منو
 صفحه های تصادفی
غبار کیهانی
جامعه شناسی از نگاهی دیگر
حرام بن ملحان انصاری
طوایف قزلباش در عهد شاه عباس بزرگ
شاهبیزک
نقد انحصار گرایی مسیحی توسط علامه طباطبایى (ره
عوامل پیروزی سپاه امام علی علیه السلام در صفین
آماده سازی بافت
امام علی علیه السلام و ورود به بهشت
پیدایش خوارج
 کاربر Online
417 کاربر online
تاریخچه ی: مرکب صناعی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-11Lines: 1-17
-بنابر این نظریه جامعه مرکب حقیقی همانند مرکبات طبیعی نیست ، اما مرکب صناعی‏ هست ، و مرکب صناعی خود نوعی مرکب حقیقی است هر چند مرکب طبیعی‏ نیست . +
__
بنابر این نظریه جامعه مرکب حقیقی همانند مرکبات طبیعی نیست ، اما مرکب صناعی‏ هست ، و مرکب صناعی خود نوعی مرکب حقیقی است هر چند مرکب طبیعی‏ نیست .__ />
 مرکب صناعی مانند یک ماشین که یک دستگاه مرتبط الاجزاء است . در مرکب طبیعی اجزاء ، هم هویت خود را از دست می‏دهند و در " کل " حل‏ می‏گردند و هم‏بالتبع و بالجبر استقلال اثر خود را ، اما در مرکب صناعی ، اجزاء هویت خود را از دست نمی‏دهند ، ولی استقلال اثر خود را از دست‏ می‏دهند . اجزاء به گونه‏ای خاص با یکدیگر مربوط می‏شوند و آثارشان نیز با یکدیگر پیوستگی پیدا می‏کنند و در نتیجه آثاری بروز می‏کند که عین مجموع‏ اثر اجزاء در حال استقلال نیست .  مرکب صناعی مانند یک ماشین که یک دستگاه مرتبط الاجزاء است . در مرکب طبیعی اجزاء ، هم هویت خود را از دست می‏دهند و در " کل " حل‏ می‏گردند و هم‏بالتبع و بالجبر استقلال اثر خود را ، اما در مرکب صناعی ، اجزاء هویت خود را از دست نمی‏دهند ، ولی استقلال اثر خود را از دست‏ می‏دهند . اجزاء به گونه‏ای خاص با یکدیگر مربوط می‏شوند و آثارشان نیز با یکدیگر پیوستگی پیدا می‏کنند و در نتیجه آثاری بروز می‏کند که عین مجموع‏ اثر اجزاء در حال استقلال نیست .
 مثلا یک اتومبیل اشیاء و یا اشخاص را با سرعت معین از محلی به محل دیگر منتقل می‏کند ، در حالی که این اثر نه‏ به جزئی خاص تعلق دارد و نه مجموعه آثار اجزاء در حال استقلال و عدم‏ ارتباط است . در ترکیب ماشین همکاری و ارتباط و پیوستگی جبری میان اجزا هست ، ولی محو هویت اجزاء درهویت کل در کار نیست بلکه کل ، وجودی مستقل از اجزاء ندارد ، کل عبارت‏ است از مجموع اجزاء بعلاوه ارتباط مخصوص میان آنها .  مثلا یک اتومبیل اشیاء و یا اشخاص را با سرعت معین از محلی به محل دیگر منتقل می‏کند ، در حالی که این اثر نه‏ به جزئی خاص تعلق دارد و نه مجموعه آثار اجزاء در حال استقلال و عدم‏ ارتباط است . در ترکیب ماشین همکاری و ارتباط و پیوستگی جبری میان اجزا هست ، ولی محو هویت اجزاء درهویت کل در کار نیست بلکه کل ، وجودی مستقل از اجزاء ندارد ، کل عبارت‏ است از مجموع اجزاء بعلاوه ارتباط مخصوص میان آنها .
