منو
 کاربر Online
761 کاربر online
تاریخچه ی: رشته نقشه برداری

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-91Lines: 1-94
 V{maketoc} V{maketoc}
 +{picture=naghbard.jpg}
 !مقدمه !مقدمه
 برنامه کاردانی پیوسته نقشه برداری براساس ضوابط آموزشهای علمی کاربردی شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طراحی و تدوین شده است. برنامه کاردانی پیوسته نقشه برداری براساس ضوابط آموزشهای علمی کاربردی شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طراحی و تدوین شده است.
 هدف از این برنامه تربیت کاردانی است که دانش و مهارت لازم را در زمینه های نقشه برداری ، مانند: ((ماهواره)) ای، ((کارتوگرافی))، ((ژئودزی))، ((هیدروگرافی)) را کسب نماید.  هدف از این برنامه تربیت کاردانی است که دانش و مهارت لازم را در زمینه های نقشه برداری ، مانند: ((ماهواره)) ای، ((کارتوگرافی))، ((ژئودزی))، ((هیدروگرافی)) را کسب نماید.
 امروز علم نقشه برداری به سرعت در حال گسترش می باشد و در حقیقت بدون توجه به آن زیانهای ناشی از سرمایه گذاریهای عظیم در این زمینه و عدم تحقق اهداف لازم را باید تحمل نمود.  امروز علم نقشه برداری به سرعت در حال گسترش می باشد و در حقیقت بدون توجه به آن زیانهای ناشی از سرمایه گذاریهای عظیم در این زمینه و عدم تحقق اهداف لازم را باید تحمل نمود.
 با توجه به اینکه در دهه های اخیر، ((توسعه)) فراوانی در شاخه های مختلف رشته نقشه برداری بوجود آمده است و همچنین در سرزمین پهناوری مانند ایران که هم به منابع آبی و دریایی وسیع و هم به معادن زیرزمینی فراوانی دسترسی دارد. نیاز شدید به این رشته در کلیه گرایشها بالاخص نقشه برداری عمومی (((توپوگرافی))) که رشته ای پایه و اساسی می باشد احساس می گردد. با توجه به اینکه در دهه های اخیر، ((توسعه)) فراوانی در شاخه های مختلف رشته نقشه برداری بوجود آمده است و همچنین در سرزمین پهناوری مانند ایران که هم به منابع آبی و دریایی وسیع و هم به معادن زیرزمینی فراوانی دسترسی دارد. نیاز شدید به این رشته در کلیه گرایشها بالاخص نقشه برداری عمومی (((توپوگرافی))) که رشته ای پایه و اساسی می باشد احساس می گردد.
   
 __طول دوره و شکل نظام__ __طول دوره و شکل نظام__
   
 __مجموع واحدهای دوره کاردانی پیوسته 168 واحد به شرح زیر است:__  __مجموع واحدهای دوره کاردانی پیوسته 168 واحد به شرح زیر است:__
 __الف - __دروس سه ساله اول مجموعاً معادل 96 واحد دبیرستانی است که هر واحد نظری آن معادل 30 ساعت و هر واحد عملی آن بسته به نوع درس بین 60 تا 90 ساعت، کارآموزی حداکثر 2 واحد است که هر واحد آن معادل 120 ساعت می باشد.  __الف - __دروس سه ساله اول مجموعاً معادل 96 واحد دبیرستانی است که هر واحد نظری آن معادل 30 ساعت و هر واحد عملی آن بسته به نوع درس بین 60 تا 90 ساعت، کارآموزی حداکثر 2 واحد است که هر واحد آن معادل 120 ساعت می باشد.
 __ب - __دروس 2 سال آخر شامل 72 واحد دانشگاهی است که 11 واحد آن دروس عمومی ((مصوب)) شورای عالی برنامه ریزی است و هر واحد نظری معادل 16 ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل 32 و هر واحد کارگاهی معادل 48 ساعت می باشد و 2 واحد کارآموزی که هر واحد آن معادل 120 ساعت است. دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی می تواند تا 48 و 64 ساعت افزایش یابند. __ب - __دروس 2 سال آخر شامل 72 واحد دانشگاهی است که 11 واحد آن دروس عمومی ((مصوب)) شورای عالی برنامه ریزی است و هر واحد نظری معادل 16 ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل 32 و هر واحد کارگاهی معادل 48 ساعت می باشد و 2 واحد کارآموزی که هر واحد آن معادل 120 ساعت است. دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی می تواند تا 48 و 64 ساعت افزایش یابند.
