منو
 کاربر Online
1033 کاربر online
تاریخچه ی: رشته علوم دامی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-148Lines: 1-147
 V{maketoc} V{maketoc}
- +{picture=0800.JPG}
 !مقدمه !مقدمه
 علوم دامی ، رشته ای که برای شهرنشینان خیلی جالب توجه نمی باشد برای کلان شهرهایی همانند تهران علوم انسانی نیز چنگی به دل نمی زند وای به حال علوم دامی اما به هر حال از شهرنشینان محصول وخمات مهندسان علوم دامی و بسیاری از افرادی که در عرصه تولید محصولات دامی تلاش می کنند بیشترین استفاده را می برند . رشته مهندسی علوم دامی، یکی از مهمترین رشته های کشاورزی است و به منظور تأمین نیروی انسانی متخصص و ماهر مورد نیاز بخش علوم دامی کشور، در جهت استفاده بهینه از امکانات موجود و بهره گیری از آخرین اطلاعات علمی در زمینه های متنوع پرورش دام و طیور و افزایش تولید کمی و کیفی پروتئین حیوانی، در مراکز آموزش عالی کشور ایجاد شده است.  علوم دامی ، رشته ای که برای شهرنشینان خیلی جالب توجه نمی باشد برای کلان شهرهایی همانند تهران علوم انسانی نیز چنگی به دل نمی زند وای به حال علوم دامی اما به هر حال از شهرنشینان محصول وخمات مهندسان علوم دامی و بسیاری از افرادی که در عرصه تولید محصولات دامی تلاش می کنند بیشترین استفاده را می برند . رشته مهندسی علوم دامی، یکی از مهمترین رشته های کشاورزی است و به منظور تأمین نیروی انسانی متخصص و ماهر مورد نیاز بخش علوم دامی کشور، در جهت استفاده بهینه از امکانات موجود و بهره گیری از آخرین اطلاعات علمی در زمینه های متنوع پرورش دام و طیور و افزایش تولید کمی و کیفی پروتئین حیوانی، در مراکز آموزش عالی کشور ایجاد شده است.
 __1- مهندسی علوم دامی __ __1- مهندسی علوم دامی __
 __1-1) تعریف و هدف __ __1-1) تعریف و هدف __
 علوم دامی مجموعه علوم و فنونی است که در زمینه تغذیه و بهداشت، ژنتیک و اصلاح، فیزیولوژی و مدیریت و پرورش حیوانات اهلی و طیور مورد استفاده قرار می گیرد.  علوم دامی مجموعه علوم و فنونی است که در زمینه تغذیه و بهداشت، ژنتیک و اصلاح، فیزیولوژی و مدیریت و پرورش حیوانات اهلی و طیور مورد استفاده قرار می گیرد.
 مراکز آموزش عالی کشور در 4 مقطع جداگانه علوم دامی دانشجو می پذیرند:  مراکز آموزش عالی کشور در 4 مقطع جداگانه علوم دامی دانشجو می پذیرند:
 __الف) کاردانی:__ شامل رشته های تکنولوژی تولیدات دامی، تکنولوژی پرورش طیور، تکنولوژی پرورش گاو و گاومیش، تکنولوژی پرورش زنبور عسل و تکنولوژی پرورش دام در مرتع.  __الف) کاردانی:__ شامل رشته های تکنولوژی تولیدات دامی، تکنولوژی پرورش طیور، تکنولوژی پرورش گاو و گاومیش، تکنولوژی پرورش زنبور عسل و تکنولوژی پرورش دام در مرتع.
 __ب) کارشناسی:__ شامل رشته های مهندسی علوم دامی، مهندسی تولیدات دامی، مهندسی پرورش گاو و گاومیش، مهندسی پرورش طیور.  __ب) کارشناسی:__ شامل رشته های مهندسی علوم دامی، مهندسی تولیدات دامی، مهندسی پرورش گاو و گاومیش، مهندسی پرورش طیور.
 __ج) کارشناسی ارشد:__ شامل رشته های تغذیه دام، ژنتیک و اصلاح دام، دکترای فیزیولوژی دام.  __ج) کارشناسی ارشد:__ شامل رشته های تغذیه دام، ژنتیک و اصلاح دام، دکترای فیزیولوژی دام.
