منو
 صفحه های تصادفی
شرایط ادامه تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی 1
کتابهای فیزیک لیزر
آندوروژین
ریشه‏ها و عوامل دین زدایی‏در غرب و شرق
دوره ششم
امام حسن علیه السلام و خبر از غیب
تولید لوازم آشپزخانه برقی
سقوطهای مهم
آموزش فوتبال
قهوه «داروئی»
 کاربر Online
1411 کاربر online
Lines: 1-18Lines: 1-17
-حضرت علی ب الحسی گرچه اکثر افای خد را ب صرت یان اجام می ادن. ولی از اجام آن به صرت آشکار نیز امتناعی ناشته و هرگاه نیازمندی به ایشان مراجعه می کرد ا را بی پاسخ نمی گذاشتد.
>>در واقع انفقهای حضرت به دو بخش سرّی و علنی تقسیم می گردید که در ایجا بسیره حضرت در زمینه انفاقهای لنی ن رگار می ردازیم.
+((حضرت امام سجاد علی السام)) گرچه ا ی انا می‌کد ولی گای ه آشکارا ه نیازمندان کمک میرمد.
در اینا به سیره ا در زمینه انفاقهای کارا ارای می شد:
-اولاً بر اساس آنچه در روایات آمده مایع خوشحالی حضرت بود که در کنار سفره ایشا ایتام، مندان، زمینگیها و مساکینی که چاره به جایی نمی برند، حاضر وند سیره حضرت در برخورد با آها ای بود که با دست شریف خود به آنها غذا می داد و هر کدام از آنها که ارای و چه بود از طعام خود مقاری برای آنها با او همراه می کرد.

ز ین عجی ر اینکه اا ر اد (ی اا) امی را نال نمی فرمود مر اینکه بتدا مند آن ا ا کن ((قه)) هد.
+همواره در کنار سفره اام چم ایام و مساکین حاضر ودد. اا با دست شریف خود به آنها غذا میداد و هر کدام از آنها که یور بود، مقداری از طعام خود ا برای آنها می‌فرستاد.
اام هگز چیی نمود مگر اینکه اا قداری آن ر ((قه)) می داد.
ا ری خش با یزندا فار می‌کرد و از نا تشکر می کرد را که متقد د آنها اد و ش ا ا برای سر رت فهم می‌کنند.
-ثایا خد با نیازمندان ا و با ا نا موه می به ا ی می گ چرا که مقد ب نه ه ضر ا فر رت را م می نند. +اا ل هنم ه‌ادن به نیازمندان، دقه را می‌وی.
اصحا
بش دلیل این کر ا می‌پسیدند او می‌فرمو:« من دقه را نمی وم، بکه به ست ردگار بسه می‌زم چرا که قه قب ز ینکه ه یزن ر، ر ت پروردگام رار مییرد.»
-ثالثاً در مقعی که می خوا قه را ه نیازندان بدد ادا ن ا م ود و عد ن را به آنا ی دا.

ه حضرت گفه د علت این کر ا یست؟ رود: من دست نیازمند ا می م هر آیه ست پودگر خود را بوسه می زنم چرا که صدقه قبل از ایکه ر دست یامند و سائل قار گید، ر ست رردگام اق می شود.
+!ما: />*ااانا 46، 62، دی 23 به ن ا ص - 98 دی 86 از ک مه 74 دی 64 به نقل از ای ان الی و 89 ه ل ا ماق
-منابع :

بحارالانوار ، ج 46 ، ص62، حدیث 23 به نقل از خصال - ص 98 حدیث 86 به نقل از کشف الغمه و ص 74 حدیث 64 به نقل از امالی ابن الشیخ و ص 89 به نقل از مناقب

مراجعه شود به:

((رسیدگی به فقرا و مستمندان))

((نفا ا ظر حضرت سجاد علیه السلام))
+!مراجعه شود به:
*((رسیدگی به فقرا و مستمندان))
*((خنا ام سجاد علیه السلام درباره انفاق))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 20 شهریور 1384 [08:03 ]   6   شکوفه رنجبری      جاری 
 شنبه 07 خرداد 1384 [08:28 ]   5   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 اردیبهشت 1384 [09:23 ]   4   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 اردیبهشت 1384 [09:23 ]   3   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 دی 1383 [12:46 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 11 مهر 1383 [13:13 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrow



از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..