منو
 کاربر Online
1320 کاربر online
Lines: 1-30Lines: 1-34
-


کسانی که
از خاندان حین لیه اسلام آن ضرت در کربلا شهید شدند هفده د و حسین علیه السلام ههمین ان بد که ند از :
+از خاندان ((حت اام ین لیه |حسین علیه السلام)) کبا فده ن هی ند:
-1- ((پیینه عباس بن علی ب ایطاب|عباس))
>>2- ((مبارزه و شهادت عبدالله بن علی بن ابی طالب|عبدالله))
>>3- ((مبارزه و شهادت جعفر بن علی بن ابیطالب|جعفر ))
>>4- ((مبارزه و شهادت عثمان بن علی بن ابیطالب|عثمان)) که این چهارتن پسران امیرالمومنین علیه السلام بودند و مادرش ((ام البنین - مادر عباس بن علی|ام البنین ))بود.
>>5- ((مبارزه و شهادت عبدالله بن علی بن ابی طالب|عبدالله))
>>6- ((مبارزه و شهادت ابوبکر بن علی علیه السلام|ابوبکر ))، از فرزندان امیرالمومنین علیه السلام ک مادرش ((لیلی - همسر امام|لیلی)) دختر مسعود ثقفی ت.
>>7- ((کیفیت شهات علی اکبر|علی))
>>8- ((عبدالله)) از فرزندان حسین بن علی علیه السلام
>>9- ((مبارزه و شهادت قاسم بن حسن|قاسم))
>>10- ((شهادت ابوبکر بن حسن|ابوبکر))
>>11- ((حمایت از امام و شهادت عبدالله بن حسن ن لی لیه لسلام|عبدالله)) ز فرزندان حسن بن علی علیه السلام
>>12- ((مبارزه و شهادت محمد بن عبدالله ن عر|محمد))
>>13- ((مبارزه و شهادت عون بن عبدالله ن عر|عون ))، پسران ((عبدالله جعفر بن ابیطالب ))
>>14- ((مبارزه و شهادت عبدالله بن عقیل|عبدالله))
>>15- ((مبارزه و شهادت جعفر بن عقیل|جعفر))
>>16- ((مبارزه و شهادت عبدالرحمن بن عقیل|عبدالرحمن)) از فرزندان ((عقیل بن ابیطالب ))
>>17- ((شهادت محمد بن ابی سعید عیل|محمد بن ابی سعید بن عقیل )).
+1- ((ضرت عباس علی اللا|عباس))
2- ((مبارزه و شهادت عبدالله بن علی بن ابی طالب در روز عاشورا|عبدالله بن علی بن ابی طالب))
3- ((مبارزه و شهادت جعفر بن علی بن ابیطالب در روز عاشورا|جعفر بن علی بن ابیطالب))
4- ((مبارزه و شهادت عثمان بن علی بن ابیطالب در روز عاشورا|عثمان بن علی بن ابیطالب)) />این چهار تن پسران ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام)) بودند و مادرشان ((ام البنین|ام البنین)) بود.
5- عبدالله بن علی بن ابی طالب
6- ((مبارزه ابوبکر بن علی علیه السلام در روز عاشورا|ابوبکر ))
ن دو از فرزندان امیرالمؤمنین علیه السلام بدند و مادرشان ((لیلی همسر امام حسین علیه السلام و مادر حضرت علی اکبر|لیلی)) دختر مسعود ثقفی و.
7- ((کیفیت شهادت علی اکبر|علی اکبر))
8- ((عبدالله)) از فرزندان حسین بن علی علیه السلام
9- ((مبارزه و شهادت قاسم بن حسن در روز عاشورا|قاسم بن حسن))
10- ((شهادت ابوبکر بن حسن در کربلا|ابوبکر بن حسن))
11- ((شهادت عبدالله بن حسن کلا|عبدالله ن حسن بن علی علیه السلام))
12- ((مبارزه و شهادت محمد بن عبدالله ر وز عاشرا|محمد بن عبدالله بن جعفر))
13- ((مبارزه و شهادت عون بن عبدالله ر وز عاشرا|عون بن عبدالله بن جعفر))
ن دو پسران ((عبدالله بن جعفر بن ابیطالب)) بودند.
14- ((مبارزه و شهادت عبدالله بن عقیل در روز عاشورا|عبدالله بن عقیل))
15- ((مبارزه و شهادت جعفر بن عقیل در روز عاشورا|جعفر بن عقیل))
16- ((مبارزه و شهادت عبدالرحمن بن عقیل در روز عاشورا|عبدالرحمن بن عقیل))
این سه
از فرزندان ((عقیل بن ابیطالب)) بودند.
17- ((شهادت محمد بن ابی سعید ر رز عاشرا|محمد بن ابی سعید بن عقیل))
-این هفده تن از بنی هاشم رضوان الله علیهم بودند که برادران حسین علیه السلام و پسران برادر و فرزندان عموهایش جعفر و عقیل بودند و همگی در پایین پای حسین علیه السلام دفن شدند و ای همه آنان لی کنده و د آ دفن نموند خاک نن ی جز عباس بن علی علیه السلام که او را در همان جا که کشته شده بود سر راه غاضریه دفن کردند بر ا کار ا و برای قبرهای برادران و خاندانش که نام بردی هیچگونه نشانه ای نیست جز این که زیارت کنندگان از پیش قبر حسین علیه السلام آنان را زیارت می کنند و به آن زمینی که پایین پای ضرت است اشاره می کنند و بر آنان سلام می فرستند و لی اب احسین علیه السلام نیز در میا آنهاست. +این هفده تن از ((بنی هاشم)) بودند که همگی در پایین پای حسین علیه السلام دفن شده‌اند. ساد مطهر آنان ستمی در گودی دفن د ا پیک م عباس بن علی علیه السلام که او را در همان جا که کشته شده بود سر راه ((غاضریه)) دفن کردند ک اکون بارگا ما دا. />برای قبرهای برادران و خاندانش که نام برد شد هیچ نشانهای نیست جز این که زیارتکنندگان از پیش قبر حسین علیه السلام آنان را زیارت می کنند و به زمینی که پایین پای م است اشاره می کنند و بر آنان سلام می فرستند. />صحاب یارا حسین علیه السلام نیز در اطراف امام دفن شدند ولی جای برهای آنها چندان روشن نیست.
-و برخی گفته اند: محل دفن او به سین نزدیکتر از دیگرن ات و اما اصحاب یاران حسین علیه السلام که با آن حضرت کشته شدن نز در اطراف آن حضرت دفن شدند و جای قرها آنها به طور تحقیق و تفصیل روشن نیست، آن چه مسلم است حائر شریف آنان را در بردارد. +!مناب: />*ارا مید، ج 2، ص 130.
-منابع: ارشاد مفید، ج 2، ص 130.

مراجعه شود به:

((اجساد مطهر شهدا در روز عاشورا))
+!مراجعه شود به:
*((اجساد مطهر شهدا در روز عاشورا))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 04 مهر 1384 [05:55 ]   5   شکوفه رنجبری      جاری 
 یکشنبه 11 اردیبهشت 1384 [06:57 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 اسفند 1383 [12:41 ]   3   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آذر 1383 [05:04 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 شهریور 1383 [07:19 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..