/> /> height="2"> /> /> />


>
/> align="left"> /> align="left" border="1" width="380" bgcolor="ccddcc" bordercolor="304d69" cellpadding="5" cellspacing="0"><br />
/> />
    
 منو
 صفحه های تصادفی
ویژگی های دوره مرابطون
آرایش الکترونی کاتیون ها و آنیون ها
انتشار گیاهان هرز
مکلف بودن جنیان
کلورآرژیریت
طغرل سلجوقی
بهداشت روانی و شکر کردن نعمتها
به سوی طبیعت جلو برویم
عراق
صحنه
 کاربر Online
1328 کاربر online
تاریخچه ی: صفحه اصلی

تفاوت با نگارش: 6

Lines: 1-12Lines: 1-324
-{FANCYTABLE(border=0)}
__دانشنامه رشد :__
یک دائره المعارف (در سطح علمی جامعه) با محتوای آزاد است که مقالات آن توسط شما: __ دانش‌آموزان__، __اولیاء__، __دبیران__، __کارشناسان__ و __محققین__ علاقه‌مند، ایجاد شده و بسرعت درحال توسعه می باشد. این پروژه که هدف اصلی آن __~~brown:ایجاد بستر تولید اطلاعات~~__ توسط __~~brown:مر کدگان الاعات ~~__ تشویق آنان به __~~brown:مشارکت~~__ در ایجاد __ ((نامه ای که در آن راجع به علم و دانش بحث شود «لغت نامه دهخدا»~دانشنامه)) ~~brown:عظیم علمی جاه وزشی کشور~~__ بوده، توسط وزارت آموزش و پرورش(سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی / دفتر تکنولوژی آموزشی) در بهمن 1382 در [http://www.roshd.ir|شبکه رشد] فعال گردید و در آبان 1383 به ((cms|مدل)) حاضر ارتقاء یافت. این مدل در حال حاضر در زمینه های زیر در حال گسترش می باشد. ~|~ {picture=spnin_globe.gif}{FANCYTABLE}
{FANCYTABLE(border=0, cvalign=middle)}
~w:25% __::((دانشنامه اسلامی))::__
:: معا
ف اسلامی و تاریخ زندگی
((خلقت عالم برکت ود هار معصوم|ائمه معصومین)) علیهم السلام ::

~|~ ~w:25% __::((دانمه علوم ی))::__
::مقالات متنوع در موضوعات علمی، با مارکت شما ان موزان و معلمین محترم در حال ترش میباد.::
~|~ ~w:25% __::((دانشنامه علوم ننی))::__
::اطلاعات گسترده ای در ی ((فرهنگ)) ((تایخ))، ((زدگی))، ((روانشناسی))، ((هنر)) و ... درباره ((ایران)) و جهان برای علاقه مندان شما و خاواده شما!:: ~|~ ~w:25% __::((یر طبقه بندی ه))::__
::
طاات عمومی در زمینه ((هن)) ((نایع دستی))، ((ادی)) و ((تویزیون))، ((سنت)) ها، ((گردشگری))، ((سرگرمی))، ...::

::{picture=IslamicSymbol2.JPG}:: ~|~ ::{picture=Atom3DOloom.gif}:: ~|~:: {picture=humanitiesHis100.gif}:: ~|~ ::{picture=flowerSymbol2.JPG}::
{FANCYTABLE}
{FANCYTABLE(border=0, cvalign=middle)}
~w:30% __::((جمن ها))::__ ::{picture=QuestionBOy.gif}::
بحث و بال ن در مورد [mavara-view_forum.php?forumId=20|صفحات دانشنامه]، [mavara-view_forum.php?forumId=30|پرسش و پاسخ]، طرح پینهادات و ادات، بحثهای علمی و اعتقادی، ... ~|~ ~w:30% __::((شارکت در توسه متای دانشنامه رشد))::__
::{picture=shahrvandiTrrafic4.gif}::
::آداب کار با دانشنامه، ((داشنمه:ویایش فحه وش ویایش صحات))، ((انشنامه:ساختاربندی مقلات|چگونگی ساختار بندی مقالات))، ((دانشنامه: چگونه میوانید عضو شییوه عضویت)):: ~|~
__::((صفحات جذاب))::__
::{picture=TOOLBOx25.JPG}::
::در بر گیرند صفحات ال دنامه:: ::((سرگرمی)) ها و آزمایشات علمی، ((بازی)) ها ...::

{FANCYTABLE}
^__::((مجلات دانشنامه))::__^ ::در این بخش مجلات علمی ارائه می‌شود مانند ((مجله علوم پایه)) که مطالب مفیدی از جمله :: ::اخبار علمی علوم ، کوتاه و خواندنی از علوم ، مقالات علمی ، ویژه نامه درسی و ... را در خود دارد.::
+border="0" width="770">

