منو
 صفحه های تصادفی
ماهی دندان نیش
چگونگی آغاز انقلاب مشروطه
نارنگی
منطق
شیرین بیان «داروئی»
قیاس خلف
انواع بیماریهای خونی
تفاوت نهاد و مراسم
افیولیت
D
 کاربر Online
357 کاربر online
تاریخچه ی: عدس «داروئی»

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-60Lines: 1-42
-V{maketoc}

+!کلیات گیاه شناسی
>((عدس)) یکی از ((حبوبات)) است که از قدیم‌الایام در اکثر نقاط دنیا کشت می‌شده است. گیاه شناسان اعتقاد دارند که عدس حتی قبل از تاریخ نیز وجود داشته است. عدس از نظر مقدار پروتئین بسیار غنی است و در بین گیاهان فقط ((لوبیا)) و ((سویا)) بیشتر از عدس پروتئین دارند. عدس گیاهی است یکساله که ارتفاع آن بیش از 30 سانتیمتر نیست.

برگهای آن دارای 6 تا 14 برگچه می‌باشد که در انتهای آن پیچک قرار دارد. گلهای عدس رنگ سفید و دارای رگه‌هایی به رنگ بنفش است. میوه آن غلاف کوچکی است و معمولا در هر غلاف 1 تا 3 عدس وجود دارد. عدس دو نوع است،‌ عدسی که دانه آن گرد و سبتا درشت است و رنگ آن سبز مایل به زرد است و عدس ریز یا عدس قرمز که دانه‌های آن ریز و به رنگ قرمز می‌باشد.
!ترکیبات شیمیایی
عدس منبع غنی پروتئین و ((ویتامینهای گروه B)) می‌باشد.

>
dir align = left>
 
 
  
-{picture=adas1.jpg} +{img src=img/daneshnameh_up/b/b1/adas1.JPG}
  
 
 
 
 
-
!کیا یاه سی
عدس یکی از حبت ت که از قدیم الایا ک ا دنی شت می ده است . یاه ناان اقا ارند که عد حتی قبل ا اری نی وود داه است . عس ا نر مقدر(( پروتین)) سیا غنی است و ربین یاه فق ((لوبیای یا)) بیتر از دس پتین درد .
عدس گیاهی ت یکاله ک ار بی از 30 سانتیر یست . بگهای ن داای 6 ا 14 برگچ می بد که در انهای ن یک ر در . گهای عد رنگ ید اای ره ایی ه ن بف ا . میوه ن غا کچکی است معمولا در ه لا 1 ا 3 دس و ر .
ع د نو است :

#
عدس رمی که انه رد و سنا است ن ن ایل ه ز است .
#عدس ریز یا عدس مز که دانه ای ن ی ر ی اد .

!
رکیات یمیایی: />دس منب غی ((پوین)) ((ویامین)) ای رو B ی باشد . />ماد موو ر 100 گر دار زی است :

left>
+!خا ای
عدس از قدیم ایرا مدل و شک ت انن دیگ یهان پوست و انه ن داای اا مضاد یکی میبا. ینی پوت عدس گرم و ود عدس قا است. به عا یر پوست ن ملین و مز آن ضد اسهال می‌باد. عدس یک غذای کامل است و نری لا ا برای کرای بدنی رای نس تمین می‌کند.
*عدس زیاد کننده شحات شی است مادر یده تا بای از آن استفاده کن.
*عدس
را ری پوست ملتهب گذاری الهاب ا برطر می‌کند. />*بی درمان خمهای هان لو ((یفری)) عدس ر پخته آب آنرا غرغره کنید.
*بر
ای تقویت معده و رطرف کردن گاز مد عدس خته ا ا سره یل کنید.
*
ش س با ((رن بام)) برای دوان قات بترین غذاست. />*ماد در دس ا سرک رای رک دست و پ ک ه ل سرم عض شد سومند است.
*عدس ر می‌توان به نوان مسهل هم مر رد چون رای ل یادی است ک در رمان نحتیای وده نیز مو است.
*عدس پخته را به عنوان مرهم برای زخم نیز می‌توان بکار برد.
!مضرات
عدس با تم مزایایی که دارد بای ید ر در خدن آ سراف گدد یرا اولا دی هضم است و ولید نفخ می‌کند ثانیا قابض است و جریان خون ا در رگها آهسته می‌کند. البه یون رای جوگیی از این عارض عس را با روغ کنجد یا روغن بادام و با سرکه خورد. ضما عدس به علت داشتن میکروپوئین رای افرادی ک نتی کی دارند، زینبخش است.
!مباحث مرتبط با عنوان
dir
align =center>
 
 
  
