منو
 صفحه های تصادفی
اصطلاحات در فیزیک هسته ای
موفولوژی ساقه
ادبیات آسیا
توصیه امام علی علیه السلام به رعایت حقوق مشتری
مهبانگ
حر بن یزید ریاحی و شهادت در کربلا
toxoplasmosis
سبک شهرسازی تهران
کاسنی
نشانه‌های مردمک چشم
 کاربر Online
446 کاربر online
تاریخچه ی: تاریخچه نجوم

!مقدمه
((نجوم)) مطالعه مواد و مقدمه‌ای است درباره فرآیند بوجود آمدن آنچه در آنسوی جو زمین است که این جهان ، آسمان و گوی آسمان را از اتمهای کوچک تا گیتی وسیع شامل می‌شود. منجمان ((اجرام آسمانی)) مانند ((سیاره|سیارات)) ، ((ستاره‌|ستاره‌ها)) ، ((ستاره‌ دنباله دار|ستاره‌های دنباله دار)) ، ((کهکشان|کهکشانها)) ، ((سحابی|سحابیها)) و مواد بین کهکشانها را مطالعه می‌کنند. برای اینکه چگونگی تشکیل شدن ، چگونگی بوجود آمدن و منسب هر کدام را مشخص می‌کنند و اینکه چگونه بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند و چه اتفاقی ممکن است برای آنها بیفتد.

بخشی از جهان ما ، زمین و آنچه در آن اتفاق می‌افتد ((اختر فیزیک|اختر شناسی)) را شامل می‌شود، در واقع زمین آزمایشگاه ماست و هر چه که درباره جهان می‌دانیم از آنچه از زمین می‌توانیم ببینیم و دریابیم و یا تصور کنیم سرچشمه گرفته است.
{tpicture file=img/t_d_u/_ggttqq_star 1.jpg}
!چگونه علم نجوم بوجود آمد؟
قبل از اختراع ((تلسکوپ)) ، در نزدیکی قرن هفدهم ، نجوم بر مبنای مشاهده با چشم غیر مسلح پایه گذاری شده بود. در ابتدا مردم از محل ستاره‌ها و سیارات در آسمان ((نقشه ستارگان|نقشه)) تهیه می‌کردند. متمدن ترینها برای نقشه برداری آسمان نظام داشتند و می‌دانیم که امروزه نجوم از نظریات یونانیان باستان سرچشمه می‌گیرد. در سال 150 میلادی یک منجم و ریاضیدان یونانی به نام ~~green:__کلودیوس بطلمیوس__~~ یک رساله درباره علم نجوم نوشت. او در آن 48 گروه ستاره‌ای که ((صور فلکی|صورت فلکی)) نامیده می‌شدند را فهرست کرد ، مانند ((صورت فلکی جبار|جبار)) ، ((صورت فلکی برساووش|برساووش)) و ... که بیشتر از اسامی اساطیر گرفته شده‌اند.

همانطور که ما هنگام نگاه کردن به ابرها ، آنها را به اشکالی از اجسام آشنا تصور می‌کنیم، همانگونه بطلمیوس در گروهبندی ستارگان اشکال آشنا را مشاهده کرد. همچنین بطلمیوس متوجه شد که به نظر ستارگان در سرتاسر آسمان حرکت می‌کنند، او گفت که تمام اجرام آسمانی به دور زمین که مرکز جهان بی‌حرکت ایستاده حرکت می‌کنند. این نظریه علمی برای قرنها پذیرفته شده بود. تئوری بطلمیوس راجع به جهان ((نظریه زمین مرکز|طرح زمین مرکز)) نامیده شد، زیرا در آن زمین در مرکز عالم قراردارد.
!چه موقع کشف شد که زمین بدور خورشید می‌چرخد؟
قبول این واقعیت مدتها طول کشید. در سال 1543 میلادی یک منجم لهستانی به نام ((نیکلا کوپرنیک|نیکلاس کوپرنیک)) __De Revolutionibus__ را منتشر کرد که مشخص می‌کرد سیارات به دور ((خورشید)) گردش می‌کنند، اما نظریه او با تعلیمات کلیسای کاتولیک مغایرت داشت و کلیسا قدرتمندترین سازمان اجتماعی و سیاسی آن زمان بود. عقیده‌هایی مانند ((نظریه خورشید مرکزی|طرح خورشید مرکزی)) که در جهان تفکر بدیع بودند سزاوار کیفر مرگ بودند.