 !سطوح رشته !سطوح رشته
 || ||
 ردیف| نام دانشگاه| کاردانی |کارشناسی| ارشد| دکترا  ردیف| نام دانشگاه| کاردانی |کارشناسی| ارشد| دکترا
 1| آزاد- استهبان | *| | |  1| آزاد- استهبان | *| | |
 2| آزاد- رامهرمز | *| | |  2| آزاد- رامهرمز | *| | |
 3| آزاد- رفسنجان | *| | |  3| آزاد- رفسنجان | *| | |
 4| آزاد- شاهرود | *| | |  4| آزاد- شاهرود | *| | |
 5| آزاد- شیروان |* | | |  5| آزاد- شیروان |* | | |
 6| آزاد- لارستان | *| | |  6| آزاد- لارستان | *| | |
 7| آزاد- لاهیجان | *| | |  7| آزاد- لاهیجان | *| | |
 8| آزاد- میبد |* | | |  8| آزاد- میبد |* | | |
 9| زابل | *| | | 9| زابل | *| | |
 || ||
 !درسهای رشته !درسهای رشته
 || ||
 ردیف| نام درس | ردیف | نام درس ردیف| نام درس | ردیف | نام درس
 1| آزمایشگاه فیزیک 1 |2| آزمایشگاه فیزیک 2  1| آزمایشگاه فیزیک 1 |2| آزمایشگاه فیزیک 2
 3| آمار و احتمالات مهندسی |4| آمایش سرزمین  3| آمار و احتمالات مهندسی |4| آمایش سرزمین
 5| اردوی کارورزی |6| اردوی زمینی  5| اردوی کارورزی |6| اردوی زمینی
 7| اردوی زیرزمینی |8| اردوی هیدروگرافی  7| اردوی زیرزمینی |8| اردوی هیدروگرافی
 9| استاتیک و مقاومت مصالح |10| اصول و مبانی معماری شهرسازی  9| استاتیک و مقاومت مصالح |10| اصول و مبانی معماری شهرسازی
 11| اقتصاد مهندسی |12| اقیانوس‌شناسی  11| اقتصاد مهندسی |12| اقیانوس‌شناسی
 13| الکترونیک – فاصله‌یاب|14| برنامه سازی کامپیوتر  13| الکترونیک – فاصله‌یاب|14| برنامه سازی کامپیوتر
 15| برنامه سازی کامپیوتر پیشرفته |16| پروژه  15| برنامه سازی کامپیوتر پیشرفته |16| پروژه
 17| تئوری خطاها |18| تکنولوژی مصالح ساختمان  17| تئوری خطاها |18| تکنولوژی مصالح ساختمان
 19| جزر و مد |20| حقوق دریایی  19| جزر و مد |20| حقوق دریایی
 21| دستگاههای پیشرفته و نرم‌افزارهای نقشه برداری |22| دورکاوی کاربردی  21| دستگاههای پیشرفته و نرم‌افزارهای نقشه برداری |22| دورکاوی کاربردی
 23| راهسازی |24| ریاضی عمومی 1  23| راهسازی |24| ریاضی عمومی 1
 25| ریاضی عمومی 2 |26| ریاضیات مهندسی  25| ریاضی عمومی 2 |26| ریاضیات مهندسی
 27| زبان تخصصی |28| ژئودرزی پیشرفته اصول مدیریت (در نقشه برداری)  27| زبان تخصصی |28| ژئودرزی پیشرفته اصول مدیریت (در نقشه برداری)
 29| ژئودزی 1 |30| ژئودزی 2 و محاسبات  29| ژئودزی 1 |30| ژئودزی 2 و محاسبات
 31| ژئودزی فیزیک |32| ژئودزی ماهواره ای  31| ژئودزی فیزیک |32| ژئودزی ماهواره ای
 33| ژئومورفولوژی- زمین شناسی مهندسی |34| سرشکنی  33| ژئومورفولوژی- زمین شناسی مهندسی |34| سرشکنی
 35| سیستمهای تصویر در کارتوگرافی |36| سیستم اطلاعات جغرافیایی  35| سیستمهای تصویر در کارتوگرافی |36| سیستم اطلاعات جغرافیایی
 37| طرح هندسی راه و پروژه راهسازی |38| عملیات نقشه برداری 1  37| طرح هندسی راه و پروژه راهسازی |38| عملیات نقشه برداری 1
 39| عکاسی و چاپ |40| فتوگرامتری 1 (مبانی)  39| عکاسی و چاپ |40| فتوگرامتری 1 (مبانی)
 41| فتوگرامتری 2 (تبدیل، ترمیم، ارتوفتو) |42| فتوگرامتری 3 (فتوگرامتری تحلیلی)  41| فتوگرامتری 2 (تبدیل، ترمیم، ارتوفتو) |42| فتوگرامتری 3 (فتوگرامتری تحلیلی)
 43| فتوگرامتری 4 (مثلث بندی هوایی) |44| فیزیک نور و آزمایشگاه  43| فتوگرامتری 4 (مثلث بندی هوایی) |44| فیزیک نور و آزمایشگاه
 45| فیزیک 1 (مکانیک و حرارت) |46| فیزیک 2 (الکتریسیته و مغناطیس)  45| فیزیک 1 (مکانیک و حرارت) |46| فیزیک 2 (الکتریسیته و مغناطیس)
 47| مبانی برنامه‌ریزی شهری |48| مبانی دورکاوی  47| مبانی برنامه‌ریزی شهری |48| مبانی دورکاوی
 49| مبانی ژئوفیزیک عمومی |50| مبانی کارتوگرافی  49| مبانی ژئوفیزیک عمومی |50| مبانی کارتوگرافی
