منو
 صفحه های تصادفی
رسانه دانش:CompactTOC2
حدیث لوح حضرت زهرا علیهاسلام
شهید ثانی
جنگ و صلح
جانشینان کریم خان زند
تقاضا
افسردگی خفیف
محاربین با امام زمان
آزمایش تشخیص کربوهیدراتها
فاصله یاب لیزری
 کاربر Online
554 کاربر online
تاریخچه ی: سامانیان

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-40Lines: 1-40
 V{maketoc} V{maketoc}
 !سامانیان !سامانیان
  «261 - 395 ق / 874 - 1004 م»   «261 - 395 ق / 874 - 1004 م»
 !پیشینه ی مختصری از سامانیان !پیشینه ی مختصری از سامانیان
 ((سامانیان)) که منسوب به سامان خداة، دهقانی زرتشتی از نواحی بلخ و به قولی ((سمرقند)) و مالک قریه سامان در آن نواحی بودند،  ((سامانیان)) که منسوب به سامان خداة، دهقانی زرتشتی از نواحی بلخ و به قولی ((سمرقند)) و مالک قریه سامان در آن نواحی بودند،
 از زمان خلافت ((مأمون)) در خراسان، یعنی اندک مدتی پیش از روی کار آمدن طاهریان، در قسمتی از ماوراء النهر حکومتهای مستقل کوچکی را که به حکم خلیفه به آنها واگذار شده بود، به عهده داشتند.  از زمان خلافت ((مأمون)) در خراسان، یعنی اندک مدتی پیش از روی کار آمدن طاهریان، در قسمتی از ماوراء النهر حکومتهای مستقل کوچکی را که به حکم خلیفه به آنها واگذار شده بود، به عهده داشتند.
 آنها نسب خود را - به دنبال به دست گرفتن قدرت - به __بهرام چوبینه، __سردار معروف عهد ((ساسانیان)) می‏رساندند.  آنها نسب خود را - به دنبال به دست گرفتن قدرت - به __بهرام چوبینه، __سردار معروف عهد ((ساسانیان)) می‏رساندند.
 !روی کار آمدن سامانیان !روی کار آمدن سامانیان
 انقراض حکومت طاهریان و ضعف و فترت تدریجی که از غلبه ترکان در دستگاه ((خلافت)) پدید آمد، سرزمینهای شرقی خلافت را از نفوذ خلیفه و از امکان اعمال قدرت عملی او آزاد کرد.  انقراض حکومت طاهریان و ضعف و فترت تدریجی که از غلبه ترکان در دستگاه ((خلافت)) پدید آمد، سرزمینهای شرقی خلافت را از نفوذ خلیفه و از امکان اعمال قدرت عملی او آزاد کرد.
 در چنین ایمنی و فراغی که به ویژه دوری از ((بغداد)) آن را بی دغدغه می‏ساخت، ولایت ماوراءالنهر که از عهد طاهریان یا پیش از آن به ((آل سامان|سامانیان)) واگذار شده بود، تحت رهبری امیران این خاندان، مرکز یک دولت قدرتمند شد و خراسان و ری، و مدتی هم، جرجان، ((طبرستان))، و سیستان، از جانب خلیفه یا به حکم استیلاء و غلبه، ضمیمه قلمرو آنها شد.  در چنین ایمنی و فراغی که به ویژه دوری از ((بغداد)) آن را بی دغدغه می‏ساخت، ولایت ماوراءالنهر که از عهد طاهریان یا پیش از آن به ((آل سامان|سامانیان)) واگذار شده بود، تحت رهبری امیران این خاندان، مرکز یک دولت قدرتمند شد و خراسان و ری، و مدتی هم، جرجان، ((طبرستان))، و سیستان، از جانب خلیفه یا به حکم استیلاء و غلبه، ضمیمه قلمرو آنها شد.
 با آن که استیلای این خاندان بر جرجان، طبرستان و سیستان مستمر نبود و چندان دوام نداشت،  با آن که استیلای این خاندان بر جرجان، طبرستان و سیستان مستمر نبود و چندان دوام نداشت،
 ولی __~~blue:خراسان و ماوراء النهر در بخش عمده دوره امارت سامانیان، از مداخله مستقیم عمال خلیفه آزاد ماند و باقی مانده دنیای باستانی ایران، در شکل اسلامی خود، در تمام این نواحی، حیاتی تازه یافت. ~~__ ولی __~~blue:خراسان و ماوراء النهر در بخش عمده دوره امارت سامانیان، از مداخله مستقیم عمال خلیفه آزاد ماند و باقی مانده دنیای باستانی ایران، در شکل اسلامی خود، در تمام این نواحی، حیاتی تازه یافت. ~~__
 !اوضاع قلمرو خلافت در دوره ی سامانیان !اوضاع قلمرو خلافت در دوره ی سامانیان
 مؤسس این سلسله، نصر اول و عده‏ای از فرمانروایان برجسته آن، توانسته بودند دورانی از آرامش نسبی را برای ایرانیان فراهم آورند، ولی البته همه آنان چنان نبودند و همیشه نیز چنان نگذشت.  مؤسس این سلسله، نصر اول و عده‏ای از فرمانروایان برجسته آن، توانسته بودند دورانی از آرامش نسبی را برای ایرانیان فراهم آورند، ولی البته همه آنان چنان نبودند و همیشه نیز چنان نگذشت.
