منو
 کاربر Online
1250 کاربر online
تاریخچه ی: جمع بندی و نتیجه گیری

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-80Lines: 1-78
 V{maketoc} V{maketoc}
-((جمع بندی و نتیجه گیری)) 
 رمز خوشبختی, رضایت, موفقیت بزرگ, احساس خوب, قدرت فردی و کارایی این است که عادت کنید هر روز اولین کاری که انجام می دهید خوردن قورباغه خودتان باشد. رمز خوشبختی, رضایت, موفقیت بزرگ, احساس خوب, قدرت فردی و کارایی این است که عادت کنید هر روز اولین کاری که انجام می دهید خوردن قورباغه خودتان باشد.
 خوشبختانه می توانید از طریق تمرین این مهارت را یاد بگیرید و هنگامی که توانستید قبل از هر کاری عادت شروع مهمترین کار را در خود به وجود آورید, موفقیت شما حتمی خواهد بود. خوشبختانه می توانید از طریق تمرین این مهارت را یاد بگیرید و هنگامی که توانستید قبل از هر کاری عادت شروع مهمترین کار را در خود به وجود آورید, موفقیت شما حتمی خواهد بود.
 در اینجا خلاصه ای از بیست و یک روش فوق العاده برای غلبه بر تبلی و انجام کار بیشتر در زمان کمتر را که چکیده فصل های کتاب است می خوانید. این اصول و قواعد را مدام مرور کنید تا عمیقاً در ذهن و عمل تان ریشه بدواند و در نتیجه موفقیت آینده تان تضمین شود: در اینجا خلاصه ای از بیست و یک روش فوق العاده برای غلبه بر تبلی و انجام کار بیشتر در زمان کمتر را که چکیده فصل های کتاب است می خوانید. این اصول و قواعد را مدام مرور کنید تا عمیقاً در ذهن و عمل تان ریشه بدواند و در نتیجه موفقیت آینده تان تضمین شود:
 *((سفره را بچینید)) *((سفره را بچینید))
 دقیقاً تصمیم بگیرید که چه می خواهید. روشن بودن در این مورد یک شرط اساسی است. پیش از شروع کار, هدف ها و تصمیم هایتان را بنویسید. دقیقاً تصمیم بگیرید که چه می خواهید. روشن بودن در این مورد یک شرط اساسی است. پیش از شروع کار, هدف ها و تصمیم هایتان را بنویسید.
 *((برای هر روز از قبل برنامه ریزی کنید)) *((برای هر روز از قبل برنامه ریزی کنید))
 برنامه هایتان را روی کاغذ بیاورید. به ازای هر دقیقه ای که صرف برنامه ریزی می کنید, به هنگام اجرای آن پنج یا شش دقیقه در وقت خود صرفه جویی خواهید کرد. برنامه هایتان را روی کاغذ بیاورید. به ازای هر دقیقه ای که صرف برنامه ریزی می کنید, به هنگام اجرای آن پنج یا شش دقیقه در وقت خود صرفه جویی خواهید کرد.
 *((قانون 20/80 را در همه امور به کار بگبرید)) *((قانون 20/80 را در همه امور به کار بگبرید))
 80 درصد از دستاوردهای تان نتیجه 20 درصد از فعالیت شماست. همواره تلاش خود را روی این 20 درصد متمرکز کنید. 80 درصد از دستاوردهای تان نتیجه 20 درصد از فعالیت شماست. همواره تلاش خود را روی این 20 درصد متمرکز کنید.
 *((پیامد کارها را در نظر داشته باشید)) *((پیامد کارها را در نظر داشته باشید))
 مهم ترین و ضروری ترین کارهای شما آنهایی هستند که می توانند بیشترین تأثیر را چه مثبت و چه منفی روی کار و زندگی شما بگذارند. به جای تمرکز روی سایر کارها, تمام توجهتان را معطوف به این نوع کارها کنید. مهم ترین و ضروری ترین کارهای شما آنهایی هستند که می توانند بیشترین تأثیر را چه مثبت و چه منفی روی کار و زندگی شما بگذارند. به جای تمرکز روی سایر کارها, تمام توجهتان را معطوف به این نوع کارها کنید.
 *((روش الف ب پ ت ث را مدام به کار بگیرید)) *((روش الف ب پ ت ث را مدام به کار بگیرید))
 قبل از شروع لیستی از کارهایتان تهیه کنید و سپس آنها را از نظر ارزش و ضرورت اولویت بیدی کنید تا مطمئن شوید که همیشه در حال انجام مهم ترین کارهایتان هستید. قبل از شروع لیستی از کارهایتان تهیه کنید و سپس آنها را از نظر ارزش و ضرورت اولویت بیدی کنید تا مطمئن شوید که همیشه در حال انجام مهم ترین کارهایتان هستید.
