منو
 کاربر Online
1170 کاربر online
تاریخچه ی: قوانین تغییرات شیمیایی

!دید کلی
*علت وجود ((قانون نسبتهای معین|قانونهای پایستاری جرم نسبت‌های معین)) نسبت‌های چند گانه ( اضعافی ) چیست ؟
*چگونه می توان آنها را توضیح داد ؟
*((دالتون|جان دالتون)) با بکار گرفتن تصور اتم‌ها و نسبت دادن خواصی با آنها توانست این ((قوانین شیمی|قوانین شیمیایی)) را توضیح دهد.
!قانون اول ((«قانون بقای جرم)))
((اندازه گیری|اندازه گیریهای)) دقیق نشان داده‌اند که در جریان یک ((واکنش شیمیایی)) جرم تغییر محسوسی نمی‌کند. به گفته دیگر جرم کل تمام موادی که در یک واکنش شیمیایی وارد می‌شوند با جرم کل تمام محصولات واکنش برابرند. ((نظریه اتمی دالتون|اصل دوم نظریه دالتون)) این قانون را توضیح می‌دهد. چون واکنش شیمیایی حاصل جدا شدن و بهم پیوستن اتمها است و چون اتمها در این فرآیندها نه ایجاد می‌شوند و نه از جرم کل تمام اتم‌هایی که وارد واکنش شیمیایی می‌شوند ثابت خواهد بود.
!قانون دوم ((«قانون نسبتهای معین)))
یک ((ماده مرکب)) خالص همواره شامل ((عناصر)) معینی است که با نسبت جرمی معین ترکیب می‌شوند. ((نظریه اتمی دالتون|اصل سوم نظریه دالتون)) این قانون را توضیح می‌دهد. چون یک ماده مرکب معین نتیجه ترکیب اتم‌های دو یا چند عنصر با نسبتهای ثابت است عناصر ماده مرکب مذکور نسبت‌های جرمی ثابتی خواهند داشت.
!قانون سوم ((«قانون نسبتهای چندگانه)) ( اضعافی )
این قانون می‌گوید که وقتی دو عنصر B و A بیش از یک ((ماده مرکب)) به وجود می‌آورند. مقادیری از A که در این مواد با مقدار ثابتی از B ترکیب شده‌اند با هم نسبتی دارند که عددی صحیح و کوچک است. این قانون در واقع نتیجه‌ای از نظر دالتون است مبنی بر اینکه اتم‌های یک ماده مرکب به نسبت‌های ثابتی با هم ترکیب شده‌اند. مثلا ((کربن)) و ((اکسیژن)) دو ماده مرکب تولید می‌کند یکی دی اکسید کربن و دیگری ((منو کسید کربن)). در ((دی اکسید کربن)) دو اتم اکسیژن با یک اتم کربن و در منو کسید کربن یک اتم اکسیژن با یک اتم کربن ترکیب یافته است . وقتی این ماده مرکب را با هم مقایسه کنیم جرم‌های اکسیژنی که با جرم ثابتی از کربن ترکیب می‌شود نسبت 2 : 1 خواهند داشت.
!مباحث مرتبط با عنوان
*((قانون پایستاری جرم))
*((قانون نسبتهای چندگانه))
*((قانون نسبتهای معین))
*((قوانین شیمی))
*((نظریه اتمی دالتون))
*((ماده مرکب))
*((واحد جرم اتمی))
*((واکنش شیمیایی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 11 مرداد 1391 [07:46 ]   4   admin      جاری 
 شنبه 06 خرداد 1385 [19:06 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آذر 1383 [15:59 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [12:51 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..