منو
 صفحه های تصادفی
ماشین نویسی فارسی
خانواده ی زبان های آلتای
بردار های یکه در دستگاه های مختلف
درد انسان نسبت به خلق خدا
علل پیدایش دین
رنگیزه‌های نوری در گیاهان
شکایت از روزگار
میانجی گری سفیر عثمانی در انقلاب مشروطیت
عوامل ایجاد دولت الکترونیک
امام از نگاه علمای ربانی
 کاربر Online
1250 کاربر online
تاریخچه ی: قوانین تغییرات شیمیایی

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:1


تصویر

دید کلی

قانون اول (قانون بقای جرم)

اندازه گیری‌های دقیق نشان داده‌اند که در جریان یک واکنش شیمیایی ، جرم تغییر محسوسی نمی‌کند. به گفته دیگر ، جرم کل تمام موادی که در یک واکنش شیمیایی وارد می‌شوند، با جرم کل تمام محصولات واکنش برابرند.

"اصل دوم نظریه دالتون" ، این قانون را توضیح می‌دهد. چون واکنش شیمیایی ، حاصل جدا شدن و بهم پیوستن اتمها است و چون اتمها در این فرآیندها نه ایجاد می‌شوند و نه از بین می‌روند، از جرم کل تمام اتم‌هایی که وارد واکنش شیمیایی می‌شوند ثابت خواهد بود.

تصویر

قانون دوم (قانون نسبتهای معین)

یک ماده مرکب خالص ، همواره شامل عناصر معینی است که با نسبت جرمی معین ترکیب می‌شوند.

"اصل سوم نظریه دالتون" این قانون را توضیح می‌دهد. چون یک ماده مرکب معین ، نتیجه ترکیب اتم‌های دو یا چند عنصر با نسبتهای ثابت است، عناصر ماده مرکب مذکور ، نسبت‌های جرمی ثابتی خواهند داشت.

قانون سوم (قانون نسبتهای چندگانه) ( اضعافی )

این قانون می‌گوید که وقتی دو عنصر B و A ، بیش از یک ماده مرکب بوجود می‌آورند، مقادیری از A که در این مواد با مقدار ثابتی از B ترکیب شده‌اند، با هم نسبتی دارند که عددی صحیح و کوچک است. این قانون در واقع نتیجه‌ای از نظر دالتون است مبنی بر اینکه اتم‌های یک ماده مرکب به نسبت‌های ثابتی با هم ترکیب شده‌اند. مثلا کربن و اکسیژن دو ماده مرکب تولید می‌کنند، یکی دی‌اکسید کربن و دیگری منوکسید کربن. در دی‌اکسید کربن ، دو اتم اکسیژن با یک اتم کربن و در منوکسید کربن ، یک اتم اکسیژن با یک اتم کربن ترکیب یافته است. وقتی این ماده مرکب را با هم مقایسه کنیم، جرم‌های اکسیژنی که با جرم ثابتی از کربن ترکیب می‌شوند، نسبت 2 : 1 خواهند داشت.

مباحث مرتبط با عنوان

دید کلی :

علت وجود قانونهای پایستاری جرم نسبت های معین نسبت های چند گانه ( اضعافی ) چیست ؟ چگونه می توان آنها را توضیح داد ؟ جان دالتون با بکار گرفتن تصور اتم ها و نسبت دادن خواصی با آنها توانست این قانونهای شیمیایی را توضیح دهد .

قانون اول ( قانون پایستاری جرم )

اندازه گیریهای دقیق نشان داده اند که در حریان یک واکنش شیمیایی جرم تغییر محسوسی نمی کند . به گفته دیگر جرم کل تمام موادی که در یک واکنش شیمیایی وارد می شوند با جرم کل تمام محصولات واکنش برابرند . اصل دوم نظریه دالتون این قانون را توضیح می دهد . چون واکنش شیمیایی حاصل جدا شدن و بهم پیوستن اتمها است و چون اتمها در این فرایند ها نه ایجاد میشوند و نه از جرم کل تمام اتم هایی که وارد واکنش شیمیایی می شوند ثابت خواهد بود. میان می روند

قانون دوم (قانون نسبتهای معین )

یک ماده مرکب خالص همواره شامل عناصر معینی است که با نسبت جرمی معین ترکیب می شوند. اصل سوم نظریه دالتون این قانون را توضیح می دهد . چون یک ماده مرکب معین نتیجه ترکیب اتم های دو یا چند عنصر با نسبتهای ثابت است عناصر ماده مرکب مذکور نسبت های جرمی ثابتی خواهند داشت .

قانون سوم ( قانون نسبتهای چندگانه ( اضعافی )

این قانون می گوید که وقتی دو عنصر B وA بیش از یک ماده مرکب به وجود می آورند . مقادیری از A که در این مواد با مقدار ثابتی از Bترکیب شده اند با هم نسبتی دارند که عددی صحیح و کوچک است . این قانون در واقع نتیجه ای از نظر دالتون است مبنی بر اینکه اتم های یک ماده مرکب به نسبت های ثابتی با هم ترکیب شده اند . مثلا کربن و اکسیژن دو ماده مرکب تولید می کند یکی دی اکسید کربن و دیگری منوکسید
کربن. در دی اکسید کربن دو اتم اکسیژن با یک اتم کربن و در منو کسید کربن یک اتم اکسیژن با یک اتم کربن ترکیب یافته است . وقتی این ماده مرکب را با هم مقایسه کنیم جرم های اکسیژنی که با جرم ثابتی از کربن ترکیب می شود نسبت 2 : 1 خواهند داشت .


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 11 مرداد 1391 [07:46 ]   4   admin      جاری 
 شنبه 06 خرداد 1385 [19:06 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آذر 1383 [15:59 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [12:51 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..