 __د) دکترای تخصصی:__ شامل دکترای تغذیه دام، دکترای اصلاح دام، دکترای فیزیولوژی دام.  __د) دکترای تخصصی:__ شامل دکترای تغذیه دام، دکترای اصلاح دام، دکترای فیزیولوژی دام.
 تربیت نیرو در مقطعهای کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی در زمینه های مختلف علوم دامی به منظور تأمین نیروی متخصص مورد نیاز در واحدهای دامپروری، سازمانها و نهادهای تخصصی و برنامه ریزی، مراکز آموزشی در مقطعهای متوسطه و عالی، محقق و پژوهشگر در بخش کشاورزی و تربیت مجریان، مدیران و کارشناسان امور دام در بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی از جمله هدفهای این رشته تحصیلی است.  تربیت نیرو در مقطعهای کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی در زمینه های مختلف علوم دامی به منظور تأمین نیروی متخصص مورد نیاز در واحدهای دامپروری، سازمانها و نهادهای تخصصی و برنامه ریزی، مراکز آموزشی در مقطعهای متوسطه و عالی، محقق و پژوهشگر در بخش کشاورزی و تربیت مجریان، مدیران و کارشناسان امور دام در بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی از جمله هدفهای این رشته تحصیلی است.
 __1-2) اهمیت و جایگاه در جامعه __ __1-2) اهمیت و جایگاه در جامعه __
 تأمین پروتئین مورد نیاز کشور همواره از عمده مشکلات اقتصادی و در عین حال پرهزینه بوده است. در شرایط فعلی نیازهای غذایی انسان یا از طریق تولیدات گیاهی تأمین می گردد و یا از طریق تولیدات دامی. تولیدات دامی بهترین منبع تأمین پروتئین مورد نیاز جوامع بشری است. اهمیت این امر باعث گردیده است که امروزه در کشورهای پیشرو جهان شاهد پیشرفتهای شگرف تکنیکی در تأمین منابع پروتئین باشیم. با توجه به موارد فوق نیاز و جایگاه رشته علوم دامی در جامعه مشخص می گردد.  تأمین پروتئین مورد نیاز کشور همواره از عمده مشکلات اقتصادی و در عین حال پرهزینه بوده است. در شرایط فعلی نیازهای غذایی انسان یا از طریق تولیدات گیاهی تأمین می گردد و یا از طریق تولیدات دامی. تولیدات دامی بهترین منبع تأمین پروتئین مورد نیاز جوامع بشری است. اهمیت این امر باعث گردیده است که امروزه در کشورهای پیشرو جهان شاهد پیشرفتهای شگرف تکنیکی در تأمین منابع پروتئین باشیم. با توجه به موارد فوق نیاز و جایگاه رشته علوم دامی در جامعه مشخص می گردد.
 !سطوح رشته !سطوح رشته
 ||ردیف| نام دانشگاه| کاردانی| کارشناسی |ارشد| دکترا  ||ردیف| نام دانشگاه| کاردانی| کارشناسی |ارشد| دکترا
 1| آزاد- ایلام | |* | |  1| آزاد- ایلام | |* | |
 2| آزاد- بهبها ن | | * | |  2| آزاد- بهبها ن | | * | |
 3| آزاد- بیرجند | |* | |  3| آزاد- بیرجند | |* | |
 4| آزاد- پیشوا | |* |* |  4| آزاد- پیشوا | |* |* |
 5| آزاد- تبریز | | * | |  5| آزاد- تبریز | | * | |
 6| آزاد- داراب | |* | |  6| آزاد- داراب | |* | |
 7| آزاد- رشت | | * | |  7| آزاد- رشت | | * | |
 8| آزاد- ساوه | |* | * | 8| آزاد- ساوه | |* | * |
 9| آزاد- سراب | | * | | 9| آزاد- سراب | | * | |
 10| آزاد- شبستر | | * |* |  10| آزاد- شبستر | | * |* |