-جامعه نیز چنین است . جامعه از نهادها و تأسیسات اصلی و فرعی تشکیل‏ شده است . این نهادها و افرادی که این نهادها به آنها وابسته است همه‏ به یکدیگر وابسته و پیوسته‏اند . تغییر در هر نهادی ، اعم از نهاد فرهنگی‏ ، مذهبی ، اقتصادی ، سیاسی ، قضایی ، تربیتی موجب تغییراتی در نهادهای‏ دیگر است و زندگی اجتماعی به عنوان یک اثر قائم به کل ماشین اجتماع‏ پدید می‏آید بدون آنکه افراد در کل جامعه ویا نهادها در شکل کلی جامعه‏ هویت خود را از دست بدهند . .
این نظریه اصالةالفردی است ، برای جامعه به عنوان یک کل و برای‏ ترکیب افراد به عنوان یک ترکیب واقعی ، اصالت و عینیت قائل نیست ، ولی این نظریه رابطه افراد را نوعی رابطه اصیل و عینی شبیه رابطه فیزیکی‏ می‏داند . مطابق این نظریه جامعه در عین اینکه وجود مستقل از افراد ندارد و تنها افرادند که وجود عینی و حقیقی دارند ، ولی نظر به اینکه افراد و اجزای جامعه مانند اجزای یک کارخانه و یک ماشین وابسته به یکدیگرند و در یک رابطه علی و معلولی‏ مکانیکی آثار و حرکاتشان به یکدیگر گره خورده است ، افراد سرنوشت‏ مشترک دارند و جامعه ، یعنی این مجموعه مرتبط الاجزاء ، از نظر رابطه‏ خاص علی و معلولی مکانیکی که میان اجزایش برقرار است شناختی مستقل از شناخت هر یک از اجزاء دارد .
+
جامعه نیز چنین است . جامعه از نهادها و تأسیسات اصلی و فرعی تشکیل‏ شده است . این نهادها و افرادی که این نهادها به آنها وابسته است همه‏ به یکدیگر وابسته و پیوسته‏اند . تغییر در هر نهادی ، اعم از نهاد فرهنگی‏ ، مذهبی ، اقتصادی ، سیاسی ، قضایی ، تربیتی موجب تغییراتی در نهادهای‏ دیگر است و زندگی اجتماعی به عنوان یک اثر قائم به کل ماشین اجتماع‏ پدید می‏آید بدون آنکه افراد در کل جامعه ویا نهادها در شکل کلی جامعه‏ هویت خود را از دست بدهند . />
~~green:این نظریه (( اصالةالفردی)) است ، برای جامعه به عنوان یک کل و برای‏ ترکیب افراد به عنوان یک ترکیب واقعی ، اصالت و عینیت قائل نیست ، ولی این نظریه رابطه افراد را نوعی رابطه اصیل و عینی شبیه رابطه فیزیکی‏ می‏داند . مطابق این نظریه جامعه در عین اینکه وجود مستقل از افراد ندارد و تنها افرادند که وجود عینی و حقیقی دارند ، ولی نظر به اینکه افراد و اجزای جامعه مانند اجزای یک کارخانه و یک ماشین وابسته به یکدیگرند و در یک رابطه علی و معلولی‏ مکانیکی آثار و حرکاتشان به یکدیگر گره خورده است ، افراد سرنوشت‏ مشترک دارند و جامعه ، یعنی این مجموعه مرتبط الاجزاء ، از نظر رابطه‏ خاص علی و معلولی مکانیکی که میان اجزایش برقرار است شناختی مستقل از شناخت هر یک از اجزاء دارد . ~~
 کتاب جامعه و تاریخ کتاب جامعه و تاریخ
 نویسنده شهید مطهری  نویسنده شهید مطهری
 صفحه25 صفحه25

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 22 مرداد 1384 [08:09 ]   2   یاسر ناظم نیا      جاری 
 سه شنبه 20 اردیبهشت 1384 [07:46 ]   1   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..