منو
 کاربر Online
1339 کاربر online
تاریخچه ی: رشته رادیو لوژی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-85Lines: 1-85
 V{maketoc} V{maketoc}
- +{picture=radioloili.jpg}
 !مقدمه !مقدمه
 
 
 
 
  
  {picture=OOOOOOOOOOO.GIF}  {picture=OOOOOOOOOOO.GIF}
  
 
 
 
 
 همانطور که می دانید کمتر خانواده ای را می توان یافت که به بخش رادیولوژی مراکز درمانی مراجعه نکرده باشد. رشته ((رادیولوژی)) یا همان ((پرتو‌شناسی)) علم توضیح و تفسیر یافته‌های(( رادیوگرافیک)) در ارتباط با علائم و نشانه‌های کلینیکی بیمار است .  همانطور که می دانید کمتر خانواده ای را می توان یافت که به بخش رادیولوژی مراکز درمانی مراجعه نکرده باشد. رشته ((رادیولوژی)) یا همان ((پرتو‌شناسی)) علم توضیح و تفسیر یافته‌های(( رادیوگرافیک)) در ارتباط با علائم و نشانه‌های کلینیکی بیمار است .
 راحت‌تر آن همان ((اشعه x)) است که در موقع شکستگی پا یا دست یا ... ، خودتان از نزدیک آن را لمس کرده‌اید. در حال حاضر این رشته در کنکور سراسری ابتدا در مقطع کاردانی عرضه می‌شود و سپس می‌توان از سطح لیسانس تا دکتری ادامه تحصیل داد. جزء شرائط اولیه انتخاب این رشته ، آمادگی کافی جسمی و روحی و موفقیت در دروس فیزیک، فیزیولوژی،(( آناتومی ))می‌باشد.  راحت‌تر آن همان ((اشعه x)) است که در موقع شکستگی پا یا دست یا ... ، خودتان از نزدیک آن را لمس کرده‌اید. در حال حاضر این رشته در کنکور سراسری ابتدا در مقطع کاردانی عرضه می‌شود و سپس می‌توان از سطح لیسانس تا دکتری ادامه تحصیل داد. جزء شرائط اولیه انتخاب این رشته ، آمادگی کافی جسمی و روحی و موفقیت در دروس فیزیک، فیزیولوژی،(( آناتومی ))می‌باشد.
 !سطوح رشته !سطوح رشته
 ||ردیف| نام دانشگاه| کاردانی| کارشناسی| ارشد| دکترا  ||ردیف| نام دانشگاه| کاردانی| کارشناسی| ارشد| دکترا
 1| آزاد- تبریز | * | | |  1| آزاد- تبریز | * | | |
 2| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی ایران|* |‌ |‌ |  2| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی ایران|* |‌ |‌ |
 3| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی بابل|* | |‌ |‌  3| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی بابل|* | |‌ |‌
 4| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی بندرعباس|* | |‌ |  4| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی بندرعباس|* | |‌ |
 5| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی بیرجند | * | | |  5| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی بیرجند | * | | |
 6| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی رفسنجان|* | | ‌|  6| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی رفسنجان|* | | ‌|
 7| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی زاهدان |* | | |  7| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی زاهدان |* | | |
 8| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی زنجان |* | | |  8| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی زنجان |* | | |
 9 |علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی سمنان |* | |‌ |  9 |علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی سمنان |* | |‌ |
 10| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهرکرد | * | | |  10| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهرکرد | * | | |
 11| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهید بهشتی |* | | |  11| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهید بهشتی |* | | |
 12| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شیراز |* | | |  12| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شیراز |* | | |
 13| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی گیلان- رشت |* | | |  13| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی گیلان- رشت |* | | |
 14| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی مازندران- ساری| * | | |  14| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی مازندران- ساری| * | | |
 15| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی مشهد |* | | |  15| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی مشهد |* | | |
 16| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی همدان|* | | |  16| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی همدان|* | | |
 17| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی کاشان | * | |‌ |  17| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی کاشان | * | |‌ |
 18| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی کردستان- سنندج |* | | |  18| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی کردستان- سنندج |* | | |
 19| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی کرمان |* | ‌| |  19| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی کرمان |* | ‌| |
 20| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی کرمانشاه|* | | |  20| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی کرمانشاه|* | | |
 21| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی یزد |* | | ‌| || 21| علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی یزد |* | | ‌| ||
 !درسهای رشته  !درسهای رشته
 ||ردیف| نام درس|ردیف|نام درس  ||ردیف| نام درس|ردیف|نام درس
 1| ارزیابی تکنیکی فیلم‌های پرتونگاری (نظری) |2| اصطلاحات پرتوشناسی و ترمینولوژی پزشکی  1| ارزیابی تکنیکی فیلم‌های پرتونگاری (نظری) |2| اصطلاحات پرتوشناسی و ترمینولوژی پزشکی
 3| اصول تاریکخانه|4| نگهداری تعمیرات مقدماتی دستگاه پرتوشناسی  3| اصول تاریکخانه|4| نگهداری تعمیرات مقدماتی دستگاه پرتوشناسی
 5| بهداشت عمومی |6| تشریح (آناتومی) (نظری، عملی) 5| بهداشت عمومی |6| تشریح (آناتومی) (نظری، عملی)
 7| تشریح استخوان و مفاصل (نظری) |8| رادیوگرافی با ماده حاجب (نظری)  7| تشریح استخوان و مفاصل (نظری) |8| رادیوگرافی با ماده حاجب (نظری)
 9| رایدوبیولوژی و حفاظت در باربر پرتوهای یونساز |10| روش‌های پرتونگاری 1 و 2 و 3 (نظری)  9| رایدوبیولوژی و حفاظت در باربر پرتوهای یونساز |10| روش‌های پرتونگاری 1 و 2 و 3 (نظری)
 11| فیزیولوژی انسان (نظری، عملی) |12| فیزیک پرتوشناسی تشخیصی (نظری)  11| فیزیولوژی انسان (نظری، عملی) |12| فیزیک پرتوشناسی تشخیصی (نظری)
 13|فیزیک پرتوها (نظری) |14| فیزیک عمومی  13|فیزیک پرتوها (نظری) |14| فیزیک عمومی
 15| کارآموزی بیمارستانی 1 و 2 |16| کارآموزی در عرصه  15| کارآموزی بیمارستانی 1 و 2 |16| کارآموزی در عرصه
 17| کمک‌های اولیه و مراقبت از بیمار در بخش پرتوشناسی| | || 17| کمک‌های اولیه و مراقبت از بیمار در بخش پرتوشناسی| | ||
   
