منو
 صفحه های تصادفی
تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط به این که برای رفع حوائج شخصی نباشد.
تضاد خطها در عکاسی
آزادی خواهی
قوانین کیفری در تمدن آشور
مدیریت فایل
اروپای دوران فئودالی
اسماعیل ، مرشد کامل
امام علی علیه السلام و اجرای حد شرابخوار
تند شدن‌ غیرطبیعی‌ ضربان‌ قلب‌
ابو محمد حسن بن علی داعی
 کاربر Online
1001 کاربر online
تاریخچه ی: توجه کردن

نگارش: 1


توجه کردن و درک کردن

در گفتگوی روزانه خود فراوان از توجه صحبت می کنیم. می گوئیم به فلان چیز توجه کردیم و به فلان چیز توجه نکردیم؛ این چیز توجه ما را جلب کرد و آن چیز جالب توجه نبود. این شیوه سخن گفتن اغلب در ذهن دیگران این تصور غلط را ایجاد می کند که توجه (یا دقت) قوه ای از قوای نفسانیست که می توانیم بدین سو یا بدان سو معطوفش کنیم از این باز ستانیم و به آن بگماریم حقیقت اینست که وقتی از دقت و توجه صحبت می کنیم منظور ما کنش یا فعلی است که از ارگانیزم سر می زند.

فرایند توجه کردن معلول انگیزش درونی ماست بدین معنی که از همه عوامل محیط بنا بر علل خاصی چند عامل را مورد توجه قرار می دهیم و این علل علاقه ها و وضع روانی ما نسبت به آن عوامل بخوصوص است از علاقه ها و وضع روانی نسبت به چیزها در چهار چوب انگیزش رفتار سخن گفته می شود بنابراین توجه را هم می توان از نظر انگیزشی مورد بحث قرار داد. اما ادراک آگاهی یافتن از جهانی است که گرد ما است و اساس آن فرایند های حسی و عصبی است. ادراک هر چند از مقوله اعمالی نیست که از ارگانیزم سر می زند به عمل می انجامد مثلاً ادراک حفره ای زیر پای ما موجب می شود که خود را عقب بکشیم و ادراک سنگینی چیزی که می خواهیم از جا بلند کنیم موجب می شود که هر دو دست خود را بکار بریم. بسیاری از اطلاعاتی که درباره ادراکات دیگران بدست می آوریم استنتاجی است که از رفتار آنها کرده ایم.

در اغلب موارد ادراک کودکان را نیز از روی پاسخهای آنان استنتاج می کنیم.
بعضی از پدیده ها که در زیر عنوان توجه کردن و ادراک کردن می آیند در حقیقت یکی بیش نیست. مثلاً وقتی از نوسان توجه صحبت می کنیم در حقیقت از نوسان ادراک بحث می کنیم مسئله ای که روانشناس برای تحقیق در پیش می گیرد ممکنست چنین بیان شود:
به چند چیز در عین حال می توانیم توجه کنیم؟ یا بدین صورت که نتیجه آن همانست: چند چیز را می توانیم با هم ادراک کنیم؟ در موارد دیگر توجه و ادراک از هم مجزا نیستند توجه کردن معمولاً قبل از ادراک کردن می آید. اما البته همیشه ادراک دنبال توجه نمی آید. ممکنست برای دیدن هواپیمائی به آسمان خیره شویم ولی هواپیما را نبینیم. از طرف دیگر توجه یکسان همیشه ادراک یکسان به دنبال ندارد ممکن است چند نفر به چیزی یکسان توجه کنند اما همه آن را یکسان ادراک نکنند.

عناوین مرتبط با عنوان:تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 27 فروردین 1384 [06:57 ]   6   نفیسه ناجی      جاری 
 شنبه 27 فروردین 1384 [06:30 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 27 فروردین 1384 [05:21 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 24 فروردین 1384 [10:39 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 24 فروردین 1384 [10:36 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 24 فروردین 1384 [08:55 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..