منو
 صفحه های تصادفی
بیت
پسته «داروئی»
نگین بهشتی در دست امام رضا علیه السلام
رومئیت
قضیه شرطی
ایزیذور آیزاک رابی
بهداشت مواد غذایی
اصول سنجش و اندازه گیری
حالات ماده
تست تالیوم
 کاربر Online
412 کاربر online
تاریخچه ی: قوم اولمک

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-69Lines: 1-94
 !قوم اولمک !قوم اولمک
-اولین تمدن بزرگ در قاره آمریکا، تمدن اولمکهای مکزیک بود. آنها از سال 1200 قبل از میلاد، یک جامعه بسیار سازمان یافته، تشکیل دادند. اولمکها در اطراف اماکن با شکوهی که برای اجرای مراسم مذهبی شان در «سان لورنزو» و «لاونتا» ساخته بودند، زندگی می کردند. مردم اولمک مجسمه های بزرگی از سنگ و پیکره های کوچک و قابل حملی از پشم سبز، ساختند. بسیاری از دستاوردهای قوم اولمک برای جوامع بعدی در قاره آمریکا، منافعی به دنبال داشت و فرهنگ اولمک را بعنوان «فرهنگ مادر»، قرار داد. +اولین تمدن بزرگ در ((قاره آمریکا))، تمدن اولمک های ((مکزیک)) بود. آنها از سال 1200 قبل از میلاد، یک جامعه بسیار سازمان یافته، تشکیل دادند. اولمک ها در اطراف اماکن با شکوهی که برای اجرای مراسم مذهبی شان در «((سان لورنزو))» و «((لاونتا))» ساخته بودند، زندگی می کردند. مردم اولمک مجسمه های بزرگی از سنگ و پیکره های کوچک و قابل حملی از ((پشم سبز))، ساختند. بسیاری از دستاوردهای قوم اولمک برای جوامع بعدی در قاره آمریکا، منافعی به دنبال داشت و فرهنگ اولمک را بعنوان «فرهنگ مادر»، قرار داد.
 +__((اولمک |توصیفی دیگر از قوم اولمک))__
-!سر بزرگ /> />
هشت سر سنگی بزرگ، در سان لورنزو، واقع در کشور مکزیک، پیدا شده است که احتمالا این مجسمه ها حاکمان اولمک را نشان می دهند.
+{picture=olmek.jpg}
سر بزرگ