 *((روی اهداف اصلی تمرکز کنید)) *((روی اهداف اصلی تمرکز کنید))
 نتایجی را که باید قطعاً از کارتان به دست آورید تا بتوانید بگویید که به خوبی از عهده کار بر آمده اید مشخص کنید و در تمام مدت قاطعانه به دنبال به دست آوردن آنها باشید. نتایجی را که باید قطعاً از کارتان به دست آورید تا بتوانید بگویید که به خوبی از عهده کار بر آمده اید مشخص کنید و در تمام مدت قاطعانه به دنبال به دست آوردن آنها باشید.
 *((به قانون تشخیص ضرورت عمل کنید)) *((به قانون تشخیص ضرورت عمل کنید))
 هیچوقت برای انجام همه کارها وقت کافی وجود ندارد اما همیشه برای انجام مهم ترین کارها وقت کافی هست. هیچوقت برای انجام همه کارها وقت کافی وجود ندارد اما همیشه برای انجام مهم ترین کارها وقت کافی هست.
 *پیش از شروع, مقدمات کار را کاملاً فراهم کنید *پیش از شروع, مقدمات کار را کاملاً فراهم کنید
 آمادگی تمام و کمال قبل از شروع کار مانع عملکرد ضعیف می شود. آمادگی تمام و کمال قبل از شروع کار مانع عملکرد ضعیف می شود.
 *((همیشه یک شاگرد باقی بمانید)) *((همیشه یک شاگرد باقی بمانید))
 هر چه در ارتباط با کارهای ضروری و مهم تان دانش و مهارت بیشتری به دست آورید, می توانید سریع تر آنها را شروع کنید و زودتر به اتمام برسانید. هر چه در ارتباط با کارهای ضروری و مهم تان دانش و مهارت بیشتری به دست آورید, می توانید سریع تر آنها را شروع کنید و زودتر به اتمام برسانید.
 *((استعداد های منحصر به فرد خود را تقویت کنید)) *((استعداد های منحصر به فرد خود را تقویت کنید))
 دقیقاً مشخص کنید چه کاری است که در حال حاضر خیلی خوب انجام می دهید یا در آینده می توانید خیلی خوب انجام دهید. سپس تمام توان خود را در انجام آن به کار گیرید. دقیقاً مشخص کنید چه کاری است که در حال حاضر خیلی خوب انجام می دهید یا در آینده می توانید خیلی خوب انجام دهید. سپس تمام توان خود را در انجام آن به کار گیرید.
 *((محدودیت های اصلی خود را مشخص کنید)) *((محدودیت های اصلی خود را مشخص کنید))
 محدودیت ها و یا عوامل بازدارنده درونی و بیرونی خود را مشخص کنید, عواملی که سرعت شما را در دست یابی به مهم ترین هدف هایتان تعیین می کنند. سپس تمرکزتان را به از بین بردن این محدودیت ها معطوف کنید. محدودیت ها و یا عوامل بازدارنده درونی و بیرونی خود را مشخص کنید, عواملی که سرعت شما را در دست یابی به مهم ترین هدف هایتان تعیین می کنند. سپس تمرکزتان را به از بین بردن این محدودیت ها معطوف کنید.
 *((هر بار یک بشکه جلو بروید)) *((هر بار یک بشکه جلو بروید))
 اگر کارها را مرحله به مرحله انجام دهید, می توانید بزرگترین و پیچیده ترین کارها را به انجام برسانید. اگر کارها را مرحله به مرحله انجام دهید, می توانید بزرگترین و پیچیده ترین کارها را به انجام برسانید.
 *((خودتان را تحت فشار بگذارید)) *((خودتان را تحت فشار بگذارید))
 تصور کنید که یک ماه دیگر باید شهر را ترک کنید. طوری کار کنید که گویا مجبور هستید قبل از ترک شهر تمام کارهای اصلی تان را به اتمام برسانید. تصور کنید که یک ماه دیگر باید شهر را ترک کنید. طوری کار کنید که گویا مجبور هستید قبل از ترک شهر تمام کارهای اصلی تان را به اتمام برسانید.
 *((قدرت های فردی خود را به حداکثر برسانید)) *((قدرت های فردی خود را به حداکثر برسانید))
 اوقاتی از روز را که از نظر ذهنی و جسمی کارایی بیشتری دارید مشخص کنید و مهم ترین و ضروری ترین کارهایتان را در این اوقات انجام دهید. به اندازه کافی استراحت کنید تا بتوانید بیشترین بازدهی را داشته باشید. اوقاتی از روز را که از نظر ذهنی و جسمی کارایی بیشتری دارید مشخص کنید و مهم ترین و ضروری ترین کارهایتان را در این اوقات انجام دهید. به اندازه کافی استراحت کنید تا بتوانید بیشترین بازدهی را داشته باشید.
