدود 170 آثار کانی سازی مربوط به عناصر Pb- Zn- Fe- Ba از دوره ((کرتاسه تحتانی ))گزارش شده است که احتمالا همگی از نوع ((استراتی باند ))هستند و عبارتند از: کانسارهای سرب وروی کشور ما، توسط دکتر راستادو ودکتر مومن زاده مطالعه شده اند. در منطقه غرب ایران مرکزی، در حدود 170 آثار کانی سازی مربوط به عناصر Pb- Zn- Fe- Ba از دوره ((کرتاسه تحتانی ))گزارش شده است که احتمالا همگی از نوع ((استراتی باند ))هستند و عبارتند از:
 !!!!===معدن سرب و روی انگوران=== !!!!===معدن سرب و روی انگوران===
 معدن سرب و روی انگوران در 110 کیلومتری غرب شهرستان زنجام و در حومه ده دندی انگوران قرار دارد. ذخیره نوع توده ای در(( آهک ))و ((دولومیت)) قرار دارد. ذخیره قطعی این کانسار 9 میلیون تن و ذخیره احتمالی آن 13 میلیون تن گزارش شده است. عیار روی 25 تا 30 درصد و سرب 3 تا 6 درصد است. معدن سرب و روی انگوران در 110 کیلومتری غرب شهرستان زنجام و در حومه ده دندی انگوران قرار دارد. ذخیره نوع توده ای در(( آهک ))و ((دولومیت)) قرار دارد. ذخیره قطعی این کانسار 9 میلیون تن و ذخیره احتمالی آن 13 میلیون تن گزارش شده است. عیار روی 25 تا 30 درصد و سرب 3 تا 6 درصد است.
 معادن سرب و روی ایران کوه- کوشک و... از دیکر معادن مهم این کانسار هستند. معادن سرب و روی ایران کوه- کوشک و... از دیکر معادن مهم این کانسار هستند.
 !!!کانسارهای کرومیت !!!کانسارهای کرومیت
 معادن فعال کرومیت در استانهای هرمزگان، کرمان وخراسان واقع شده اند. که بزرگترین آنها معدن کرومیت آسمینون واقع در استان هرمزگان در 165 کیلومتری شمالی بندرعباس قرار دارد. و ذخیره قطعی آن 000/500/3 و استخراج سالیانه آن 000/35 تن است. معادن فعال کرومیت در استانهای هرمزگان، کرمان وخراسان واقع شده اند. که بزرگترین آنها معدن کرومیت آسمینون واقع در استان هرمزگان در 165 کیلومتری شمالی بندرعباس قرار دارد. و ذخیره قطعی آن 000/500/3 و استخراج سالیانه آن 000/35 تن است.
 !!!کانسارهای آهن ایران !!!کانسارهای آهن ایران
 کانسارهای آهن کشف شده ایران در استانهای یزد، خراسان، کرمان و استان مرکزی واقع شده اند. میزان ذخیره قطعی این کانسارها 8/1 میلیارد تن گزارش شده که بیش از 90 درصد آن از نوع آذرین و ((اسکارن)) است. کانسارهای آهن کشف شده ایران در استانهای یزد، خراسان، کرمان و استان مرکزی واقع شده اند. میزان ذخیره قطعی این کانسارها 8/1 میلیارد تن گزارش شده که بیش از 90 درصد آن از نوع آذرین و ((اسکارن)) است.
 !!!!===کانسارهای آهن ناحیه زرند- بافق- ساغند:=== !!!!===کانسارهای آهن ناحیه زرند- بافق- ساغند:===
 مهمترین کانسارهای آهن کشف شده ایران در این ناحیه واقع شده اند. معادن مهم آهن این منطقه عبارتند از: چغارت، سه چاهون، چادرملو، زرند و چاه گز چندمنطقه که مراحل اکتشاف را می گذرانند عبارتند از میشروان، آنومالی شمالی، آنومالی B و ناریگان. مهمترین کانسارهای آهن کشف شده ایران در این ناحیه واقع شده اند. معادن مهم آهن این منطقه عبارتند از: چغارت، سه چاهون، چادرملو، زرند و چاه گز چندمنطقه که مراحل اکتشاف را می گذرانند عبارتند از میشروان، آنومالی شمالی، آنومالی B و ناریگان.
 