 ثبات این سرزمین با کوششهایی که توسط ((مرداویج زیاری)) برای بازگرداندن شیوه ی حکومت ایران پیش از اسلام صورت گرفت و همچنین با افراط کاریهای دینی پادشاه با شکوه سامانی، نصر دوم ، که در اواخر زندگی خود به مذهب اسماعیلی گرویده بود و از این راه خود را با دستگاه خلافت درگیر کرده بود، در صورتی که این دستگاه در حقیقت تکیه گاه عمده این سلسله به شمار می‏رفت.  ثبات این سرزمین با کوششهایی که توسط ((مرداویج زیاری)) برای بازگرداندن شیوه ی حکومت ایران پیش از اسلام صورت گرفت و همچنین با افراط کاریهای دینی پادشاه با شکوه سامانی، نصر دوم ، که در اواخر زندگی خود به مذهب اسماعیلی گرویده بود و از این راه خود را با دستگاه خلافت درگیر کرده بود، در صورتی که این دستگاه در حقیقت تکیه گاه عمده این سلسله به شمار می‏رفت.
 __با وجود این، حتی پیش از آن که نشانه های سقوط سامانیان در نتیجه کشمکشهای ایشان با خاندانهای زمیندار و با نفوذ یعنی «دهقانان» و خاندانهای مأموران رسمی و نیز در نتیجه نزاعهای داخلی و بالاخره توسعه قدرت ((آل بویه)) در باختر و جنوب باختری ایران ، آشکار شود، تحولی در نوار غربی منطقه نفوذ سامانیان حاصل شد که چهره جهان اسلامی را از سده پنجم هجری / یازدهم میلادی به بعد کاملاً تغییر داد.__  __با وجود این، حتی پیش از آن که نشانه های سقوط سامانیان در نتیجه کشمکشهای ایشان با خاندانهای زمیندار و با نفوذ یعنی «دهقانان» و خاندانهای مأموران رسمی و نیز در نتیجه نزاعهای داخلی و بالاخره توسعه قدرت ((آل بویه)) در باختر و جنوب باختری ایران ، آشکار شود، تحولی در نوار غربی منطقه نفوذ سامانیان حاصل شد که چهره جهان اسلامی را از سده پنجم هجری / یازدهم میلادی به بعد کاملاً تغییر داد.__
 مدت درازی مجاهدان در راه ایمان، بار جنگهای دفاعی را در مرزهای امپراتوری بیزانیس بر دوش داشتند و تقریباً همه ساله با هجومهایی که به «حمله‏های تابستانی» معروف شده بود، در سرزمینهای آل بویه پیشروی می‏کردند، ولی هیچ پیشرفت بزرگی عاید مردم ارتدوکس مذهب ((آناتولی))، نمی‏شد.  مدت درازی مجاهدان در راه ایمان، بار جنگهای دفاعی را در مرزهای امپراتوری بیزانیس بر دوش داشتند و تقریباً همه ساله با هجومهایی که به «حمله‏های تابستانی» معروف شده بود، در سرزمینهای آل بویه پیشروی می‏کردند، ولی هیچ پیشرفت بزرگی عاید مردم ارتدوکس مذهب ((آناتولی))، نمی‏شد.
 در ماوراءالنهر و کناره دره فرغانه نیز با همسایگان غیر مسلمان زد و خوردی صورت می‏گرفت. که از این میان تنها بهره عمده‏ای که در مبارزه سامانیان با همسایگانشان ، ((قَرَه خانیان یا ایلکخانان)) ، نصیب ایشان شد، تسخیر طراز «تلاس» در 280 ق / 893 م بود.  در ماوراءالنهر و کناره دره فرغانه نیز با همسایگان غیر مسلمان زد و خوردی صورت می‏گرفت. که از این میان تنها بهره عمده‏ای که در مبارزه سامانیان با همسایگانشان ، ((قَرَه خانیان یا ایلکخانان)) ، نصیب ایشان شد، تسخیر طراز «تلاس» در 280 ق / 893 م بود.
 __((فرمانروایان سامانی))__ __((فرمانروایان سامانی))__
 !مطالب مرتبط  !مطالب مرتبط
 *((اسلام در زمان سامانیان )) *((اسلام در زمان سامانیان ))
-*((زبان فارسی در سامانیان)) +*((زبان فارسی در سامانیان))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 08 مهر 1385 [09:35 ]   5   آآوا رسا      جاری 
 شنبه 08 مهر 1385 [08:40 ]   4   آآوا رسا      v  c  d  s 
 شنبه 08 مهر 1385 [08:36 ]   3   آآوا رسا      v  c  d  s 
 شنبه 08 مهر 1385 [08:28 ]   2   آآوا رسا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 فروردین 1384 [08:36 ]   1   نغمه آذربویه      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..