-*((خودتان را به فعالیت ترغی کنید)) +*((خودتان را به فعالیت ترغی کنید))
 خودتان مشوق خودتان باشید. در هر شرایط یا موقعیتی به دنبال کسب نتایج خوب باشید. به جای تمرکز بر مشکلات به دنبال راه حل بگردید. همواره فردی خوش بین و سازنده باشید. خودتان مشوق خودتان باشید. در هر شرایط یا موقعیتی به دنبال کسب نتایج خوب باشید. به جای تمرکز بر مشکلات به دنبال راه حل بگردید. همواره فردی خوش بین و سازنده باشید.
 *((روش تنبلی سازنده را تمرین کنید)) *((روش تنبلی سازنده را تمرین کنید))
 هیچکس نمی تواند همه کارها را انجام دهد. بنابر این باید یاد بگیرید که از روی عمد در انجام برخی از کارهایی که از ارزش و اهمیت کمتری برخوردار هستند تنبلی کنید. با این کار خواهید توانست وقت کافی برای معدود کارهایی که واقعاً مهم هستند ایجاد کنید. هیچکس نمی تواند همه کارها را انجام دهد. بنابر این باید یاد بگیرید که از روی عمد در انجام برخی از کارهایی که از ارزش و اهمیت کمتری برخوردار هستند تنبلی کنید. با این کار خواهید توانست وقت کافی برای معدود کارهایی که واقعاً مهم هستند ایجاد کنید.
 *((اول سخت ترین کار را انجام دهید)) *((اول سخت ترین کار را انجام دهید))
 روزتان را با سخت ترین کار آغاز کنید, کاری که می توان بزرگترین تأثیر را بر خودتان و حرفه تان بگذارد, و تا وقتی که آن را تمام نکرده اید دست از کار نکشید. روزتان را با سخت ترین کار آغاز کنید, کاری که می توان بزرگترین تأثیر را بر خودتان و حرفه تان بگذارد, و تا وقتی که آن را تمام نکرده اید دست از کار نکشید.
 *((کار را به قسمت های کوچک تر تقسیم کنید)) *((کار را به قسمت های کوچک تر تقسیم کنید))
 کارهای بزرگ و پیچیده را به قطعات کوچکتر تقسیم کنید و سپس هر بار یک قسمت از کار را شروع کنید و به اتمام برسانید.  کارهای بزرگ و پیچیده را به قطعات کوچکتر تقسیم کنید و سپس هر بار یک قسمت از کار را شروع کنید و به اتمام برسانید.
 *((وقت بیشتری ایجاد کنید)) *((وقت بیشتری ایجاد کنید))
 برنامه روزانه خود را طوری تنظیم کنید که به صورت طولانی مدت هر روز وقت کافی برای تمرکز کامل روی کارهای مهم و اصلی داشته باشید. برنامه روزانه خود را طوری تنظیم کنید که به صورت طولانی مدت هر روز وقت کافی برای تمرکز کامل روی کارهای مهم و اصلی داشته باشید.
 *((سرعت انجام کار را افزایش دهید)) *((سرعت انجام کار را افزایش دهید))
 عادت کنید که کارهای اصلی خود را سریع تر انجام دهید. به عنوان فردی که کارها را سریع و دقیق انجام می دهد مشهور شوید. عادت کنید که کارهای اصلی خود را سریع تر انجام دهید. به عنوان فردی که کارها را سریع و دقیق انجام می دهد مشهور شوید.
 *((هر بار یک کار مهم انجام دهید)) *((هر بار یک کار مهم انجام دهید))
 کارهای ضروری تان را دقیقاً مشخص کنید. سریعاً کار را شروع کنید و سپس بدون توقف تا اتمام 100 درصد کار پیش بروید. این رمز واقعی افزایش کارایی و بهره وری فردی است. کارهای ضروری تان را دقیقاً مشخص کنید. سریعاً کار را شروع کنید و سپس بدون توقف تا اتمام 100 درصد کار پیش بروید. این رمز واقعی افزایش کارایی و بهره وری فردی است.
 اراده کنید که هر روز این اصول را تمرین کنید تا جزئی از عادت های شما شوند. با ایجاد این عادت های مدیریت فردی و تبدیل آنها به بخشی از ویژگیهای شخصیت خود آینده تان را تضمین کنید. اراده کنید که هر روز این اصول را تمرین کنید تا جزئی از عادت های شما شوند. با ایجاد این عادت های مدیریت فردی و تبدیل آنها به بخشی از ویژگیهای شخصیت خود آینده تان را تضمین کنید.
 فقط کافی است این کار را بکنید: فقط کافی است این کار را بکنید:
 __~~9900ff:::قورباغه را قورت بدهید!::~~__ __~~9900ff:::قورباغه را قورت بدهید!::~~__

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 05 آذر 1384 [11:21 ]   6   فاطمه عیوضی      جاری 
 سه شنبه 10 آبان 1384 [11:05 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 آبان 1384 [11:03 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 آبان 1384 [10:56 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 آبان 1384 [10:26 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 آبان 1384 [10:26 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..