منو
 کاربر Online
1082 کاربر online
تاریخچه ی: رشته مطالعات خانواده

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:1


img/daneshnameh_up/f/f2/motkhasni.jpg

مقدمه

img/daneshnameh_up/b/b5/BBBBBB.jpg

بهره مندی کودکان و نوجوانان از کانون خانوادگی با فضایی سرشار از صمیمیت، محبت و عطوفت و مبنای روابط بین دو همسر با فرزندان بر پایه اخلاق و معنویت و اتخاذ شیوه های مبتنی بر معرفت دینی و عقلی در تربیت آنان از ضروریات اولیه در رشد و بالندگی شخصیتی و معنوی فرزند در خانواده است.سوال درباره خانواده سالم و متعادل، خصوصیات آن و روش هایی که زمینه ایجاد چنین خانواده ای را فراهم می سازد و بسیاری از مفاهیم که در حوزه خانواده از منظر اجتماع، اخلاق، اقتصاد، فرهنگ و آداب و رسوم شکل می گیرد موضوع رشته مطالعات خانواده است که گستردگی و عمق مسائل آن به عمق وجود انسان می باشد.
اکنون به بعضی از اجزاء مورد مطالعه این رشته می پردازیم.
 • پایه های عقلانی برای زندگی
 • حق سالاری در برابر مرد یا زن سالاری
 • مشارکت در خانواده
 • همگرایی و تفاهم در مقابل دشمنی
 • رازداری و مثبت نگری
 • مسئولیت و تبادل عاطفی
 • ویژگی های ارتباط با فرزند
 • مناسبات همسر با شوهر و بالعکسسطوح رشته


ردیف نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
1 آزاد- بافت *
2 آزاد- بهبها ن *
3 آزاد- رامهرمز *
4 آزاد- رودهن *
5 آزاد- گرمسار *
6 آزاد- گناباد *
7 آزاد- مرودشت *
8 آزاد- مشهد *
9 آزاد- میمه *
10 آزاد- نی ریز *
11 الزهرا تهران *
12 تبریز *
13 تربیت معلم تبریز *
درسهای رشته


ردیف نام درسردیفنام درس
1 آسیب شناسی اجتماعی 2 آسیب شناسی روانی
3 آشنایی با حرفه مددکاری و بازدید از موسسات4 آشنایی با متون فارسی در زمینه خانواده 1
5 آشنایی با متون فارسی در زمینه خانواده 2 6 آشنایی با کلیات علوم قرآنی و حدیث
7 آمار و احتمال 1 8 اصول فقه
9 اقتصاد خانواده 10 انسان شناسی در اسلام
11 بهداشت روانی 12 پویایی گروه
13 تجزیه و تحلیل 14 تربیت در اسلام 1
15 تربیت در اسلام 2 16 ترجمه و درک متون عربی
17 تفسیر موضوعی قرآن (ارث، وصیت، طلاق) 18 تفسیر موضوعی قرآن
19 تفسیر موضوعی قرآن 120 جامعه شناسی روستایی
21 جامعه شناسی تاریخی خانواده 22 جامعه شناسی خانواده
23 حقوق اساسی 24 حقوق بشر
25 حقوق جزای اختصاصی 26 حقوق جزای عمومی
27 حقوق مدنی 1 28 حقوق مدنی 2
29 حقوق مدنی 3 30 خانواده در روایات
31 خانواده درمان 32 روان شناسی تربیتی
33 روانشانسی مرض کودک 34 روانشناسی اجتماعی
35 روانشناسی عمومی 36 روانشناسی رشد کودکان 1
37 روش تحقیق عملی 38 روش تحقیق نظری
39 ریاضیات پایه 40 زبان تخصصی 1
41 زبان تخصصی 2 42 فقه تطبیقی
43 قواعد صرف عربی 44 قواعد فقه
45 قواعد نحو عربی 46 مأخذشناسی اسلام
47 مبانی جمعیت شناسی 48 مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی 1
49 مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی 2 50 مبانی مددکاری اجتماعی
51 متون تخصصی فقه 1 52 متون تخصصی فقه 2
53 متون تخصصی فقه 3 54 مددکار اجتماعی کار با فرد 1
55 مددکار اجتماعی کار با فرد 2 56 مسائل نوجوانان و جوانان
57 نظریه های خانواده در اندیشه صاحبنظران اسلامی 58 کارورزی
59 کلیات اقتصاد 60 کودکان عقب مانده ذهنی
صنعت و بازارکار

خانواده کوچکترین بخش و اساسی ترین بخش هر خانواده است. جامعه سالم را در تعریف دقیق تر افراد سالم تشکیل نمی دهند بلکه خانواده های سالم تشکیل می دهند منظور ما از سالم شکل ایده ال یک جامعه نیست بلکه خانواده سالم به خانواده ای می گویند که افراد خانواده نقش خود را به درستی می شناسند و به وظایف خود آگاه و در مقام عمل کوشا و دقیق هستند کسانی که رشته مطالعات خانواده را انتخاب می کنند غالباً جذب نهادهایی هستند که در ارتباط مستقیم با این نهاد مهم هستند.وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، صدا و سیما، آموزش و پرورش، وزارت کار و مراکز تحقیقاتی که پژوهش های اجتماعی را سرلوحه کار خود دارند می باشد. البته توجه جدی به رشته های علوم انسانی چالش بزرگی است که کشور ما بسیار محتاطانه با آن برخورد کرده است و در بسیاری از موارد احساس نیاز ضعیف است.
مقدمه

