منو
 صفحه های تصادفی
رشته های دانشگاهی هنر
حضرت ایوب، اسوه صبر و پایداری
مدیر تضمین کیفیت - صنایع
حذف و انقباض
دگرگونی‌ در صدای انسان
آخرین توصیه های پدر
باکتری
مبارزه و شهادت عبدالله بن عقیل در روز عاشورا
عکس خانه شهر
گیاه رازیانه
 کاربر Online
554 کاربر online
تاریخچه ی: قائم مقام فراهانی

{FANCYTABLE(border=0)}
~cbgc:#3399FF


~|~ ~cbgc:#3399FF ~|~ ~cbgc:#3399FF ~|~ ~cbgc:#3399FF
~w:50%


خصوصيات اخلاقي و ويژگيهاي اداري قائم مقام فراهاني
1- قائم مقام علاوه بر كفايت و كارداني كشورداري مردي بسيار فاضل و در حسن خط و سلاست انشاء و هنر استيفا و سياق سرآمد زمان خود بود.
2- او در نثر فارسي موجد سبكي تازه كه در رواني و شيريني و متنانت بي نظير است.
3- كسانيكه در زيردست قائم مقام كار مي كرده اند همه مردماني فاضل و منشي بودند.
4- وجود قائم مقام در تبريز باعث اجتماع جمع بالنسبه كثيري از اهل فضل و انشاء در آنجا و محرك نهضتي تازه در نشر فارسي گرديده بود.

1- محمدشاه بعد از آنكه با كمك و تدبير قائم مقام بر اكثر مدعيان فائق گرديد و بر كرسي سلطنت مستقر گرديد همان راهي را رفت كه پدرش در قتل اعتمادالدوله حاجي ميرزا ابراهيم كلانتر پيش گرفته بود و پسرش در كشتن ميرزا تقي خان اميركبير پيروي نمود.
2- قائم مقام در تحكيم اساس سلطنت محمدشاه صادقانه كوشيد و كفايت و لياقت قابل توجهي از خود نشان داد. و چون شاه او را بزرگترين عامل موفقيت خويش مي دانست، و مكرر حسن اعتقاد پدر خود عباس ميرزا را نسبت به قائم مقام ديده و شنيده بود او را به مقام صدارت برگزيد.
3- قائم مقام طبعاً مردي مستبد به رأي و تاحدي خودخواه بود. او به زودي زمام كليه امور كشور را در دست گرفت.
4- او علاوه بر اختيار داري در كليه امور كشوري و لشگري، در امور خصوصي شاه و حرمخانه و بسياري از خصوصيات زندگي وي دخالت مي كرد.
5- چون قائم مقام از لا اباليگري وضعف مزاج و سستي اراده محمدشاه به خوبي اطلاع داشت. امور لشگري و كشوري را شخصاً و بدون مراجعه به شاه اداره مي كرد.
6- او به واسطة سوءظني كه به غالب درباريان و اطرافيان شاه داشت. هيچ يك را در كارهاي مملكت با خود شريك قرار نمي داد .
7- قائم مقام از اختياراتي كه در اثر نفوذ شخصيت خود در كشور به دست آورده بود به نفع مملكت استفاده مي كرد .

~|~


::منبع:CDايرانيا

مرحله اول (( ايل قاجار پيش از کسب قدرت | قاجاريه در تکاپوي قدرت ))
مرحله دوم : شکل گيري رسمي حکومت قاجاريه (( حکومت آقا محمد خان )) ( 1203-1212 ه . ق )
مرحله سوم : تثبيت و استواري حکومت قاجاريان (( سلطنت فتحعلي شاه )) ( 1212-1250 ه . ق)
مرحله چهارم : ((حکومت محمد شاه ))
مرحله پنجم : ((حکومت ناصر الدين شاه))
مرحله ششم : ((مظفر الدين شاه ))
مرحله هفتم : ((مشروطه و محمد علي شاه ))
مرحله هشتم : ((استقرار مشروطه و احمد شاه ))::
~|~ ~w:30% دشمنان و مخالفين قائم مقام نسبت به اقدامات اصلاحي او حسادت ورزيدند.
9- بضي از رجال و اطرافيان شاه و كسانيكه براي رسيدن به مقامات عاليه كشورمي و لشگري صدراعظم دانا و توانا را سد راه خود مي دانستند. اقدامات او را دليل بي اعتنايي نسبت به شاه و نشانه خودسري و استبداد رأي دانستند.
10- دشمنان صدراعظم به محمدشاه چنين وانمود كردند كه قدرت روز افزون صدراعظم موجب زوال سلطنت خواهد شد.
11- سرانجام محمدشاه تحت تأثير افكار و عقايد مخالفين صدراعظم دستور داد قائم مقام را در 27 ماه 1251 به قتل رساندند.

1. (( حاج ميرزا آقاسي ))
2. (( حكومت 90 روزه ظل السلطان ))
3. ((لشگركشي محمد شاه به هرات |لشكركشي به هرات 1253 – 1254)) :
    o (( نتايج لشگر كشي محمدشاه به هرات |نتايج اين لشگركشي ))
4. (( اختلافات ايران و عثماني در دوره محمد شاه ))
    o (( معاهده ارزنة الروم ))
5. ((ظهور فرقه هاي مذهبي)):
    o (( قيام آقاخان محلاتي ))
    o (( ظهور فرقه بابيه ))
    o (( مؤسس فرقه بابيه ))
6. (( قيام سالار در خراسان ))
7. (( اوضاع سياسي و اجتماعي ايران مقارن فوت محمد شاه ))
~|~ ~rs:2 ~cbgc:#FF33CC

::(( ايل قاجار پيش از کسب قدرت | قاجاريه در تکاپوي قدرت ))
(( حکومت آقا محمد خان ))
(( سلطنت فتحعلي شاه ))
((حکومت محمد شاه ))
((حکومت ناصر الدين شاه))
((مظفر الدين شاه ))
((مشروطه و محمد علي شاه ))
((استقرار مشروطه و احمد شاه ))
::~w:10%
~|~


1.((معماري درعهد قاجاريه|معماري))
2.((علوم درعهد قاجاريه|علوم))
3.((دين درعهد قاجاريه|دين))
4.((فنون درعهد قاجاريه|فنون))
5.((هنردرعهد قاجاريه|هنر))
6.((شهرسازي درعهد قاجاريه|شهرسازي))
7.((نژادها درعهد قاجاريه|نژادها))
8.((مهاجرت هادرعهد قاجاريه|مهاجرت ها)) ~|~ 1.((روش هاي پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان ))
2.((فلسفه تاريخ ))

~|~ ~|~
{FANCYTABLE}

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 02 شهریور 1384 [03:22 ]   2   محمد رضا قدوسی      جاری 
 چهارشنبه 02 شهریور 1384 [03:18 ]   1   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..