منو
 کاربر Online
1233 کاربر online
Lines: 1-10Lines: 1-35
-!دید کلی :
علت وجود قانونهای پایستاری جرم نسبت های معین نسبت های چند گانه ( اضعافی ) چیست ؟ چگونه می توان آنها را توضیح داد ؟ جان دالتون با بکار گرفتن تصور اتم ها و نسبت دادن خواصی با آنها توانست این قانونهای شیمیایی را توضیح دهد .
!قانون اول ( قانون ایستاری جرم )
اندازه گیریهای دقیق نشان داده اند که در ریان یک واکنش شیمیایی جرم تغییر محسوسی نمی کند . به گفته دیگر جرم کل تمام موادی که در یک واکنش شیمیایی وارد می شوند با جرم کل تمام محصولات واکنش برابرند . اصل دوم نظریه دالتون این قانون را توضیح می دهد . چون واکنش شیمیایی حاصل جدا شدن و بهم پیوستن اتمها است و چون اتمها در این فریند ها نه ایجاد میشوند و نه از رم کل تمام اتم هایی که وارد واکنش شیمیای می شوند ثابت خواهد بود. میان می روند
نون دوم (قانون نسبتها معین )
یک م
اه مرکب خالص همواره شامل عناصر معینی است که با نسبت جرمی معین ترکیب می شوند. اصل سوم نظریه دالتون این قانون را توضیح می دهد . چون یک ماده مرکب معین نتیجه ترکیب اتم ها دو یا چند عنصر با نسبتهای ثابت است عناصر ماده مرکب مذکور نسبت های جرمی ثابتی خواهند داشت .
!قانون سوم ( قانون نسبتهای چندگانه ( اضعافی )
این قانون می گوید
که وقتی دو عنصر B وA بیش از یک ماده مرکب به وجود می آورند . مقادیری از A که در این مود با مقدار ثابتی از Bترکیب شده اند با هم نسبتی دارند که عددی صحیح و کوچک است . این قانون در واقع نتیجه ای از نظر دالتون است مبنی بر اینکه اتم های یک ماده مرکب به نسبت های ثابت با هم ترکیب شد اند . مثلا کربن و اکسیژن دو ماده مرکب تولید می کن یکی دی اکسید کربن و دیگری منوکسید
کربن. در دی
اکسید کربن دو اتم اکسیژن با یک اتم کربن و در منو کسید کربن یک اتم اکسیژن با یک اتم کربن ترکیب یافته است . وقتی این ماده مرکب را با هم مقایسه کنیم جرم های اکسیژنی که با جرم ثابتی از کربن ترکیب می شود نسبت 2 : 1 خواهند داشت .
+


{img src=img/daneshnameh_up/d/d9/ch2.jpg}

!دید کلی
*علت وجود ((قانون نسبتهای معین|قانونهای پایستاری جرم نسبتهای معین)) نسبتهای چند گانه ( اضعافی ) چیست؟
*
چگونه می توان آنها را توضیح داد؟
*"__
جان دالتون__" با بکار گرفتن تصور ((اتمها)) و نسبت دادن خواصی با آنها توانست این قوانین شیمیایی را توضیح دهد.
!قانون اول (قانون بای جرم)
اندازه گیرهای دقیق نشان دادهاند که در ریان یک ((واکنش شیمیای)) جرم تغییر محسوسی نمیکند. به گفته دیگر ، جرم کل تمام موادی که در یک واکنش شیمیایی وارد میشوند، با جرم کل تمام محصولات واکنش برابرند.

"__
اصل دوم نظریه دالتون__" ، این قانون را توضیح میدهد. چون واکنش شیمیای حاصل جدا شدن و بهم پیوستن اتمها است و چون اتمها در این فریندها نه ایجاد مشوند و نه از ین میروند، ا جرم کل تمام اتمهایی که وارد واکن شیمیایی میشند ثابت واهد بود.
 +
 +
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/b/bd/0011.jpg}
 +
 +
 +
 +!قانون دوم (قانون نسبتهای معین)
 +یک ((ماده مرکب)) خالص ، همواره شامل ((عنصر شیمیایی|عناصر)) معینی است که با نسبت جرمی معین ترکیب می‌شوند.

"__اصل سوم نظریه دالتون__" این قانون را توضیح می‌دهد. چون یک ماده مرکب معین ، نتیجه ترکیب اتم‌های دو یا چند عنصر با نسبتهای ثابت است، عناصر ماده مرکب مذکور ، نسبت‌های جرمی ثابتی خواهند داشت.
 +!قانون سوم (قانون نسبتهای چندگانه) ( اضعافی )
 +این قانون می‌گوید که وقتی دو عنصر __B__ و __A__ ، بیش از یک ((ماده مرکب)) بوجود می‌آورند، مقادیری از __A__ که در این مواد با مقدار ثابتی از __B__ ترکیب شده‌اند، با هم نسبتی دارند که عددی صحیح و کوچک است. این قانون در واقع نتیجه‌ای از نظر دالتون است مبنی بر اینکه اتم‌های یک ماده مرکب به نسبت‌های ثابتی با هم ترکیب شده‌اند. مثلا ((کربن)) و ((اکسیژن)) دو ماده مرکب تولید می‌کنند، یکی ((دی‌اکسید کربن)) و دیگری ((منوکسید کربن)). در ((دی‌اکسید کربن)) ، دو اتم اکسیژن با یک اتم کربن و در منوکسید کربن ، یک اتم اکسیژن با یک اتم کربن ترکیب یافته است. وقتی این ماده مرکب را با هم مقایسه کنیم، جرم‌های اکسیژنی که با جرم ثابتی از کربن ترکیب می‌شوند، نسبت 2 : 1 خواهند داشت.
 +!مباحث مرتبط با عنوان
 +*((قانون بقای جرم))
 +*((قانون نسبتهای چندگانه))
 +*((قانون نسبتهای معین))
 +*((قوانین شیمی))
 +*((نظریه اتمی دالتون))
 +*((ماده مرکب))
 +*((واحد جرم اتمی))
 +*((واکنش شیمیایی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 11 مرداد 1391 [07:46 ]   4   admin      جاری 
 شنبه 06 خرداد 1385 [19:06 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آذر 1383 [15:59 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [12:51 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..