هشت سر سنگی بزرگ، در سان لورنزو، واقع
در کشور مکزیک، پیدا شده است که
احتمالا این مجسمه ها حاکمان
اولمک را نشان می دهند. __1200 قبل از میلاد__ __1200 قبل از میلاد__
 تمدن اولمک در مناطق کم ارتفاع و گرمسیر واقع در شرق مکزیک، بتدریج رشد نمود. تمدن اولمک در مناطق کم ارتفاع و گرمسیر واقع در شرق مکزیک، بتدریج رشد نمود.
 __1150 قبل از میلاد__ __1150 قبل از میلاد__
-«سان لورنزو» به عنوان مرکز اصلی مذهبی قوم المک، تعیین شد. اولمکها بر روی جلگه طبیعی محل سکونت خود، یک حصار خاکی ساختند. آنها عبادتگاهها و خانه های سنگی را در اطراف یک حیاط مستطیلی شکل، بنا نهادند. +«سان لورنزو» به عنوان مرکز اصلی مذهبی قوم المک، تعیین شد. اولمک ها بر روی ((جلگه)) طبیعی محل سکونت خود، یک حصار خاکی ساختند. آنها عبادتگاهها و خانه های سنگی را در اطراف یک حیاط مستطیلی شکل، بنا نهادند.
 __1000 قبل از میلاد__ __1000 قبل از میلاد__
-«کوئی کوثیلکو»، در غرب سان لورنزو، به عنوان یک مرکز مذهبی و تجاری دیگر لولمکها، شروع به گسترش نمود. +((کوئی کوثیلکو)) ، در غرب سان لورنزو، به عنوان یک مرکز مذهبی و تجاری دیگر اولمکها، شروع به گسترش نمود.
 __900 قبل از میلاد__ __900 قبل از میلاد__
 بعد از قرنها، پایتخت مذهبی اولمک، سان لورنزو، نابود شد، همه مجسمه ها و بناهای یادبود، در هم کوبیده شد و قطعه قطعه شد. اما باقی مانده آنها با دقت در زیر خاک پنهان گردید. هر چند مردم به زندگی روی جلگه های بلند ادامه دادند، اما بنای جدیدی نساختند. بعد از قرنها، پایتخت مذهبی اولمک، سان لورنزو، نابود شد، همه مجسمه ها و بناهای یادبود، در هم کوبیده شد و قطعه قطعه شد. اما باقی مانده آنها با دقت در زیر خاک پنهان گردید. هر چند مردم به زندگی روی جلگه های بلند ادامه دادند، اما بنای جدیدی نساختند.
 __800 قبل از میلاد__ __800 قبل از میلاد__
-در «لاونتا»، جزیره ای روی باتلاقهای نزدیک سان لورنزو، اولمکها یک مرکز جدید برای مراسم مذهبی خود بنا کردند. آنها مجموعه ای از مجسمه ها و بناها ساختند. این بناها بوسیله اهرام بزرگی که بالای آنها مسطح بود، پوشیده شده بودند. ارتفاع این اهرام تقریبا 30 متر (100 پا) بود و قدیمی ترین اهرام نوع خود در آمریکای مرکزی بودند. +در «لاونتا»، جزیره ای روی باتلاقهای نزدیک سان لورنزو، اولمک ها یک مرکز جدید برای مراسم مذهبی خود بنا کردند. آنها مجموعه ای از مجسمه ها و بناها ساختند. این بناها بوسیله ((اهرام)) بزرگی که بالای آنها مسطح بود، پوشیده شده بودند. ارتفاع این اهرام تقریبا 30 متر (100 پا) بود و قدیمی ترین اهرام نوع خود در ((آمریکای مرکزی)) بودند.
 __600 قبل از میلاد__ __600 قبل از میلاد__
-ساختمانهای سنگی بیشتری در کوپالیلو، از دیگر سکونت گاههای اولمکها واقع در غرب سان اورنزو و لاونتا، ساخته شد. +ساختمانهای سنگی بیشتری در ((کوپالیلو)) ، از دیگر سکونت گاههای اولمک ها واقع در غرب سان لورنزو و لاونتا، ساخته شد.
 __400 قبل از میلاد__ __400 قبل از میلاد__
-لاونتا دچار همان سرنوشت سان لورنزو می شود. آثار و بناهای مذهلبی لاونتا تقریبا با همان شیوه قبلی، نابود شدند. هر دو موج نابود کننده احتمالا در اثر ی مراسم مذهبی، یک انقلاب محلی بر علیه حکومت کاهنان، یا حمله دشمنان اولمکها، بوجود آمد. +لاونتا دچار همان سرنوشت سان لورنزو می شود. آثار و بناهای مذهلبی لاونتا تقریبا با همان شیوه قبلی، نابود شدند. هر دو موج نابود کننده احتمالا در اثر یک مراسم مذهبی، یک انقلاب محلی بر علیه حکومت ((کاهنان))، یا حمله دشمنان اولمک ها، بوجود آمد.
