منو
 کاربر Online
1217 کاربر online
Lines: 1-18Lines: 1-17
-((حضرت امام سجاد علیه السلام|حضرت علی بن الحسین)) گرچه اکثر افای خد را ب صرت یان اجام می ادن. ولی از اجام آن به صرت آشکار نیز امتناعی ناشته و هرگاه نیازمندی به ایشان مراجعه می کرد ا را بی پاسخ نمی گذاشتد.
در واقع انفقهای حضرت به دو بخش سرّی و علنی تقسیم می گردید که در ایجا بسیره حضرت در زمینه انفاقهای لنی ن رگار می ردازیم.
+((حضرت امام سجاد علیه السلام)) گرچه ا ی انا می‌کد ولی گای ه آشکارا ه نیازمندان کمک میرمد.
در اینا به سیره ا در زمینه انفاقهای کارا ارای می شد:
-اولاً بر اساس آنچه در روایات آمده مایع خوشحالی حضرت بود که در کنار سفره ایشا ایتام، مندان، زمینگیها و مساکینی که چاره به جایی نمی برند، حاضر وند سیره حضرت در برخورد با آها ای بود که با دست شریف خود به آنها غذا می داد و هر کدام از آنها که ارای و چه بود از طعام خود مقاری برای آنها با او همراه می کرد.
ز ین عجی ر اینکه اا ر اد (ی اا) امی را نال نمی فرمود مر اینکه بتدا مند آن ا ا کن ((قه)) هد.
+همواره در کنار سفره اام چم ایام و مساکین حاضر ودد. اا با دست شریف خود به آنها غذا میداد و هر کدام از آنها که یور بود، مقداری از طعام خود ا برای آنها می‌فرستاد.
اام هگز چیی نمود مگر اینکه اا قداری آن ر ((قه)) می داد.
ا ری خش با یزندا فار می‌کرد و از نا تشکر می کرد را که متقد د آنها اد و ش ا ا برای سر رت فهم می‌کنند.
-ثایا خد با نیازمندان ا و با ا نا موه می به ا ی می گ چرا که مقد ب نه ه ضر ا فر رت را م می نند. +اا ل هنم ه‌ادن به نیازمندان، دقه را می‌وی.
اصحا
بش دلیل این کر ا می‌پسیدند او می‌فرمو:« من دقه را نمی وم، بکه به ست ردگار بسه می‌زم چرا که قه قب ز ینکه ه یزن ر، ر ت پروردگام رار مییرد.»
-ثالثاً در مقعی که می خوا قه را ه نیازندان بدد ادا ن ا م ود و عد ن را به آنا ی دا.
ه حضرت گفه د علت این کر ا یست؟ رود: من دست نیازمند ا می م هر آیه ست پودگر خود را بوسه می زنم چرا که صدقه قبل از ایکه ر دست یامند و سائل قار گید، ر ست رردگام اق می شود.
+!ما: />*ااانا 46، 62، دی 23 به ن ا ص - 98 دی 86 از ک مه 74 دی 64 به نقل از ای ان الی و 89 ه ل ا ماق
-منابع :
بحارالانوار، ج 46، ص62، حدیث 23 به نقل از خصال - ص 98 حدیث 86 به نقل از کشف الغمه و ص 74 حدیث 64 به نقل از امالی ابن الشیخ و ص 89 به نقل از مناقب

مراجعه شود به:
((رسیدگی به فقرا و مستمندان))
((نفا ا ظر حضرت سجاد علیه السلام))
+!مراجعه شود به:
*((رسیدگی به فقرا و مستمندان))
*((خنا ام سجاد علیه السلام درباره انفاق))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 20 شهریور 1384 [08:03 ]   6   شکوفه رنجبری      جاری 
 شنبه 07 خرداد 1384 [08:28 ]   5   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 اردیبهشت 1384 [09:23 ]   4   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 اردیبهشت 1384 [09:23 ]   3   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 دی 1383 [12:46 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 11 مهر 1383 [13:13 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..