منو
 صفحه های تصادفی
علم ائمّه اطهار علیهم السلام
عباس علیه السلام و مبارزه در روز عاشورا
ناخنک
شاهنشاهان ایران
فام کره
فاگوسیتوز
خدمات ایرانیان در علم و فرهنگ
روش آبیاری بارانی
حضرت یعقوب علیه السلام
دلفینوس «صورت فلکی»
 کاربر Online
989 کاربر online
Lines: 1-8Lines: 1-10
 +((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام|امام صادق علیه السلام)) از پدرانش نقل می کند که ((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|رسول خدا صلی الله علیه وآله)) به ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|علی بن ابی طالب علیه السلام)) فرمود: ای علی، تو برای من همانند ((حضرت شیث علیه السلام|هبةالله)) برای ((حضرت آدم علیه السلام|آدم))، و مانند ((سام پسر نوح|سام)) برای ((حضرت نوح علیه السلام|نوح)) و ((حضرت اسحاق علیه السلام|اسحاق)) برای ((حضرت ابراهیم علیه السلام|ابراهیم)) و ((حضرت هارون علیه السلام|هارون)) برای ((حضرت موسی علیه السلام|موسی)) و ((شمعون بن حمون|شمعون)) برای ((حضرت عیسی علیه السلام|عیسی)) هستی، فقط فرق تو این است که پس از من پیامبری نیست ـ و آنها که جانشینان پیامبران قبلی بودند. همه پیامبر بودند ـ ای علی تو وصّی من و جانشین من هستی، هر کس که وصایت و جانشینی تو را انکار کند، از من نیست و من از او نیستم و من دشمن او روز قیامت هستم.
-امام صادق علیه ال از درا نقل می کن که رسول خدا لی اله لیه وآله ب علی ن ای طاب عیه سام فرمود: ای لی تو رای من مانند ((هةال ))ای ((ضرت آد علی سلام|آدم)) و ند ((ام پسر نوح|سام ))برای ((ر ح علیه الام|وح)) و ((حضرت اساق علیه سلام|اسحا ))برای ((حضر اراهیم عی لام|ااهیم ))و ((ضرت هون یه اسلام|رن ))برای ((حضرت وی عیه اسلام|ی ))((مون من|معون ))برای ((ضرت یی علیه ام|عیسی ))ستی، تو ای ت که پس از من پیی نیست ـ و آنها که جانینن یامران بلی بودند. همه پیابر ودند ـ ای لی ت صّی ن و جانشین من هی، هر کس که وصای و انشینی و ا ا کند، از ن نیت من از ا نیم و من دشمن او ز یت تم. +ای علی! یل ت از مه اّ من بیتر است و الا و ی ا ه ا ا و انش ل ات لبی اد و د و بیر ز ه ااد امت اس. ای علی، اما و امیر پ ا من ستی عد از من صا و ویر هی و ر یا ام برای تو یر مه ی ی و ر امم بی نیر هتی. ی علی سی ک شت و ا هستی با ی تو نیکان اران بدا نات ی شند و اشر ا خوان ا ی ند نی ؤمنان از کان شنات ی .
-ای علی تو فضیلت تو از هم امّت من بیشتر است و اسلام تو پیش از همه آنها است و دانش و حلم و شجاعت قلبی و هادت و وجود تو بیشتر از همه افراد امّت است. ای علی، تو امام و امیر پس از من هستی و تو بعد از من صاحب و وزیر هت و مان مّم برا و نظیر و نمونه ای نیست و تو در امّتم بی نظیر هستی. ای علی و تقسیم کننده بهشت و ارخ هستی با دوستی تو نیکان از فاجران و بدان شناخته می شود و اشرار از خوبان جدا می گردند و نیزمؤمنان از کافران شناخته می شوند. +!مابع: />*بارالانوار، 37، 254، 1 ------ امالی دو
-مراجعه شود به:

((علی علیه السلام برترین انسان است))
+!مراجعه شود به:
*((علی علیه السلام برترین انسان است))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 04 تیر 1384 [07:56 ]   5   شکوفه رنجبری      جاری 
 شنبه 04 تیر 1384 [07:54 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 04 تیر 1384 [07:53 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 اسفند 1383 [07:38 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 مهر 1383 [08:54 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..