 51| مبانی مکانیک خاک و آزمایشگاه |52| متره و برآورد و پروژه  51| مبانی مکانیک خاک و آزمایشگاه |52| متره و برآورد و پروژه
 53| محاسبات عددی |54| معادلات دیفرانسیل  53| محاسبات عددی |54| معادلات دیفرانسیل
 55| میکروژئودزی و نقشه برداری صنعتی |56| نقشه برداری 2  55| میکروژئودزی و نقشه برداری صنعتی |56| نقشه برداری 2
 57| نقشه برداری مسیر |58| نقشه برداری مسیر پیشرفته  57| نقشه برداری مسیر |58| نقشه برداری مسیر پیشرفته
 59| نقشه برداری ژئودتیک و تحلیل شبکه های کنترل |60| نقشه برداری زمینی  59| نقشه برداری ژئودتیک و تحلیل شبکه های کنترل |60| نقشه برداری زمینی
 61| نقشه برداری کارگاهی |62| هندسه دیفرانسیل  61| نقشه برداری کارگاهی |62| هندسه دیفرانسیل
 63| هیدروگرافی |64| هیدرولوژی مهندسی  63| هیدروگرافی |64| هیدرولوژی مهندسی
 65| کاداستر 1 |66| کاداستر 2  65| کاداستر 1 |66| کاداستر 2
 67| کارتوگرافی اتوماتیک |68| کارتوگرافی دریایی  67| کارتوگرافی اتوماتیک |68| کارتوگرافی دریایی
 69| کارتوگرافی موضوعی | | 69| کارتوگرافی موضوعی | |
 || ||
-! صنعت و بازار کار 
 +! صنعت و بازار کار
 !!نقش و توانایی فارغ التحصیلان !!نقش و توانایی فارغ التحصیلان
 *همکاری در عملیات نقشه برداری از قبیل مترگیری و ((ژالن)) گذاری، - مترکشی، ساختمان و نصب علائم و نشانه ها و علامت دادن  *همکاری در عملیات نقشه برداری از قبیل مترگیری و ((ژالن)) گذاری، - مترکشی، ساختمان و نصب علائم و نشانه ها و علامت دادن
 *مستند سازی ((اکیپ)) های نقشه برداری  *مستند سازی ((اکیپ)) های نقشه برداری
 *تعیین تجهیزات مورد نیاز نقشه برداری  *تعیین تجهیزات مورد نیاز نقشه برداری
 *اجرای عملیات کارتوگرافی و ترسیم با دست  *اجرای عملیات کارتوگرافی و ترسیم با دست
 *انجام خدمات کارهای مقدماتی هیدروگرافی، ژئودزی، ((کاداستروفتوگرامتری))  *انجام خدمات کارهای مقدماتی هیدروگرافی، ژئودزی، ((کاداستروفتوگرامتری))
 *نظارت و سرپرستی کارگاههای نقشه برداری  *نظارت و سرپرستی کارگاههای نقشه برداری
 *استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری در نقشه برداری  *استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری در نقشه برداری
 !!مشاغل قابل احراز  !!مشاغل قابل احراز
 *نقشه بردار، مسیر ( راه ، راه آبی ،کانال آب ، خطوط لوله های گاز، نفت، آب و مسیرهای انتقال نیرو و امثال آن )  *نقشه بردار، مسیر ( راه ، راه آبی ،کانال آب ، خطوط لوله های گاز، نفت، آب و مسیرهای انتقال نیرو و امثال آن )
 *کارتوگراف و رسام (روش های معمولی، ((اسکرایبینگ))، ((اتوماسیون)))  *کارتوگراف و رسام (روش های معمولی، ((اسکرایبینگ))، ((اتوماسیون)))
 *کاردان مترکشی، ((ترازیابی))، ((تاکئومتری)) و نقشه برداریهای ساده *کاردان مترکشی، ((ترازیابی))، ((تاکئومتری)) و نقشه برداریهای ساده
 *کاردان نقشه بردار مناطق محدود  *کاردان نقشه بردار مناطق محدود
 *کاردان دستگاههای فتوگرامتری ( ((آنالوگ))، ((دیجیتال)) و ... ) و دستگاههای الکترونیکی مربوطه  *کاردان دستگاههای فتوگرامتری ( ((آنالوگ))، ((دیجیتال)) و ... ) و دستگاههای الکترونیکی مربوطه
 *کاردان خدمات کارهای هیدروگرافی، عمق یابی، *کاردان خدمات کارهای هیدروگرافی، عمق یابی،
 *اقیانوس شناسی و دستگاههای الکترونیکی مربوطه  *اقیانوس شناسی و دستگاههای الکترونیکی مربوطه
 *کاردان خدمات ژئودزی ( ((کلاسیک))، ((فیزیکال))، ماهواره ای و ...)  *کاردان خدمات ژئودزی ( ((کلاسیک))، ((فیزیکال))، ماهواره ای و ...)

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 10 اسفند 1384 [08:26 ]   3   سمیرا_عقیلی      جاری 
 دوشنبه 08 اسفند 1384 [10:22 ]   2   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 
 شنبه 29 بهمن 1384 [08:41 ]   1   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..