منو
 کاربر Online
1133 کاربر online
Lines: 1-20Lines: 1-35
 +
 +
 +
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/d/d9/ch2.jpg}
 +
 +
 +
 !دید کلی  !دید کلی
-*علت وجود ((قانون نسبتهای معین|قانونهای پایستاری جرم نسبت‌های معین)) نسبت‌های چند گانه ( اضعافی ) چیست ؟
*چگونه می توان آنها را توضیح داد ؟
*((دالتون|جان دالتون)) با بکار گرفتن تصور اتم‌ها و نسبت دادن خواصی با آنها توانست این ((قوانین شیمی|قوانین شیمیایی)) را توضیح دهد.
!قانون اول (قانون بقای جرم)))
((اندازه گیری|اندازه گیرهای)) دقیق نشان داده‌اند که در جریان یک ((واکنش شیمیایی)) جرم تغییر محسوسی نمی‌کند. به گفته دیگر جرم کل تمام موادی که در یک واکنش شیمیایی وارد می‌شوند با جرم کل تمام محصولات واکنش برابرند. ((نظریه اتمی دالتون|اصل دوم نظریه دالتون)) این قانون را توضیح می‌دهد. چون واکنش شیمیایی حاصل جدا شدن و بهم پیوستن اتمها است و چون اتمها در این فرآیندها نه ایجاد می‌شوند و نه از جرم کل تمام اتم‌هایی که وارد واکنش شیمیایی می‌شوند ثابت خواهد بود.
!قانون دوم (قانون نسبتهای معین)))
یک ((ماده مرکب)) خالص همواره شامل ((عناصر)) معینی است که با نسبت جرمی معین ترکیب می‌شوند. ((نظریه اتمی دالتون|اصل سوم نظریه دالتون)) این قانون را توضیح می‌دهد. چون یک ماده مرکب معین نتیجه ترکیب اتم‌های دو یا چند عنصر با نسبتهای ثابت است عناصر ماده مرکب مذکور نسبت‌های جرمی ثابتی خواهند داشت.
!قانون سوم (قانون نسبتهای چندگانه)) ( اضعافی )
این قانون می‌گوید که وقتی دو عنصر B و A بیش از یک ((ماده مرکب)) به وجود می‌آورند. مقادیری از A که در این مواد با مقدار ثابتی از B ترکیب شده‌اند با هم نسبتی دارند که عددی صحیح و کوچک است. این قانون در واقع نتیجه‌ای از نظر دالتون است مبنی بر اینکه اتم‌های یک ماده مرکب به نسبت‌های ثابتی با هم ترکیب شده‌اند. مثلا ((کربن)) و ((اکسیژن)) دو ماده مرکب تولید می‌کند یکی دی اکسید کربن و دیگری ((منو کسید کربن)). در ((دی اکسید کربن)) دو اتم اکسیژن با یک اتم کربن و در منو کسید کربن یک اتم اکسیژن با یک اتم کربن ترکیب یافته است . وقتی این ماده مرکب را با هم مقایسه کنیم جرم‌های اکسیژنی که با جرم ثابتی از کربن ترکیب می‌شود نسبت 2 : 1 خواهند داشت.
+*علت وجود ((قانون نسبتهای معین|قانونهای پایستاری جرم نسبت‌های معین)) نسبت‌های چند گانه ( اضعافی ) چیست؟
*چگونه می توان آنها را توضیح داد؟
*"__جان دالتون__" با بکار گرفتن تصور ((اتم‌ها)) و نسبت دادن خواصی با آنها توانست این قوانین شیمیایی را توضیح دهد.
!قانون اول (قانون بقای جرم)
اندازه گیریهای دقیق نشان داده‌اند که در جریان یک ((واکنش شیمیایی)) ، جرم تغییر محسوسی نمی‌کند. به گفته دیگر ، جرم کل تمام موادی که در یک واکنش شیمیایی وارد می‌شوند، با جرم کل تمام محصولات واکنش برابرند.

"__
اصل دوم نظریه دالتون__" ، این قانون را توضیح می‌دهد. چون واکنش شیمیای حاصل جدا شدن و بهم پیوستن اتمها است و چون اتمها در این فرآیندها نه ایجاد می‌شوند و نه از بین می‌روند، از جرم کل تمام اتم‌هایی که وارد واکنش شیمیایی می‌شوند ثابت خواهد بود.


{img src=img/daneshnameh_up/b/bd/0011.jpg}

!قانون دوم (قانون نسبتهای معین)
یک ((ماده مرکب)) خالص ، همواره شامل ((عنصر شیمیایی|عناصر)) معینی است که با نسبت جرمی معین ترکیب می‌شوند.

"__
اصل سوم نظریه دالتون__" این قانون را توضیح می‌دهد. چون یک ماده مرکب معین ، نتیجه ترکیب اتم‌های دو یا چند عنصر با نسبتهای ثابت است، عناصر ماده مرکب مذکور ، نسبت‌های جرمی ثابتی خواهند داشت.
!قانون سوم (قانون نسبتهای چندگانه) ( اضعافی )
این قانون می‌گوید که وقتی دو عنصر __B__ و __A__ ، بیش از یک ((ماده مرکب)) بوجود می‌آورند، مقادیری از __A__ که در این مواد با مقدار ثابتی از __B__ ترکیب شده‌اند، با هم نسبتی دارند که عددی صحیح و کوچک است. این قانون در واقع نتیجه‌ای از نظر دالتون است مبنی بر اینکه اتم‌های یک ماده مرکب به نسبت‌های ثابتی با هم ترکیب شده‌اند. مثلا ((کربن)) و ((اکسیژن)) دو ماده مرکب تولید می‌کنند، یکی ((دیاکسید کربن)) و دیگری ((منوکسید کربن)). در ((دیاکسید کربن)) ، دو اتم اکسیژن با یک اتم کربن و در منوکسید کربن ، یک اتم اکسیژن با یک اتم کربن ترکیب یافته است. وقتی این ماده مرکب را با هم مقایسه کنیم، جرم‌های اکسیژنی که با جرم ثابتی از کربن ترکیب می‌شوند، نسبت 2 : 1 خواهند داشت.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
-*((قانون ایستاری جرم)) +*((قانون بای جرم))
 *((قانون نسبتهای چندگانه)) *((قانون نسبتهای چندگانه))
 *((قانون نسبتهای معین)) *((قانون نسبتهای معین))
 *((قوانین شیمی)) *((قوانین شیمی))
 *((نظریه اتمی دالتون)) *((نظریه اتمی دالتون))
 *((ماده مرکب)) *((ماده مرکب))
 *((واحد جرم اتمی)) *((واحد جرم اتمی))
 *((واکنش شیمیایی)) *((واکنش شیمیایی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 11 مرداد 1391 [07:46 ]   4   admin      جاری 
 شنبه 06 خرداد 1385 [19:06 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آذر 1383 [15:59 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [12:51 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..