 !صنعت و بازارکار !صنعت و بازارکار
 
 
 
 
  
  {picture=BBBBBBBBB.GIF}  {picture=BBBBBBBBB.GIF}
  
 
 
 
 
 فارغ‌التحصیلان این رشته در مؤسسات تصویرنگار (رادیولوژی، ایزوتوپ، اسکن، سی ‌تی ‌اسکن، MRI ) فارغ‌التحصیلان این رشته در مؤسسات تصویرنگار (رادیولوژی، ایزوتوپ، اسکن، سی ‌تی ‌اسکن، MRI )
 و همچنین در بیمارستانها، در بخش فوق‌الذکر، فعالیت می‌کنند.  و همچنین در بیمارستانها، در بخش فوق‌الذکر، فعالیت می‌کنند.
 گروهی از فارغ‌التحصیلان نیز به عنوان بازرسین کار با اشعه ایکس، در سازمان انرژی اتمی و در دانشگاههای علوم پزشکی در سطح کشور مشغول بکار هستند. به‌طور کلی یک کاردان رادیولوژی وظایف زیر را به عهده دارد:- آماده سازی دستگاههای مختلف رادیوگرافی. گروهی از فارغ‌التحصیلان نیز به عنوان بازرسین کار با اشعه ایکس، در سازمان انرژی اتمی و در دانشگاههای علوم پزشکی در سطح کشور مشغول بکار هستند. به‌طور کلی یک کاردان رادیولوژی وظایف زیر را به عهده دارد:- آماده سازی دستگاههای مختلف رادیوگرافی.
 * انجام رادیوگرافی براساس تکنیک‌های مربوط (وضعیت دادن به بیمار) * انجام رادیوگرافی براساس تکنیک‌های مربوط (وضعیت دادن به بیمار)
 * انجام رادیوگرافی با ماده حاجب زیر نظر متخصص رادیولوژی. * انجام رادیوگرافی با ماده حاجب زیر نظر متخصص رادیولوژی.
 * ظهور و ثبت کلیشه‌های رادیوگرافی. * ظهور و ثبت کلیشه‌های رادیوگرافی.
 * کنترل حسن انجام رادیوگرافی انجام شده. * کنترل حسن انجام رادیوگرافی انجام شده.
 * بایگانی و حفاظت عکسهای رادیولوژی بر طبق استانداردها. * بایگانی و حفاظت عکسهای رادیولوژی بر طبق استانداردها.
 * رعایت کلیه استاندارد‌ها به منظور حفاظت بیمار و متصدی رادیوگرافی. * رعایت کلیه استاندارد‌ها به منظور حفاظت بیمار و متصدی رادیوگرافی.
 فارغ‌التحصیلان دوره کارشناسی این رشته با توجه به آموزش روشهای پیشرفته و تخصصی قادرند با همکاری متخصص رادیولوژی، امر تخصصی رادیولوژی را انجام دهند. همچنین قادرند در بخش‌های رادیوتراپی و ((پزشکی هسته‌ای ))نیز خدمات درمانی و تشخیص را زیر نظر متخصصین انجام دهند.  فارغ‌التحصیلان دوره کارشناسی این رشته با توجه به آموزش روشهای پیشرفته و تخصصی قادرند با همکاری متخصص رادیولوژی، امر تخصصی رادیولوژی را انجام دهند. همچنین قادرند در بخش‌های رادیوتراپی و ((پزشکی هسته‌ای ))نیز خدمات درمانی و تشخیص را زیر نظر متخصصین انجام دهند.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 09 اسفند 1384 [10:43 ]   2   سمیرا_عقیلی      جاری 
 شنبه 29 بهمن 1384 [08:56 ]   1   کیانی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..