 __100 قبل از میلاد ـ سال 300 میلادی__ __100 قبل از میلاد ـ سال 300 میلادی__
-در «ترس زاپوتس» آثاری یافت شده است که نشان می دهد، تمدن اولمک از ابتدای این دوره تا زمان آمیزش با تمدن «مایا»، در کمال آرامش به حیات خود ادامه داده است.
در سال 900 قبل از میلاد مرکز مذهبی اولمکها در «سال لورنزو»، واقع در مکزیک امروزی، به کلی نابود گردید. پنج قرن بعد، مرکز جدید «لاونتا» نیز مورد هجوم قرار گرفت. اما فرهنگ قوم اولمک به همراه بناهای تخریب شده اش از بین نرفت. سنتهای قوم اولمک، مانند پرستش «جاگوار»، کنده کاری بر روی «پشم سبز»، کشاورزی، دستنوشته ها (استفاده از «خط») و نظم اجتماعی، در مکزیک و بعد از آن، آمریکای مرکزی و جوامع آمریکای جنوبی، ادامه پیدا کرد.
+در ((ترس زاپوتس)) آثاری یافت شده است که نشان می دهد، تمدن اولمک از ابتدای این دوره تا زمان آمیزش با تمدن «مایا»، در کمال آرامش به حیات خود ادامه داده است.
در سال 900 قبل از میلاد مرکز مذهبی اولمک ها در «سال لورنزو»، واقع در مکزیک امروزی، به کلی نابود گردید. پنج قرن بعد، مرکز جدید «لاونتا» نیز مورد هجوم قرار گرفت. اما فرهنگ قوم اولمک به همراه بناهای تخریب شده اش از بین نرفت. سنتهای قوم اولمک، مانند پرستش «جاگوار»، کنده کاری بر روی «پشم سبز»، کشاورزی، دستنوشته ها (استفاده از «خط») و نظم اجتماعی، در مکزیک و بعد از آن، آمریکای مرکزی و جوامع ((آمریکای جنوبی))، ادامه پیدا کرد.
 !طبقات اجتماعی !طبقات اجتماعی
-نظام اجتماعی اولمکها از طبقات کاملا مجزای کشاورزان ـ تجار ـ صنعتگران ـ و کاهنان تشکیل می شد. کاهنان اعضای طبقه حاکمه را تشکیل می دادند و در مرکز بزرگ مذهبی زندگی می کردند. این مرکز فقط می توانست توسط جوامع بسیار منظم وموفق ساخته شود. تخته سنگهایی از جنس بازالت (سیاه سنگ) را که در ساخت یناهای عظیم «لاونتا» به کار رفته است، می بایست احتمالا بوسیله قایق های کوچک از کوههای دور دست «توستلا»، به پائین رودخانه منتقل شده باشد. +نظام اجتماعی اولمک ها از طبقات کاملا مجزای کشاورزان ـ ((تجار)) ـ ((صنعتگران)) ـ و کاهنان تشکیل می شد. کاهنان اعضای طبقه حاکمه را تشکیل می دادند و در مرکز بزرگ مذهبی زندگی می کردند. این مرکز فقط می توانست توسط جوامع بسیار منظم و موفق ساخته شود. تخته سنگهایی از جنس ((بازالت)) (سیاه سنگ) را که در ساخت یناهای عظیم «لاونتا» به کار رفته است، می بایست احتمالا بوسیله قایق های کوچک از کوههای دور دست «((توستلا))»، به پائین رودخانه منتقل شده باشد.
 !ریشه های فرهنگی !ریشه های فرهنگی
-نحوه ارتباط اولمکها با همسایگان خود و تمدنهایی که بعدها به دست این همسایگان پدید آمد، یک مسئله مبهم است. از آنجایی که تنها تعداد معدودی از حروف الفبای اولمکها باقی مانده است، امکان باز آفرینی تمامی حروف الفبای آنها میسر نیست. اما بدون تردید، خط اولمکها، سهم بسزایی در پیدایش خط تصویری مایاها (درحدود 300 تا 900 میلادی)، داشت. +نحوه ارتباط اولمکها با همسایگان خود و تمدنهایی که بعدها به دست این همسایگان پدید آمد، یک مسئله مبهم است. از آنجایی که تنها تعداد معدودی از حروف الفبای اولمکها باقی مانده است، امکان باز آفرینی تمامی حروف الفبای آنها میسر نیست. اما بدون تردید، ((خط اولمک ها))، سهم بسزایی در پیدایش ((خط تصویری مایاها)) (درحدود 300 تا 900 میلادی)، داشت.
-اولمکها احتمالا اجداد مایاها بودند. همچنین این فرضیه وجود دارد که قوم چاوین، ساکن کوههای آند در پرو، از نوادگان مهاجران اولمک، بوده باشند. +اولمک ها احتمالا اجداد ((تمدن مایا|مایاها)) بودند. همچنین این فرضیه وجود دارد که قوم ((چاوین))، ساکن ((کوههای آند)) در ((پرو))، از نوادگان مهاجران اولمک، بوده باشند.
