منو
 کاربر Online
1145 کاربر online
Lines: 1-7Lines: 1-17
 !عمادالدین قرا ارسلان قاورد !عمادالدین قرا ارسلان قاورد
  « 446-442 ق / 1074- 1050 م»   « 446-442 ق / 1074- 1050 م»
-قرا ارسلان قاورد بن جغری بیگ، برادر ((الب ارسلان سلجوقی))، در 442 ق / 1050 م به کرمان رفت و بهرام بن لشکرستان را که از سوی ابو کالیجار بویه‏ای بر آن جا امارت داشت به محاصره گرفت. بهرام از ابوکالیجار که در شیراز بود، یاری خواست، اما پیش از رسیدن او، میان بهرام و قاورد صلح برقرار شد و بهرام شهر را به او تسلیم کرد و کس فرستاد تا ابوکالیجار را در راه زهر خوراندند و به قتل رساندند. ملک کرمان بدین گونه تسلیم قاورد شد و او در بردسیر، دارالملک آن ایام، مُقام کرد. قرا ارسلان در 455 ق / 1063 م، ((فارس ))را از فضل بن حسن معروف به ((فضلویه)) گرفت. در 459 ق / 1067 م بر برادر خود ((الب ارسلان سلجوقی ))شورید؛ و گفته‏اند که چون بی‏اجازه سلطان شیراز را گرفت، الب ارسلان از این اقدام به خشم آمد و بر کرمان تاخت و قراولان سپاه قاورد را شکست داد. قاورد به ((جیرفت)) گریخت و نماینده‏ای برای شفاعت نزد سلطان فرستاد. سلطان او را بخشید و به حکومتش بازگرداند و اقطاعات و اموال بسیار به دخترانش داد. +قرا ارسلان قاورد بن جغری بیگ، برادر ((الب ارسلان سلجوقی))، در 442 ق / 1050 م به کرمان رفت و بهرام بن لشکرستان را که از سوی ابو کالیجار بویه‏ای بر آن جا امارت داشت به محاصره گرفت.
-قر س از ن ب ((عما)) اخت و بر آ دیار یره و ص به نیات خو ن جا گمارد. پ از مرگ الب ارسلن «465 ق / 1073 م» چون خود را سزاور فرمانروای می‏دانست بر ملکشاه جوان تاخت. در کرج دو سپاه مقابل هم قرار گرفتند و قاورد کت ورد، گرفتار شد و به فرمان نظام ملک ی ((ملکاه)) کته شد و چشمان دو پرش سلطان شاه و ((ایرانشاه ))یا ((تورانشاه ))را میل کیدند. گفته‏اند که ملکشاه پس از آن حکومت کرمان را به پسران قاورد داد و خلعت فرستاد. موخان، فرمانوایی قاورد را ستوده و خوشدلی کرماین را از او و دادگستریش را یاد کرده‏اند «بانکاره‏ای: ممع الانساب، ص 188» و به آثار رانی در کرمان و یستا یز اشارت شده است «کرمانی، ((بدیع الازمان))، ص 10؛ محمد بن ابراهیم: ((سلجوقیان)) و غز در کرمان ص 11». +ر از بکایار ک در شیر بو، یای خو اما پی از رسین او، میان بهرام و قاورد ل ررار شد و بهرام ا ه او سلیم کد و کس فرستاد ا اوکایار را در اه هر راند و تل رساندن.
 +ملک کرمان بدین گونه تسلیم قاورد شد و او در بردسیر، دارالملک آن ایام، مُقام کرد. قرا ارسلان در 455 ق / 1063 م، ((فارس ))را از فضل بن حسن معروف به ((فضلویه)) گرفت.
 +در 459 ق / 1067 م بر برادر خود ((الب ارسلان سلجوقی ))شورید؛ و گفته‏اند که چون بی‏اجازه سلطان شیراز را گرفت، الب ارسلان از این اقدام به خشم آمد و بر کرمان تاخت و قراولان سپاه قاورد را شکست داد.
 +قاورد به ((جیرفت)) گریخت و نماینده‏ای برای شفاعت نزد سلطان فرستاد. سلطان او را بخشید و به حکومتش بازگرداند و اقطاعات و اموال بسیار به دخترانش داد.
 +قاورد پس از آن به ((عمان)) تاخت و بر آن دیار یره شد و شخصی به نیابت خود در آن جا گمارد. پس از مرگ الب ارسلان «465 ق / 1073 م» چون خود را سزاوار فرمانروایی می‏دانست بر ملکشاه جوان تاخت.
 +در کرج دو سپاه مقابل هم قرار گرفتند و قاورد شکست خورده، گرفتار شد و به فرمان نظام الملک یا ((ملکشاه)) کشته شد و چشمان دو پسرش سلطان شاه و ((ایرانشاه ))یا ((تورانشاه ))را میل کشیدند.
 +گفته‏اند که ملکشاه پس از آن حکومت کرمان را به پسران قاورد داد و خلعت فرستاد. مورخان، فرمانروایی قاورد را ستوده و خوشدلی کرمانیان را از او و دادگستریش را یاد کرده‏اند و به آثار عمرانی او در کرمان و سیستان نیز اشارت شده است .

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 01 شهریور 1385 [10:17 ]   2   آآوا رسا      جاری 
 یکشنبه 21 فروردین 1384 [11:26 ]   1   نغمه آذربویه      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..