/> /> /> height="10"> /> /> /> /> /> <br /> /> <br />/> />

/>
/>
/> align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="770"> />
/> ble align="right" border="1" width="380" bgcolor="ccddcc" bordercolor="304d69" cellpadding="5" cellspacing="0"> />
n="center">
: الای~~ /> />
/>
n="center">
:علوم ای~~ /> />
/> td>
tr>
/> </table>r /> d>r />

ign="center" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="770">

n="right" border="1" width="380" bgcolor="ffffff" bordercolor="304d69" cellpadding="0" cellspacing="0">
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

align="right" width="40%">
mg src="/mavara/img/daneshnameh_up/4/45/OlumeEslamiDaneshnameh.gif" />
width="15%"> />
/>width="380" bgcolor="ffffff" bordercolor="304d69" cellpadding="0" cellspacing="0">/29/OlumeEnsaniDaneshnameh.gif"/>
"> />


width="770">

/>


"cellspacing="0"> />
/> />

/>
/>

/>

le>


able> />
able>r />

able>

ign="left">r /> e align="left" border="1" width="380" bgcolor="ffffff" bordercolor="304d69" cellpadding="0" cellspacing="0">
<
tr>
="right">
able align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
gn="right" width="40%"> /> <img src="/mavara/img/daneshnameh_up/d/de/Olum-e-RiaziDaneshnameh.gif" />
<br /> d>r /> align="right" width="45%">
<
label dir="rtl">

 • ((وم رایانه|علوم کامپیوتر)) /> i>r /> i dir="rtl"> /> ((یای)) />

 • abel>

  ight="10">

  " cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"width="770"> />
  /> /> />

  able align="right" border="1" width="380" bgcolor="ccddcc" bordercolor="304d69" cellpadding="5" cellspacing="0"> />

  />
  />

  width="380"bgcolor="ccddcc"bordercolor="304d69" cellpadding="5" cellspacing="0">

  /> /> >  />

  ight="2">

  enter" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="770">


  d align="right">r /> able align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">


  able align="right" border="1" width="380" bgcolor="ffffff" bordercolor="304d69" cellpadding="0" cellspacing="0">
  0%">
  "/> />


  />  padding="0" cellspacing="0">
  <
  tr>


  />


  p/8/81/ArtDaneshnameh.gif" />
  ="15%">


  >  تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
   یکشنبه 17 اردیبهشت 1396 [14:56 ]   23   admin      جاری 
   چهارشنبه 07 تیر 1391 [07:02 ]   22   admin      v  c  d  s 
   چهارشنبه 07 تیر 1391 [06:59 ]   21   admin      v  c  d  s 
   سه شنبه 10 اردیبهشت 1387 [08:08 ]   20   admin      v  c  d  s 
   دوشنبه 02 اردیبهشت 1387 [20:06 ]   19   admin      v  c  d  s 
   یکشنبه 01 اردیبهشت 1387 [08:31 ]   18   admin      v  c  d  s 
   سه شنبه 16 خرداد 1385 [11:34 ]   17   admin      v  c  d  s 
   شنبه 04 اسفند 1386 [13:12 ]   16   system   Mavara initialization   v  c  d  s 
   سه شنبه 16 خرداد 1385 [11:34 ]   15   admin      v  c  d  s 
   شنبه 13 خرداد 1385 [11:41 ]   14   admin      v  c  d  s 
   چهارشنبه 10 خرداد 1385 [06:49 ]   13   admin      v  c  d  s 
   سه شنبه 09 خرداد 1385 [05:13 ]   12   admin      v  c  d  s 
   سه شنبه 09 خرداد 1385 [05:08 ]   11   admin      v  c  d  s 
   دوشنبه 22 اسفند 1384 [13:07 ]   10   admin      v  c  d  s 
   دوشنبه 22 اسفند 1384 [10:41 ]   9   admin      v  c  d  s 
   یکشنبه 21 اسفند 1384 [14:36 ]   8   admin      v  c  d  s 
   یکشنبه 21 اسفند 1384 [14:28 ]   7   admin      v  c  d  s 
   یکشنبه 10 مهر 1384 [17:01 ]   6   admin      v  c  d  s 
   دوشنبه 04 مهر 1384 [05:16 ]   5   admin      v  c  d  s 
   سه شنبه 18 مرداد 1384 [12:31 ]   4   مهدی سالم      v  c  d  s 
   سه شنبه 18 مرداد 1384 [11:56 ]   3   مهدی سالم      v  c  d  s 
   سه شنبه 18 مرداد 1384 [11:56 ]   2   مهدی سالم      v  c  d  s 
   سه شنبه 18 مرداد 1384 [11:39 ]   1   system   Mavara initialization   v  c  d  s 


  ارسال توضیح جدید
  الزامی
  big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrow  از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
  برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..