منو
 صفحه های تصادفی
سرفه
مخازن تاخیری
نفت و قیر در ایران قدیم
صدرالدین ابوبکر محمد بن عبداللطیف
اعمال جبری روی توابع
درزه
پیامبر و علی و فرزندانش ارکان دین هستند
راکت تنیس
خرما
آذرخش
 کاربر Online
766 کاربر online
تاریخچه ی: عنصر المعالی کیکاووس

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-9Lines: 1-18
 V{maketoc} V{maketoc}
 !عنصرالمعالی کیکاوس !عنصرالمعالی کیکاوس
  «475 ق / 1082 م»   «475 ق / 1082 م»
-با کشته شدن دارا، با آن که چند تن دیگر از این خاندان، امارت و حکومت داشتند و تا پایان سده پنجم نیز امارتشان به طول انجامید، اما پادشاه یا امیری که سزاوار و شایسته باشد، روی کار نیامد و دولت زیاریان در برابر آل سلجوق که بسیار نیرومند شده بودنn، رو به فاشی گذاشت. تنها دو تن دیگر از این خاندان به نام های: اسکندر بن قابوس و پسرش عنصرالمعالی کیکاوس «وفات حدود 475 ق / 1082 م» یاد شده است که در این میان عنصرالمعالی از نظر دانش و ادب جایگاهی بس رفیع یافت. +با کشته شدن __دارا،__ با آن که چند تن دیگر از این خاندان، امارت و حکومت داشتند و تا پایان سده پنجم نیز امارتشان به طول انجامید، اما پادشاه یا امیری که سزاوار و شایسته باشد، روی کار نیامد و دولت زیاریان در برابر آل سلجوق که بسیار نیرومند شده بودند، رو به ضحال گذاشت.
تنها دو تن دیگر از این خاندان به نام های:
*__~~green:
اسکندر بن قابوس ~~__و پسرش
*__~~green:
عنصرالمعالی کیکاوس ~~__«وفات حدود 475 ق / 1082 م» یاد شده است که در این میان عنصرالمعالی از نظر دانش و ادب جایگاهی بس رفیع یافت.
-((عنصرالمعالی کیکاوس بن اسکندر)) که قابوسنامه‏اش وسعت اطلاعات و معلومات او را در زمینه‏های مختلف علم و عمل معلوم می‏دارد، در آن چه از اخلاق و تربیت تعلیم می‏کند، خود را به حق شایسته و صاحب لقب معالی نشان می‏دهد. این مموه یحت نام که ا رای پر گیلانه نوت ت از این واپسین یره نام ور مردای، در سن ت س ساگی اتمل ایا م: پی جهاندی و میی رمن ی‏ازد که تجره مرش و ای ربار نه نها بای پدشاه یین عبر ات بکه برای سایر طبات مم نیز د ردمندی و زاگی است.
ین امیر فت سا ر ربار سلطان ید بو واپسین ساهی عمر که از دنیا وی بر می‏گردا، در ((است گیلا|گیلان)) ب عبات مغول د. لی پس از می، هوای گ و یز ر ش ااد و به همرهی میر ابواوا، رمانروی گنجه ه پیکار ب اهالی گرجستان پداخت که خی ر این جگ برات بر ار مان م نیز دار فنی ا ودا گفت.
+((عنصرالمعالی کیکاوس بن اسکندر)) که __~~blue:قابوسنامه~~__‏اش وسعت اطلاعات و معلومات او را در زمینه‏های مختلف علم و عمل معلوم می‏دارد، در آن چه از اخلاق و تربیت تعلیم می‏کند، خود را به حق شایسته و صاحب لقب__ معالی __نشان می‏دهد.

این می به ت هفت سا ر رار __~~blue:سلطان ید ~~__بو واپسین ساهی عمر که از دنیا وی بر می‏گردا، در ((اس گیا|گیلان)) ب عبات مغول د.
لی س ز می، هوای گ و تی ر ش ااد و به همرهی میر ابواوا، رمانروی گنجه ه پیکار ب اهالی گرجستان پداخت که خی ر این جگ برات بر اثر مان م نیز د فنی را وا گفت. />
مموعه نصیحت نامه ی __سناه__ که و رای پسرش گیلانه نوت ت از این واپسین یره نام ور مردای، در سن شصت و ساگی اتمل ایان عم: پی جهاندی و میی رمن ی‏ازد که تجره مرش و ای ربار نه نها بای پدشاه یین عبر ات بکه برای ایر طبات مم نیز درس ردمندی و زادگی ات.


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 13 آبان 1385 [08:29 ]   4   آآوا رسا      جاری 
 شنبه 13 آبان 1385 [08:27 ]   3   آآوا رسا      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 اسفند 1383 [12:38 ]   2   نغمه آذربویه      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 اسفند 1383 [12:25 ]   1   نغمه آذربویه      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..