/>
r>r />


/> /> align="center">
dir="rtl">
~~#304d69:م سای~~ /> /> />

    
 منو
 کاربر Online
689 کاربر online
تاریخچه ی: صفحه اصلی

تفاوت با نگارش: 7

Lines: 1-27Lines: 1-324
-{DYNAMICMENU()}
مشارکت در توسعه محتوای دانشنامه رشد
*((مشارکت در توسعه محتوای دانشنامه رشد|فراخوان))
بحث ، گفتگو سوال و جواب
* [mavara-forums.php|انجمنها]
* [mavara-view_forum.php?forumId=40| دانش‌آموزان]
* [mavara-view_forum.php?forumId=30|طرح پیشنهاد انتقاد و بحث ]
فرهنگ شهروندی
*((اشامه: چگونه میاید عضو شوید؟|شیوه عضویت))
*آداب کار با دانشنامه
**((دانشنامه:ویرایش صفحه |ویرایش صفحات))
**((اشاه:ساختاربندی مقالات|ساختار مقالات))
**((دانشنامه:سوال و جوابهای رایج|س ج های رایج))
body= __::من آماده ام__ تا در توسعه رشد شرکت کنم __آیا شما__ خودتان را برای توسعه محتوایی رشد، __آماده کرده اید؟__
__ آیا می دانید__ که فراخوان از روز __بیستم اسفند__ شروع شده است. دراین زمینه به __اطلاعیه های روبرو__ رجوع کنید.
{picture=QuestionBOy.gif} {picture=shahrvandiTrrafic4.gif} با [mavara-register.php|ثبت نام] و دریافت شناسه عضویت ، تلاشهای شما، __به نام خود شما __ثبت می شود. :: |~|
{DYNAMICMENU}
{FANCYTABLE(border=0, cvalign=middle)}
~w:25% __::((دانشنامه اسلامی))::__
:: م
ارف اسلامی و تاریخ زندگی
((خلقت عالم برکت ود هار معصوم|ائمه معصومین)) علیهم السلام ::

~|~ ~w:25% __::((داناه علوم ی))::__
::مقالات متنوع در موضوعات علمی، با مارکت شما ان موزان و معلمین محترم در حال ترش میباد.::
~|~ ~w:25% __::((دانشنامه علوم ننی))::__
::اطلاعات گسترده ای در ی ((فرهنگ)) ((تایخ))، ((زدگی))، ((روانشناسی))، ((هنر)) و ... درباره ((ایران)) و جهان برای علاقه مندان شما و خاواده شما!:: ~|~ ~w:25% __::((یر طبقه بندی ه))::__
::اطلاعات عموم
ی مینه ((هن))، ((نایع دستی))، ((ایو)) و ((تلویزیون))، ((سنت)) ها، ((گردشگری))، ((سرگرمی)):: ::آزمایشات علمی، ((بازی)) ها و ...::
::{picture=IslamicSymbol2.JPG}:: ~|~ ::{picture=Atom3DOloom.gif}:: ~|~:: {picture=humanitiesHis100.gif}:: ~|~ ::{picture=flowerSymbol2.JPG}::
{FANCYTABLE}
^__::((مجلات دانشنامه))::__^ ::در این بخش مجلات علمی ارائه می‌شود مانند ((مجله علوم پایه)) که مطالب میی ز جمله :: ::اخبار علمی علوم ، کوتاه و واننی ا علوم ، مقالات علمی ، ویژه نامه درسی و ... را در خود دارد.::
{FANCYTABLE(border=0)}
__دانشنامه رشد :
__ یک دائره المعارف (در سطح علمی جامعه) با محتوای آزاد است که مقالات آن توسط شما: __ دانش‌آموزان__، __اولیاء__، __دبیرا__ __کارشنسان__ و __مققین__ علاقه‌من، ایجاد شده و بسرعت درحال توسعه می باشد. این پروژه که هدف اصلی آن __~~brown:یجاد بسر تلید اطلاعات~~__ توسط __~~brown:مصرف کنندگان اطلاعات ~~__و تشویق آنان به __~~brown:مشارکت~~__ در ایجاد __ ((نامه ای که در آن راجع به علم و دانش بحث شود «لغت نامه دهخدا»~دانشنامه)) ~~brown:عظیم علمی جامعه آمزشی کشور~~__ بده توسط زارت آموش و پروشامان پژوهش و براه یزی آوی / دفتر تکنولوژی آموزشی) در بهمن 1382 در [http://www.roshd.ir|شبکه رشد] فعال گردید و در آبان 1383 به ((cms|مدل)) حا ارتقء یات. ین مل در حال حاضر در زمینه های زیر در حال گستر می باشد. ~|~ {picture=spnin_globe.gif}{FANCYTABLE}

+
/> width="770"> /> align="center" border="1" width="770" bgcolor="ccddcc" bordercolor="304d69" cellpadding="10" cellspacing="0">
/> align="center"> /> dir="rtl">
@#14:~~#304d69:__
دانشنامه رشد__~~#@
/> />
/>
/>


able align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="770">

able align="right" border="1" width="380" bgcolor="ccddcc" bordercolor="304d69" cellpadding="5" cellspacing="0"> />


align="left" border="1" width="380" bgcolor="ccddcc" bordercolor="304d69" cellpadding="5" cellspacing="0">

