منو
 صفحه های تصادفی
مریستم
اسکولیوز
موضوع جامعه شناسی
معجزات حضرت رضا علیه السلام
سیستم های توزیع شدهDistributed system
آگاهی و اطلاعات اثر بخش در تنیس
تفسیر حدیث امام سجاد علیه السلام درباره مراحل ظهور
قالی بافی درجه 2
رشته رادیو لوژی
کیفیت غذای حضرت سجاد علیه السلام
 کاربر Online
1121 کاربر online
تاریخچه ی: رشته مجسمه سازی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-71Lines: 1-72
 V{maketoc} V{maketoc}
- +{picture=mojassa.jpg}
 !مقدمه !مقدمه
 
 
 
 
  
  {picture=BBBBBBBBBBBBBB.GIF}  {picture=BBBBBBBBBBBBBB.GIF}
  
 
 
 
 
 زمان زیادی از درگیری‌های لفظی و بحث‌های مفصّل در خصوص حلال یا حرام بودن مجسمه سازی می‌گذرد. با همه آنچه اتفاق افتاده رونق این رشته از نو پایه ریزی شده و با استفاده از(( مجسمه ))و تغییر در جهت استفاده از این هنر، در راه رشد و تعالی افکار انسان ساز آن مجسمه سازی را پس از افت شدید به صحنه آورده است.  زمان زیادی از درگیری‌های لفظی و بحث‌های مفصّل در خصوص حلال یا حرام بودن مجسمه سازی می‌گذرد. با همه آنچه اتفاق افتاده رونق این رشته از نو پایه ریزی شده و با استفاده از(( مجسمه ))و تغییر در جهت استفاده از این هنر، در راه رشد و تعالی افکار انسان ساز آن مجسمه سازی را پس از افت شدید به صحنه آورده است.
 مجسمه‌ها در آئین بزرگداشت مشاهیر علوم و ادب، یادآوری خاطرات جنگ تحمیلی و بسیاری از امور علمی و فرهنگی برای خود حرف دارند.  مجسمه‌ها در آئین بزرگداشت مشاهیر علوم و ادب، یادآوری خاطرات جنگ تحمیلی و بسیاری از امور علمی و فرهنگی برای خود حرف دارند.
 دانش‌آموزی می‌تواند در این راه موفق شود که علاوه بر علاقه درونی قدرت تجسّم مطلوب ، از سلامتی جسمی خوب در دست‌ها برخوردار باشد. دانش‌آموزی می‌تواند در این راه موفق شود که علاوه بر علاقه درونی قدرت تجسّم مطلوب ، از سلامتی جسمی خوب در دست‌ها برخوردار باشد.
 درک عمومی ((هنر))ی 2 و خلاقیت تصویری و تجسمی 4 ضرایب دروس این رشته هستند. ریاضی، ترسیم فنی، خواص مواد، خلاقیت ((نمایش))ی، خلاقیت(( موسیقی ))ضریب 1 را درارست.  درک عمومی ((هنر))ی 2 و خلاقیت تصویری و تجسمی 4 ضرایب دروس این رشته هستند. ریاضی، ترسیم فنی، خواص مواد، خلاقیت ((نمایش))ی، خلاقیت(( موسیقی ))ضریب 1 را درارست.
 !سطوح رشته !سطوح رشته
 ||ردیف| نام دانشگاه |کاردانی |کارشناسی |ارشد| دکترا  ||ردیف| نام دانشگاه |کاردانی |کارشناسی |ارشد| دکترا
 1 |تهران | | * | |  1 |تهران | | * | |
 2 |فردوسی مشهد | | * | | 2 |فردوسی مشهد | | * | |
 3 |هنر کرج | | * | | || 3 |هنر کرج | | * | | ||
 !درسهای رشته !درسهای رشته
 ||ردیف |نام درس |ردیف| نام درس ||ردیف |نام درس |ردیف| نام درس
 1 |آشنایی با طرح و ساخت سکه 1 | 2 |آشنایی با فنون قالبگیری 1  1 |آشنایی با طرح و ساخت سکه 1 | 2 |آشنایی با فنون قالبگیری 1
 3 |آشنایی با فنون قالبگیری 2 | 4 |آشنایی با موزه ها  3 |آشنایی با فنون قالبگیری 2 | 4 |آشنایی با موزه ها
 5 |آشنایی با هنر در تاریخ 1 | 6 |آشنایی با هنر در تاریخ 2  5 |آشنایی با هنر در تاریخ 1 | 6 |آشنایی با هنر در تاریخ 2
 7 |آشنایی با هنرهای سنتی 1 | 8 |آشنایی با هنرهای سنتی 2  7 |آشنایی با هنرهای سنتی 1 | 8 |آشنایی با هنرهای سنتی 2
 9 |آشنایی با کامپیوتر |10 |اخلاق و تربیت اسلامی 1 و 2  9 |آشنایی با کامپیوتر |10 |اخلاق و تربیت اسلامی 1 و 2
 11 |انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن از قرن سیزدهم|12| پروژه نهایی  11 |انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن از قرن سیزدهم|12| پروژه نهایی
 13| تاریخ اسلام| 14| تاریخ عمومی حجم سازی 1  13| تاریخ اسلام| 14| تاریخ عمومی حجم سازی 1