 
 
 
  
-{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=18599} +{img src=img/daneshnameh_up/c/cf/openpit4.jpg}
  
 
 
 
 
 !!!کانسارهای فسفات ایران !!!کانسارهای فسفات ایران
 کانسارهای فسفات ایران از نظر سنی از جدید به قدیم به صورت زیر است: کانسارهای فسفات ایران از نظر سنی از جدید به قدیم به صورت زیر است:
 *کانسارهای فسفات زون زاگرس (استانهای لرستان- خوزستان- فارس) *کانسارهای فسفات زون زاگرس (استانهای لرستان- خوزستان- فارس)
 *کانسارهای فسفاته در البرز مرکزی و آذربایجان *کانسارهای فسفاته در البرز مرکزی و آذربایجان
 !!!معادن منگنز و خاک سرخ: !!!معادن منگنز و خاک سرخ:
 معادن منگنز فعال ایران در استانهای تهران، اصفهان ومرکزی واقع شده اند. میزان ذخیره قعی واحتمالی معادن منگنز فعال حدود 5/1 میلیون تن است. کانسارهای آهن ناریگان در یزد و چاه باشه در اصفهان حاوی حدود 5 درصد منگنز هستند. معادن منگنز فعال ایران در استانهای تهران، اصفهان ومرکزی واقع شده اند. میزان ذخیره قعی واحتمالی معادن منگنز فعال حدود 5/1 میلیون تن است. کانسارهای آهن ناریگان در یزد و چاه باشه در اصفهان حاوی حدود 5 درصد منگنز هستند.
 دیگرمعادن ایران عبارتند از معادن کائولین وخاک نسوز- معادن فلرسپات، دولومیت و سیلیس معادن فلورین، زرنیخ ومیکا- معادن زئولیت، بوکسیت وتالک، معادن بنتونیت، گل سفید ومنیزیت و... که هر کدام به نوبه خود در صنایع کشور تاثیر بسزایی دارند و گاها محصولات خود را به دلیل نداشتن تکنولوژی کافی به قیمات ناچیز بهخ خارج از کشور صادر می کنند که گاها بعضی از این مواد که به عنوان باطله هستند حاوی عناصر نادر خاک و... مثل استرانسیم، Th هستند که قیمت فوق العاده زیادی دارند. دیگرمعادن ایران عبارتند از معادن کائولین وخاک نسوز- معادن فلرسپات، دولومیت و سیلیس معادن فلورین، زرنیخ ومیکا- معادن زئولیت، بوکسیت وتالک، معادن بنتونیت، گل سفید ومنیزیت و... که هر کدام به نوبه خود در صنایع کشور تاثیر بسزایی دارند و گاها محصولات خود را به دلیل نداشتن تکنولوژی کافی به قیمات ناچیز بهخ خارج از کشور صادر می کنند که گاها بعضی از این مواد که به عنوان باطله هستند حاوی عناصر نادر خاک و... مثل استرانسیم، Th هستند که قیمت فوق العاده زیادی دارند.
 در سالهای بعد از انقلاب و مخصوصا در یک دهه اخیر، معادن بسیاری کشف و مورد بهره برداری قرار گرفته است و یا با مطالعات زیاد توسعه یافته اند. در ایران شاید بتوان گفت که منابع معدنی بی انتهایی وجود دارد که شاید بتوان گفت فقط یک هزارم آنها کشف شده اند. در سالهای بعد از انقلاب و مخصوصا در یک دهه اخیر، معادن بسیاری کشف و مورد بهره برداری قرار گرفته است و یا با مطالعات زیاد توسعه یافته اند. در ایران شاید بتوان گفت که منابع معدنی بی انتهایی وجود دارد که شاید بتوان گفت فقط یک هزارم آنها کشف شده اند.
 !مباحث مرتبط با عنوان: !مباحث مرتبط با عنوان:
-*((کانسار)) +*((کانسارهای اورانیوم))
 *((اسکارن)) *((اسکارن))
 *((کانی شناسی غیر سیلیکاتها)) *((کانی شناسی غیر سیلیکاتها))
-*((سنگهای پلوترنیک ))
*((سنگهای لکانیک ))
*((ا پورفیری))
+*((سنگهای پلوتونیک ))
*((سنگهای آتششانی))
*((کنسار پورفیری))
 *((ذخایر استراتی باند)) *((ذخایر استراتی باند))
-!!!!!منبع:
کریم پور، محمد حسن- زمین شناسی اقتصادی- 1384- نشر مشهد- صفحه 471 تا صفحه 498
+

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 30 شهریور 1385 [01:41 ]   4   اصغر نامور      جاری 
 یکشنبه 11 تیر 1385 [11:50 ]   2   اصغر نامور      v  c  d  s 
 جمعه 26 خرداد 1385 [04:42 ]   1   اصغر نامور      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrow



از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..