بنابراین اگر هم تعدادی دیگر از منجمان طرح کپرنیک را می‌پذیرفتند از تصدیق کردن آن هراس داشتند. در سال 1632 ((گالیلئو گالیله)) ، یکی از برجسته‌ترین منجمان در طول تاریخ ، سرانجام یک کتاب در حمایت از ((نظریه کپرنیک)) منتشر کرد. کلیسای کاتولیک روم گالیله را برای محاکمه بخاطر بدعت گذارن احضار کرد و این منجم برای برگشتن از حرفش یا مرگ حق انتخاب داشت. گالیله دست از عقیده خود کشید اما کلیسا از پذیرفته شدن طرح خورشید در عرف نمی‌توانست جلوگیری کند (در سال 1992کلیسای کاتولیک روم رسما با گالیله و کپرنیک موافقت کرد).
{img src=img/daneshnameh_up/a/af/kepler 1.gif}
!منجمان چگونه سریعا یک ستاره را از دیگران تشخیص می‌دهند؟
منجمان علاوه بر نقشه موقعیت ستارگان در آسمان تعیین کردند که کدام ستاره از دیگر ستارگان پر نورتر است. یک منجم یونانی به نام ~~green:__هیپارکوس__~~ جد ((بطلمیوس)) ابتدا ستارگان را بر اساس روشنایی‌اشان طبقه بندی کرد. او شش طبقه روشنایی را با ((قدر)) شان لیست کرد (~~green:قدر یعنی درخشش یک ستاره که بر روی زمین نمایان می‌شود. قدر یک ستاره تا حد زیادی در تعیین اینکه چقدر از زمین فاصله دارد موثر است~~)، هیپارکوس 20 ستاره از قدر اول را طبقه بندی کرد و ستارگان ضعیف یعنی آنهایی که با چشم غیر مسلح دیده می‌شوند را در شش قدر طبقه بندی کرد.
!نقش گالیلئو گالیله
گالیله در پیزای ایتالیا در 1564 در اواسط دوره رنسانس متولد شد. گالیله فقط اولین کسی که ((تلسکوپ)) را روی ستارگان متمرکز کرد نبود، او همچنین دیدگاه متفاوتی نسبت به جهان ایجاد کرد. گالیله استاد ((نجوم)) ، ((ریاضی)) ، ((فیزیک)) ، ((فلسفه)) و تبلیغات بود . تصور او (و احتمالا واقعیت) از یک نبوغ ذاتی بود: زیرک ، شوخ و اما زننده بود. مردم مهم انجمن او را جستجو می‌کردند، تا وقتی که کار منفور و خطرناک حمایت از دیدگاه خورشید مرکزی کپرنیک راجع به ((منظومه شمسی)) را در کارهایش انتشار داد:

ما این حقیقت را پذیرفتیم که خورشید در مرکز منظومه شمسی است و ما ممکن است گفته باشیم (هرکس می‌داند که خورشید به دور زمین می چرخد و فقط تعداد کمی دانشمند دیوانه فکر می‌کنند غیر از این است). در سال 1543 نیکولاس کوپرنیکوس رساله پیشنهادی‌اش را که تمام سیارات به انظام ((کره زمین|زمین)) به دور خورشید می‌چرخند منتشر کرد. این پیشرفت غیر منتظره برای عده‌ای بطور محرمانه خوشایند بود، برای قدرتمندترین دولت اروپا در آن زمان (کلیسای کاتولیک روم) در وضع موجود مسلما منفعتی وجود داشت. با این همه عقاید نظام و توانایی‌اش رویه زمین مرکزی در جهان باقی ماند.

گالیله بطور آشکارا از دیدگاه جهانی کپرنیک در مقابل کلیسا حمات کرد. روش رهبر کلیسا با دیگر بدعت گذاران نادیده گرفتن آنها یا آسیب رساندن به آنها با برخی شرایط بود. اما کلیسا نمی‌توانست گالیله را نادیده بگیرد. در سال 1634 گالیله به دادگاه کلیسا آورده شد و ادعا کرد که دست از عقاید بدعت گذارانه‌اش درباره منظومه شمسی برداشته است. روبرو شدن با شکنجه و مرگ ، گالیه را وادار به تسلیم شدن کرد. او هنگامی که اتاق محاکمه را ترک کرد زیر لب گفت بی اعتنا به آنچه مجبور به گفتن شده بود ادعا کرد که زمین هنوز به دور خورشید می‌چرخد. گالیله بقیه عمر خود را در زیر شیروانی خانه‌ای تا سال 1642 گذراند 355 سال بعد در سال1992 کلیسا رسما طرح کپرنیک را در مورد منظومه شمسی پذیرفت.
!مباحث مرتبط با عنوان
*((اجرام آسمانی))
*((پیدایش کیهان شناسی))
*((تلسکوپ))
*((ستاره‌))
*((ستاره شناسی در عمل))
*((ستاره شناسی باستانی))
*((سحابی))
*((سیاره))
*((شیوه‌های رصد))
*((صور فلکی))
*((کهکشان))
*((گالیلئو گالیله))
*((فیزیک نجومی))
*((منظومه شمسی))
*((نجوم))
*((نجوم اسلامی))
*((نمایش هندسی ستارگان))
*((نظریه خورشید مرکزی))
*((نظریه زمین مرکزی))
*((نقشه ستارگان))
*((نیکلا کوپرنیک))
*((یونانیان و کروی بودن زمین))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 07 تیر 1385 [08:28 ]   7   مجید آقاپور      جاری 
 شنبه 24 دی 1384 [11:56 ]   6   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [11:50 ]   5   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [11:47 ]   4   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 آبان 1384 [07:00 ]   3   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 دی 1383 [11:24 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 25 مهر 1383 [08:29 ]   1   حامد احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..