 11| آزاد- شهرکرد | |* |‌| 11| آزاد- شهرکرد | |* |‌|
 12| آزاد- شهریار | |* |* | 12| آزاد- شهریار | |* |* |
 13| آزاد- قایم شهر | | * | | 13| آزاد- قایم شهر | | * | |
 14| آزاد- گلبهار | |* | | 14| آزاد- گلبهار | |* | |
 15| آزاد- گلپایگان | | * | | 15| آزاد- گلپایگان | | * | |
 16| آزاد- نوشهر و چالوس | |* | |  16| آزاد- نوشهر و چالوس | |* | |
 17| آزاد- ورامین پیشوا | |* |* | 17| آزاد- ورامین پیشوا | |* |* |
 18| آزاد- کاشمر | |* |* | 18| آزاد- کاشمر | |* |* |
 19| آزاد- کرج | |* | | 19| آزاد- کرج | |* | |
 20| آزاد- کلیبر | |* | | 20| آزاد- کلیبر | |* | |
 21| آزاد- یاسوج | |* | | 21| آزاد- یاسوج | |* | |
 22| آزاد-ابهر | |* | | 22| آزاد-ابهر | |* | |
 23| آزاد-بروجرد | | * | | 23| آزاد-بروجرد | | * | |
 24| آزاد-خوراسگان | |* | * | 24| آزاد-خوراسگان | |* | * |
 25| آزاد-مراغه | |* | | 25| آزاد-مراغه | |* | |
 26| آمورشکده کشاورزی کر ج | |* | |  26| آمورشکده کشاورزی کر ج | |* | |
 27| ارومیه | |* |* | 27| ارومیه | |* |* |
 28| بوعلی سینا همدان| ‌|* ‌| * |  28| بوعلی سینا همدان| ‌|* ‌| * |
 29| بیرحند | |* | |  29| بیرحند | |* | |
 30| تبریز | | * | * | 30| تبریز | | * | * |
 31 |تربیت مدرس | | |* |  31 |تربیت مدرس | | |* |
 32| تهران | | |* | 32| تهران | | |* |
 33| رازی کرمانشاه | |* |* |  33| رازی کرمانشاه | |* |* |
 34| زابل | | * | * | 34| زابل | | * | * |
 35| زنجان | | * |* | 35| زنجان | | * |* |
 36| شهرکرد | |* | * | 36| شهرکرد | |* | * |
 37| شهیدباهنرکرمان | | * | |  37| شهیدباهنرکرمان | | * | |
 38| شهیدچمران اهواز | |* |* | 38| شهیدچمران اهواز | |* |* |
 39| شیراز | | * | * | 39| شیراز | | * | * |
 40| صنعتی اصفهان | |* |* |  40| صنعتی اصفهان | |* |* |
 41| علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | |* |* |  41| علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | |* |* |
 42| فردوسی مشهد | | * |* | 42| فردوسی مشهد | | * |* |
 43| گیلان | | * | * | 43| گیلان | | * | * |
 44| مازندران | |* |* | 44| مازندران | |* |* |
 45| مجتمع آموزش عالی ابوریحان- مامازن ورامین | |* | |  45| مجتمع آموزش عالی ابوریحان- مامازن ورامین | |* | |
 46| یاسوج | | * | | || 46| یاسوج | | * | | ||
 !درسهای رشته  !درسهای رشته
 ||ردیف| نام درس|ردیف|نام درس  ||ردیف| نام درس|ردیف|نام درس
 1| آبیاری عمومی |2| آمار و احتمالات  1| آبیاری عمومی |2| آمار و احتمالات
 3| اصلاح دام 1 |4| اصلاح دام 2  3| اصلاح دام 1 |4| اصلاح دام 2
 5| اصول بهداشت دام |6| اصول تبدیل و نگهداری فرآورده‌های کشاورزی  5| اصول بهداشت دام |6| اصول تبدیل و نگهداری فرآورده‌های کشاورزی
 7| اصول ترویج و آموزش کشاورزی |8| اقتصاد کشاورزی  7| اصول ترویج و آموزش کشاورزی |8| اقتصاد کشاورزی
 9| اکولوژی |10| بررسی مسائل دامپروری  9| اکولوژی |10| بررسی مسائل دامپروری
 11| برنامه نویسی کامپیوتر |12| بیماریهای دام و طیور  11| برنامه نویسی کامپیوتر |12| بیماریهای دام و طیور