 15 |تاریخ عمومی حجم‌سازی 2 | 16| تجزیه و تحلیل و نقد آثار مجسمه‌سازی  15 |تاریخ عمومی حجم‌سازی 2 | 16| تجزیه و تحلیل و نقد آثار مجسمه‌سازی
 17| تجزیه و تحلیل و نقد آثار هنری |18 |تربیت بدنی 2  17| تجزیه و تحلیل و نقد آثار هنری |18 |تربیت بدنی 2
 19| رابطه مجسمه‌سازی با محیط 1 | 20| رابطه مجسمه‌سازی با محیط 2  19| رابطه مجسمه‌سازی با محیط 1 | 20| رابطه مجسمه‌سازی با محیط 2
 21| زبان خارجی 1 (نظری و عملی) | 22| زبان خارجی 2 (نظری و عملی)  21| زبان خارجی 1 (نظری و عملی) | 22| زبان خارجی 2 (نظری و عملی)
 23 |زیست‌شناسی |24 |طراحی پایه 1  23 |زیست‌شناسی |24 |طراحی پایه 1
 25 |طراحی پایه 2 |26 |طرح جامع مجسمه‌سازی 1  25 |طراحی پایه 2 |26 |طرح جامع مجسمه‌سازی 1
 27 |طرح جامع مجسمه‌سازی 2 | 28 |((عکاسی)) 1  27 |طرح جامع مجسمه‌سازی 2 | 28 |((عکاسی)) 1
 29 |عکاسی 2 |30| فارسی 1  29 |عکاسی 2 |30| فارسی 1
 31| فارسی 2 |32 |فرم و فضا 1  31| فارسی 2 |32 |فرم و فضا 1
 33 |فرم و ((فضا)) 2 | 34 |مبانی هنرهای تجسمی 1  33 |فرم و ((فضا)) 2 | 34 |مبانی هنرهای تجسمی 1
 35| مبانی هنرهای تجسمی 2 | 36| متون اسلامی (آیات و احادیث)  35| مبانی هنرهای تجسمی 2 | 36| متون اسلامی (آیات و احادیث)
 37 |معارف اسلامی 2 | 38 |نقش برجسته 1  37 |معارف اسلامی 2 | 38 |نقش برجسته 1
 39 |نقش برجسته 2 | 40 |نقش برجسته 3  39 |نقش برجسته 2 | 40 |نقش برجسته 3
 41 |نقش برجسته 4 |42 |هندسه 1  41 |نقش برجسته 4 |42 |هندسه 1
 43| هندسه 2 | 44 |هنر و تمدن اسلامی 1  43| هندسه 2 | 44 |هنر و تمدن اسلامی 1
 45 |هنر و تمدن اسلامی 2 | 46 |کارگاه ارتباط تصویری  45 |هنر و تمدن اسلامی 2 | 46 |کارگاه ارتباط تصویری
 47 |کارگاه برنزریزی 1 | 48 |کارگاه برنزریزی 2  47 |کارگاه برنزریزی 1 | 48 |کارگاه برنزریزی 2
 49 |کارگاه چاپهای دستی | 50 |کارگاه حجم تخصصی 1  49 |کارگاه چاپهای دستی | 50 |کارگاه حجم تخصصی 1
 51 |کارگاه سرامیک 1 | 52 |کارگاه سرامیک 2  51 |کارگاه سرامیک 1 | 52 |کارگاه سرامیک 2
 53 |کارگاه طراحی تخصصی 1 |54 |کارگاه طراحی تخصصی 2  53 |کارگاه طراحی تخصصی 1 |54 |کارگاه طراحی تخصصی 2
 55 |کارگاه طراحی تخصصی 3 |56 |کارگاه مجسمه‌سازی تخصصی 2  55 |کارگاه طراحی تخصصی 3 |56 |کارگاه مجسمه‌سازی تخصصی 2
 57| کارگاه مجسمه‌سازی تخصصی 3 | 58| کارگاه مجسمه‌سازی عمومی 1  57| کارگاه مجسمه‌سازی تخصصی 3 | 58| کارگاه مجسمه‌سازی عمومی 1
 59 |کارگاه مجسمه‌سازی عمومی 2 | 60 |کارگاه مواد و روش‌های ساخت  59 |کارگاه مجسمه‌سازی عمومی 2 | 60 |کارگاه مواد و روش‌های ساخت
 61 |کارگاه نقاشی عمومی 1 |62| کارگاه نقاشی عمومی 2 || 61 |کارگاه نقاشی عمومی 1 |62| کارگاه نقاشی عمومی 2 ||
 !صنعت و بازارکار !صنعت و بازارکار
 از خدمات فارغ التحصیلان دوره کارشناسی رشته مجسمه سازی می توان در روابط عمومی موسسات، شهرداری ها، هنرستاهای هنری و امور تربیتی آموزش و پرورش و همکاری با ارشاد اسلامی، استفاده نمود تا با بینش جدید نسلی هنردوست و هنرپرور پرورش داد. از خدمات فارغ التحصیلان دوره کارشناسی رشته مجسمه سازی می توان در روابط عمومی موسسات، شهرداری ها، هنرستاهای هنری و امور تربیتی آموزش و پرورش و همکاری با ارشاد اسلامی، استفاده نمود تا با بینش جدید نسلی هنردوست و هنرپرور پرورش داد.
 همکاری با مهندسی ریختگری دقیق (موم تبخیر شده)، طراحی نشانه ها و ضرب سکه ها کمترین کارهای مجسمه سازان می باشد. همکاری با مهندسی ریختگری دقیق (موم تبخیر شده)، طراحی نشانه ها و ضرب سکه ها کمترین کارهای مجسمه سازان می باشد.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 07 اسفند 1384 [10:23 ]   2   سمیرا_عقیلی      جاری 
 چهارشنبه 05 بهمن 1384 [11:00 ]   1   کیانی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..