<table align=left>
<tr>
<td>
img/daneshnameh_up/b/b5/BBBBBB.jpg
</td>
</tr>
</table>
بهره مندی کودکان و نوجوانان از کانون خانوادگی با فضایی سرشار از صمیمیت، محبت و عطوفت و مبنای روابط بین دو همسر با فرزندان بر پایه اخلاق و معنویت و اتخاذ شیوه های مبتنی بر معرفت دینی و عقلی در تربیت آنان از ضروریات اولیه در رشد و بالندگی شخصیتی و معنوی فرزند در خانواده است.سوال درباره خانواده سالم و متعادل، خصوصیات آن و روش هایی که زمینه ایجاد چنین خانواده ای را فراهم می سازد و بسیاری از مفاهیم که در حوزه خانواده از منظر اجتماع، اخلاق، اقتصاد، فرهنگ و آداب و رسوم شکل می گیرد موضوع رشته مطالعات خانواده است که گستردگی و عمق مسائل آن به عمق وجود انسان می باشد.
اکنون به بعضی از اجزاء مورد مطالعه این رشته می پردازیم.
 • پایه های عقلانی برای زندگی
 • حق سالاری در برابر مرد یا زن سالاری
 • مشارکت در خانواده
 • همگرایی و تفاهم در مقابل دشمنی
 • رازداری و مثبت نگری
 • مسئولیت و تبادل عاطفی
 • ویژگی های ارتباط با فرزند
 • مناسبات همسر با شوهر و بالعکسسطوح رشته


ردیف نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
1 آزاد- بافت *
2 آزاد- بهبها ن *
3 آزاد- رامهرمز *
4 آزاد- رودهن *
5 آزاد- گرمسار *
6 آزاد- گناباد *
7 آزاد- مرودشت *
8 آزاد- مشهد *
9 آزاد- میمه *
10 آزاد- نی ریز *
11 الزهرا تهران *
12 تبریز *
13 تربیت معلم تبریز *
درسهای رشته


ردیف نام درسردیفنام درس
1 آسیب شناسی اجتماعی 2 آسیب شناسی روانی
3 آشنایی با حرفه مددکاری و بازدید از موسسات4 آشنایی با متون فارسی در زمینه خانواده 1
5 آشنایی با متون فارسی در زمینه خانواده 2 6 آشنایی با کلیات علوم قرآنی و حدیث
7 آمار و احتمال 1 8 اصول فقه
9 اقتصاد خانواده 10 انسان شناسی در اسلام
11 بهداشت روانی 12 پویایی گروه
13 تجزیه و تحلیل 14 تربیت در اسلام 1
15 تربیت در اسلام 2 16 ترجمه و درک متون عربی
17 تفسیر موضوعی قرآن (ارث، وصیت، طلاق) 18 تفسیر موضوعی قرآن
19 تفسیر موضوعی قرآن 120 جامعه شناسی روستایی
21 جامعه شناسی تاریخی خانواده 22 جامعه شناسی خانواده
23 حقوق اساسی 24 حقوق بشر
25 حقوق جزای اختصاصی 26 حقوق جزای عمومی
27 حقوق مدنی 1 28 حقوق مدنی 2
29 حقوق مدنی 3 30 خانواده در روایات
31 خانواده درمان 32 روان شناسی تربیتی
33 روانشانسی مرض کودک 34 روانشناسی اجتماعی
35 روانشناسی عمومی 36 روانشناسی رشد کودکان 1
37 روش تحقیق عملی 38 روش تحقیق نظری
39 ریاضیات پایه 40 زبان تخصصی 1
41 زبان تخصصی 2 42 فقه تطبیقی
43 قواعد صرف عربی 44 قواعد فقه
45 قواعد نحو عربی 46 مأخذشناسی اسلام
47 مبانی جمعیت شناسی 48 مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی 1
49 مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی 2 50 مبانی مددکاری اجتماعی
51 متون تخصصی فقه 1 52 متون تخصصی فقه 2
53 متون تخصصی فقه 3 54 مددکار اجتماعی کار با فرد 1
55 مددکار اجتماعی کار با فرد 2 56 مسائل نوجوانان و جوانان
57 نظریه های خانواده در اندیشه صاحبنظران اسلامی 58 کارورزی
59 کلیات اقتصاد 60 کودکان عقب مانده ذهنی

صنعت و بازارکار

خانواده کوچکترین بخش و اساسی ترین بخش هر خانواده است. جامعه سالم را در تعریف دقیق تر افراد سالم تشکیل نمی دهند بلکه خانواده های سالم تشکیل می دهند منظور ما از سالم شکل ایده ال یک جامعه نیست بلکه خانواده سالم به خانواده ای می گویند که افراد خانواده نقش خود را به درستی می شناسند و به وظایف خود آگاه و در مقام عمل کوشا و دقیق هستند کسانی که رشته مطالعات خانواده را انتخاب می کنند غالباً جذب نهادهایی هستند که در ارتباط مستقیم با این نهاد مهم هستند.وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، صدا و سیما، آموزش و پرورش، وزارت کار و مراکز تحقیقاتی که پژوهش های اجتماعی را سرلوحه کار خود دارند می باشد. البته توجه جدی به رشته های علوم انسانی چالش بزرگی است که کشور ما بسیار محتاطانه با آن برخورد کرده است و در بسیاری از موارد احساس نیاز ضعیف است.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 09 اسفند 1384 [07:56 ]   3   سمیرا_عقیلی      جاری 
 یکشنبه 16 بهمن 1384 [05:42 ]   2   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 بهمن 1384 [05:41 ]   1   کیانی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..