 13| بیماریهای گیاهی |14| بیوشیمی عمومی  13| بیماریهای گیاهی |14| بیوشیمی عمومی
 15| پرورش اسب |16| پرورش زنبور عسل  15| پرورش اسب |16| پرورش زنبور عسل
 17| پرورش زنبور عسل تکمیلی |18| پرورش شتر  17| پرورش زنبور عسل تکمیلی |18| پرورش شتر
 19| پرورش طیور |20| پرورش گاو شیری  19| پرورش طیور |20| پرورش گاو شیری
 21| پرورش گاومیش |22| پرورش گوسفند و بز  21| پرورش گاومیش |22| پرورش گوسفند و بز
 23| پرورش ماهی |24| پرورش کرم ابریشم  23| پرورش ماهی |24| پرورش کرم ابریشم
 25| تشریح و فیزیولوژی دام |26| تغذیه دام 1  25| تشریح و فیزیولوژی دام |26| تغذیه دام 1
 27| تغذیه دام 2 |28| تغذیه دام 3 جیره نویسی  27| تغذیه دام 2 |28| تغذیه دام 3 جیره نویسی
 29| تکنولوژی پشم و پوست |30| جانور شناسی  29| تکنولوژی پشم و پوست |30| جانور شناسی
 31| جنین شناسی |32| حشره‌شناسی و دفع آفات  31| جنین شناسی |32| حشره‌شناسی و دفع آفات
 33| خاک‌شناسی عمومی |34| دامپروری عمومی  33| خاک‌شناسی عمومی |34| دامپروری عمومی
 35| ریاضیات عمومی |36| زراعت عمومی  35| ریاضیات عمومی |36| زراعت عمومی
 37| زراعت غلات |38| زراعت نباتات علوفه‌ای  37| زراعت غلات |38| زراعت نباتات علوفه‌ای
 39| ژنتیک |40| ساخت ابزار و آلات زنبورداری  39| ژنتیک |40| ساخت ابزار و آلات زنبورداری
 41| ساختمانها و تاسیسات دامپروری |42| سمینار  41| ساختمانها و تاسیسات دامپروری |42| سمینار
 43| شناخت گوشت |44| شیمی آلی  43| شناخت گوشت |44| شیمی آلی
 45| شیمی تجزیه |46| شیمی عمومی  45| شیمی تجزیه |46| شیمی عمومی
 47| صنایع ابنیات |48| طرح آزمایشهای کشاورزی1  47| صنایع ابنیات |48| طرح آزمایشهای کشاورزی1
 49| عملیات کشاورزی |50| عملیات کارگاهی  49| عملیات کشاورزی |50| عملیات کارگاهی
 51| فیزیولوژی تولید مثل |52| فیزیک عمومی  51| فیزیولوژی تولید مثل |52| فیزیک عمومی
 53| گیاهشناسی 1(فیزیولوژی و تشریح ) |54| ماشین‌های کشاورزی  53| گیاهشناسی 1(فیزیولوژی و تشریح ) |54| ماشین‌های کشاورزی
 55| ماشینهای ویژه دامپروری |56| مدیریت و حسابداری  55| ماشینهای ویژه دامپروری |56| مدیریت و حسابداری
 57| مدیریت واحدهای دامپروری |58| مرتع‌داری  57| مدیریت واحدهای دامپروری |58| مرتع‌داری
 59| میکروبیولوژی عمومی|60| هوا و اقلیم شناسی  59| میکروبیولوژی عمومی|60| هوا و اقلیم شناسی
 61| کارآموزی | | || 61| کارآموزی | | ||
 !صنعت و بازارکار !صنعت و بازارکار
 تواناییهای لازم برای داوطلبان این رشته و ادامه تحصیل در آن  تواناییهای لازم برای داوطلبان این رشته و ادامه تحصیل در آن
 داوطلب باید از روحیه کار در محیطهای کشاورزی و روستایی، کار در کنار حیوانات و گیاهان و همچنین از قدرت جسمی لازم، برخوردار باشد و در درسهای علوم پایه مخصوصاً زیست شناسی قوی باشد.  داوطلب باید از روحیه کار در محیطهای کشاورزی و روستایی، کار در کنار حیوانات و گیاهان و همچنین از قدرت جسمی لازم، برخوردار باشد و در درسهای علوم پایه مخصوصاً زیست شناسی قوی باشد.