-||ارژی|340 کاری
روئین|25 گرم
بی|1 رم
مواد ناسته ای|60 ر
کیم|80 یی گرم />سفر|380 یی گر
ن|7 میی گرم />تایم|8 یی ر
ویاین |600 و ین اللی
ویاین 1|0/4 میلی ر
ویاین 2|0/2 یی گر
ویتاین ب 3|2 یلی رم
رنیک|1 یلی ر||
+||
((آرتیشو «د
ارئى»))|((آقطی سیاه «داروئی»))|((آوکاد «داروئی»))|((اسطوخودوس «دارئی»))|((اسفناج «داروی»))|((انار «داروئی»|))((انبه «داروئی»))|((انجیر «داروئی»))|((انگور «داروئی»))|((باباآدم «داروئی»))
((بابوه «ابونه»))|((بادام «اروئی»))|((بادام زمینی «داروئی»))|((بادمجان «داروئی»))|((باقلا «داروئی»))|((برن «داروئی»))|((بلوط «داروئی»))|((به «داروئی»))|((پسته «داروئی»))|((پرتقال «ارئی»))
((پیاز «داری»))|((تخم کتا «دارئی»))|((ترب و تربه «اروئی»))|((تمبر هندی «دارئی»))|((توس «داروئی»))|((جعفری «داروئی»))|((جو «دارئی»))|((جدوسر «داروئی»))|((چای وهی «ارئی»))|((چغندر «داروئی»))
((اک شیر «دارئی»))|((ختمی «دارئی»))|((خرما «داروئی»))|((خیار «داروئی»))|((دارین «اروئی»))|((دم اسب «دارئی»))|((ذرت «داوئی»))|((رازیانه «دارئی»))|((رناس «داروئی»))|((خواص اریی ریحان))|
((زرد آلو «داروئی»))|((ردچوبه «دارئی»))|((زرشک «داروئی»))|((زعفران «اروئی»))|((زنجبیل «داروی»))|((وف «اروئی»))|((زیتون «دارئی»))|((زیر سبز «داروئی»))|((سنبل الطیب «داروئی»))|((سیب «داروئی»))
((سیب زمینی «داروئی»))|((یر «دارئی»))|((شاه پسند وشی «داروئی»))|((شبدر قرمز «داروئی»))|((شلغم «داروئی»))|((شنبلیله «ارئی»))|((شوید «داروئی»))|((شیرین بیان «داروئی»))|((صبر زرد «داروئی»))|((عدس «داروئی»))
((علف هفت بند «داروئی»))|((ناب «دارئی»))|((فندق «اروئی»))|((قاصدک «دارئی»))|((هوه «داروئی»))|((کاهو «داروئی»))|((و «دارئی»))|((کنجد «داروئی»))|((کوشاد «داروئی»))|((گاوزبان «داروئی»))
((گردو «داروئی»))|((گریپ فروت «دارئی»))|((گزنه «داروئی»))|((گشنیز «داروئی»))|((گلابی «داروئی»))|((گوجه رنگی «داروئی»))|((لوبیا «اروئی»))|((لوبیای سویا «داروئی»))|((لیمو ترش «داروئی»))|((مارچوبه «داروئی»))
((ممیرن کبیر «داروئی»))|((موز «داروئی»))|((میخک «داروئی»))|((نارگیل «دارئی»))|((نخود «داروئی»))|((نعناع «داروئی»))|((هل «داروئی»))|((هلو «ارئی»))|((هندوانه «داروئی»))|((هویج «داروئی»))
||
  
 
 
 
 
-!خواص داروئی:  -عدس از نظر طب قدیم ایران معتدل و خشک است و مانند دیگر ((گیاهان)) پوست و دانه آن دارای اثرات متضاد یکدیگر می باشد . یعنی پوست عدس گرم و خود عدس قابض است . بعبارت دیگر پوست آن ملین و مغز آن ضد اسهال می باشد .   -عدس یک غذای کامل است و انرژی لازم را برای کارهای بدنی برای انسان تامین می کند .   -__عدس دارای خواص زیر است :__  -#عدس زیاد کننده ترشحات شیر است و مادران شیدره حتما باید از آن استفاده کنند .  -#عدس را در کنید و روی پوست ملتهب بگذارید التهاب را برطرف می کند .  -#برای درمان زخم های دهان و گلو و دیفتری عدس را پخته و آب آنرا غرغره کنید .   -#برای تقویت معده و برطرف کردن گاز ((معده)) عدس پخته را با ((سرکه)) میل کنید .   -#آش عدس با روغن بادام برای دوران نقاهت بهترین غذاست.  -#پماد در عدس با سرکه برای ترک دست و پا که بعلت سرما عارض شده سودمند است .  -#عدس را می توان بعنوان مسهل هم مصرف کرد چون دارای لعاب زیادی است که در درمان ناراحتی های روده نیز موثر است .  -#عدس پخته را بعنوان مرهم برای زخم نیز می توان بکار برد .  -__مضرات :__عدس با تمام مزایایی که درد نباید زیاد مصرف شود و در خوردن آن اسراف گردد زیرا اولا دیر هضم است و تولید نفخ می کند ثانیا قابض است و جریان خون را در ((رگ))ها آهسته می کند . البته می توان برای جلوگیری از این عوارض عدس را با روغن ((کنجد)) و یا روغن ((بادام)) و با سرکه خورد . ضمنا عدس بعلت داشتن ((میکروپروتئین)) برای افرادیکه ناراحتی ((کلیه)) مخصوصا تقویت کلیه دارند زیانبخش است . 
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 10 بهمن 1385 [20:08 ]   4   سمیه فارابی اصل      جاری 
 دوشنبه 17 اسفند 1383 [06:10 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 بهمن 1383 [06:00 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 بهمن 1383 [12:47 ]   1   بنفشه گلپور      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..