 !تاثیر و نفوذ اولمکها !تاثیر و نفوذ اولمکها
- مجسمه سازان اولمک، نخستین هنرمندان قاره آمریکا، بودند. سبک منحصر بفرد این مجسمه سازان که مجسمه هایی غول پیکر با خطوط و طرحهای ساده می آفریدند، را می توان، علاوه بر دیگر فرهنگها، در آثار به جا مانده از فرهنگ و اخاکا در جنوب شرقی مکزیک، مشاهاده کرد. فرهنگ واخاکا هم، مثل دیگر فرهنگهای کهن قاره آمریکا، از آیین پرستش خدایان که در میان اولمکها رایج بود، تاثیر پذیرفت. اما بدون آنکه شاهدی یا دلیلی در دست باشد، در مورد گسترش «فرهنگ مادر» اولمکها از طریق تجارت فتوحات، مهاجرتها و یا ترکیبیاز هر سه، اطمینانی وجود ندارد. ما حتی از نام باستانی قوم اولمک، اطلاع دقیقی نداریم. +مجسمه سازان اولمک، نخستین هنرمندان قاره آمریکا، بودند. سبک منحصر بفرد این مجسمه سازان که مجسمه هایی غول پیکر با خطوط و طرحهای ساده می آفریدند، را می توان، علاوه بر دیگر فرهنگها، در آثار به جا مانده از ((فرهنگ واخاکا)) در جنوب شرقی مکزیک، مشاهاده کرد. فرهنگ واخاکا هم، مثل دیگر فرهنگهای کهن قاره آمریکا، از آیین پرستش خدایان که در میان اولمک ها رایج بود، تاثیر پذیرفت. اما بدون آنکه شاهدی یا دلیلی در دست باشد، در مورد گسترش «فرهنگ مادر» اولمکها از طریق تجارت ، فتوحات، مهاجرت ها و یا ترکیبی از هر سه، اطمینانی وجود ندارد. ما حتی از نام باستانی قوم اولمک، اطلاع دقیقی نداریم.
 !حقایق ثبت شده  !حقایق ثبت شده
-احتمالا ستایش یوزپلنگ جاگوار جزء اساسی مذهب اولمکها بوده است. مجسمه های اولمک، غولهایی با چهره کودکانه را نشان می دهند، که نیمی از بدنشان به شکل یوزپلنگ و نیمه دیگرشان به شکل انسان می باشد. این مخلوقات را به تبعیت از «انسانهای یوزپلنگ نما» نام نهاده اند. اولمکها ممکن است بر این باور بوده باشند که آنان فرزندان خدایی با سیمای یوزپلنگ جاگوار، بوده اند. +احتمالا ستایش ((یوزپلنگ جاگوار)) جزء اساسی مذهب اولمک ها بوده است. مجسمه های اولمک، غولهایی با چهره کودکانه را نشان می دهند، که نیمی از بدنشان به شکل یوزپلنگ و نیمه دیگرشان به شکل انسان می باشد. این مخلوقات را به تبعیت از این موضوع ، «انسانهای یوزپلنگ نما» نام نهاده اند. اولمک ها ممکن است بر این باور بوده باشند که آنان فرزندان خدایی با سیمای یوزپلنگ جاگوار، بوده اند.

__((آمریکای باستان))__

__(( ویژگی ها و مراحل تحول در آمریکای باستان |ویژگیهای مهم آمریکای باستان ))__

__((ویژگی ها و مراحل تحول در آمریکای باستان| مراحل تحول در آمریکای باستان ))__

__(( شواهدی از سرخ پوستان کهن |شنیدنی ها ))__

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 22 دی 1384 [15:27 ]   9   محمد رضا قدوسی      جاری 
 پنج شنبه 22 دی 1384 [15:26 ]   8   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 دی 1384 [15:22 ]   7   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 شنبه 21 آذر 1383 [06:17 ]   6   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 21 آذر 1383 [06:15 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 21 آذر 1383 [05:56 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 21 آذر 1383 [05:44 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [11:38 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [06:20 ]   1   ندا سعادتی      v  c  d  s