 __تواناییهای فارغ التحصیلان__ __تواناییهای فارغ التحصیلان__
 دانش آموختگان رشته علوم دامی در مقطعهای تحصیلی مختلف، می توانند در موارد مختلف، ایفای وظیفه کنند که به طور مختصر به شرح زیر است:  دانش آموختگان رشته علوم دامی در مقطعهای تحصیلی مختلف، می توانند در موارد مختلف، ایفای وظیفه کنند که به طور مختصر به شرح زیر است:
 __الف) کاردانی: __ __الف) کاردانی: __
 * اداره امور واحدهای پرورش دام، طیور و زنبور عسل.  * اداره امور واحدهای پرورش دام، طیور و زنبور عسل.
 * کمک به کارشناسان در تدوین و اجرای برنامه های مدیریت پرورشی، بهداشت، تغذیه، اصلاح، تولید مثل و ...، دام و طیور.  * کمک به کارشناسان در تدوین و اجرای برنامه های مدیریت پرورشی، بهداشت، تغذیه، اصلاح، تولید مثل و ...، دام و طیور.
 * همکاری در اجرای طرحها و استفاده بهینه از امکانات موجود.  * همکاری در اجرای طرحها و استفاده بهینه از امکانات موجود.
 __ب: کارشناسی: __ __ب: کارشناسی: __
 *مدیریت واحدهای تولیدی دولتی، تعاونی و خصوصی دامپروری.  *مدیریت واحدهای تولیدی دولتی، تعاونی و خصوصی دامپروری.
 *کارشناسی مختصص برنامه ریزی در زمینه های مختلف علوم دامی در سازمانهایی چون وزارت کشاورزی، جهادسازندگی و غیره.  *کارشناسی مختصص برنامه ریزی در زمینه های مختلف علوم دامی در سازمانهایی چون وزارت کشاورزی، جهادسازندگی و غیره.
 * تدریس در هنرستانهای کشاورزی و کارشناسی امور آموزشی و تحقیقاتی در مراکز آموزش عالی، تحقیقاتی و مشاوره ای.  * تدریس در هنرستانهای کشاورزی و کارشناسی امور آموزشی و تحقیقاتی در مراکز آموزش عالی، تحقیقاتی و مشاوره ای.
 __ج) کارشناسی ارشد __ __ج) کارشناسی ارشد __
 * تدریس درسهای علوم دامی در آموزشکده ها و دانشکده های کشاورزی.  * تدریس درسهای علوم دامی در آموزشکده ها و دانشکده های کشاورزی.
 * تحقیق در زمینه های مختلف امور دام و طیور.  * تحقیق در زمینه های مختلف امور دام و طیور.
 * برنامه ریزی و هدایت امور اجرایی و تخصصی در زمینه های مختلف علوم دامی.  * برنامه ریزی و هدایت امور اجرایی و تخصصی در زمینه های مختلف علوم دامی.
 __د) دکترای تخصصی: __ __د) دکترای تخصصی: __
 * تدریس و پژوهش در مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور - قبول مسوولیتهای مهم اجرایی و مشاوره ای در امر برنامه ریزی، انتقال فن آوری و افزایش توان تولیدی بخش علوم دامی کشور.  * تدریس و پژوهش در مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور - قبول مسوولیتهای مهم اجرایی و مشاوره ای در امر برنامه ریزی، انتقال فن آوری و افزایش توان تولیدی بخش علوم دامی کشور.
 *کمک در توسعه مرزهای دانش و فنون پیشرفته در رشته های مختلف علوم دامی.  *کمک در توسعه مرزهای دانش و فنون پیشرفته در رشته های مختلف علوم دامی.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 09 اسفند 1384 [10:04 ]   2   کیانی      جاری 
 یکشنبه 23 بهمن 1384 [08:50 ]   1   کیانی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..