/>

/> /> /> /> /> />
/> /> />
ign="center" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="770">
n="right" border="1" width="380" bgcolor="ffffff"bordercolor="304d69" cellpadding="0" cellspacing="0">
<
tr>

<br /> d align="right" width="45%">
<
label dir="rtl">

 • ((دانشنامه اسلامی|ین و زندگی))
 • /
  >

 • ((امت|دگیامه معصومین((ع)) ))
 • /> />

  ="right">
  able align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">r /> r>
  align="right" width="40%"> /> /img/daneshnameh_up/4/45/OlumeEslamiDaneshnameh.gif" /> />
  width="380" bgcolor="ffffff" bordercolor="304d69" cellpadding="0" cellspacing="0">  /29/OlumeEnsaniDaneshnameh.gif"/>
  "> />


  width="770">

  />


  "cellspacing="0"> />
  />

  /> > />
  />


  /> /> /> /> /> align="left"><br />  le>


  able> />
  /> align="right">r /> e align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <
  tr>


  e>r />

  td>r />
  ign="left">r /> e align="left" border="1" width="380" bgcolor="ffffff" bordercolor="304d69" cellpadding="0" cellspacing="0"> />
  ign="right" width="40%">
  hnameh_up/d/de/Olum-e-R
  iaziDaneshnameh.gif" /> /> td>r />
  ="15%">
  lign="right" width="45%">r /> bel dir="rtl">

 • ((علوم رایانه|علوم کامیو)) />


 • ((یایا))

 • <br /> d>


  ="10">
  /> align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="770"> />  /> />

  />
  />
  order="1" width="380" bgcolor="ccddcc" bordercolor="304d69" cellpadding="5" cellspacing="0">

  <br />

  />
  order="0" width="770">  n="right"border="1"width="380"bgcolor="ffffff"bordercolor="304d69"cellpadding="0"cellspacing="0"> /> <br />


  order="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

  <br />


  width="40%">
  eshnameh
  _up/7/73/Behdasht-o-SalamatDaneshnameh.gif"/> />
  width="15%">
  n="right" width="45%"> />  " width="380"bgcolor="ffffff"bordercolor="304d69" cellpadding="0" cellspacing="0">


  />


  e>


  le><br />

  e>
  > >
  >
  >
  ">
  <table align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  />
  width="40%">r /> src="/mavara/img/daneshnameh_up/8/81/ArtDaneshnameh.gif" />r /> 5%"> />

  تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
   یکشنبه 17 اردیبهشت 1396 [14:56 ]   23   admin      جاری 
   چهارشنبه 07 تیر 1391 [07:02 ]   22   admin      v  c  d  s 
   چهارشنبه 07 تیر 1391 [06:59 ]   21   admin      v  c  d  s 
   سه شنبه 10 اردیبهشت 1387 [08:08 ]   20   admin      v  c  d  s 
   دوشنبه 02 اردیبهشت 1387 [20:06 ]   19   admin      v  c  d  s 
   یکشنبه 01 اردیبهشت 1387 [08:31 ]   18   admin      v  c  d  s 
   سه شنبه 16 خرداد 1385 [11:34 ]   17   admin      v  c  d  s 
   شنبه 04 اسفند 1386 [13:12 ]   16   system   Mavara initialization   v  c  d  s 
   سه شنبه 16 خرداد 1385 [11:34 ]   15   admin      v  c  d  s 
   شنبه 13 خرداد 1385 [11:41 ]   14   admin      v  c  d  s 
   چهارشنبه 10 خرداد 1385 [06:49 ]   13   admin      v  c  d  s 
   سه شنبه 09 خرداد 1385 [05:13 ]   12   admin      v  c  d  s 
   سه شنبه 09 خرداد 1385 [05:08 ]   11   admin      v  c  d  s 
   دوشنبه 22 اسفند 1384 [13:07 ]   10   admin      v  c  d  s 
   دوشنبه 22 اسفند 1384 [10:41 ]   9   admin      v  c  d  s 
   یکشنبه 21 اسفند 1384 [14:36 ]   8   admin      v  c  d  s 
   یکشنبه 21 اسفند 1384 [14:28 ]   7   admin      v  c  d  s 
   یکشنبه 10 مهر 1384 [17:01 ]   6   admin      v  c  d  s 
   دوشنبه 04 مهر 1384 [05:16 ]   5   admin      v  c  d  s 
   سه شنبه 18 مرداد 1384 [12:31 ]   4   مهدی سالم      v  c  d  s 
   سه شنبه 18 مرداد 1384 [11:56 ]   3   مهدی سالم      v  c  d  s 
   سه شنبه 18 مرداد 1384 [11:56 ]   2   مهدی سالم      v  c  d  s 
   سه شنبه 18 مرداد 1384 [11:39 ]   1   system   Mavara initialization   v  c  d  s 


  ارسال توضیح جدید
  الزامی
  big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrow  از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
  برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..