منو
 کاربر Online
996 کاربر online
تاریخچه ی: بیماری‌ لایم‌

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-79Lines: 1-79
 V{maketoc} V{maketoc}
 !شرح بیماری  !شرح بیماری
 بیماری‌ لایم‌ یک‌ اختلال‌ التهابی‌ که‌ خصوصیات‌ آن‌ عبارت‌ است‌ از یک‌ بثور پوستی‌ که‌ به‌ دنبال‌ آن‌ پس‌ از هفته‌ها تا ماه‌ها علایم‌ مربوط‌ به‌ دستگاه‌ عصبی‌ مرکزی‌، دستگاه‌ قلب‌ و عروق‌ و مفاصل‌ ظاهر می‌گردد. اکثر افراد مبتلا به‌ بیماری‌ لایم‌ دچار ناخوشی‌ شدید نیستند. این‌ عارضه‌ می‌تواند یک‌ بیماری‌ خودمحدودشونده‌ بوده‌ و بدون‌ درمان‌ برطرف‌ شود.  بیماری‌ لایم‌ یک‌ اختلال‌ التهابی‌ که‌ خصوصیات‌ آن‌ عبارت‌ است‌ از یک‌ بثور پوستی‌ که‌ به‌ دنبال‌ آن‌ پس‌ از هفته‌ها تا ماه‌ها علایم‌ مربوط‌ به‌ دستگاه‌ عصبی‌ مرکزی‌، دستگاه‌ قلب‌ و عروق‌ و مفاصل‌ ظاهر می‌گردد. اکثر افراد مبتلا به‌ بیماری‌ لایم‌ دچار ناخوشی‌ شدید نیستند. این‌ عارضه‌ می‌تواند یک‌ بیماری‌ خودمحدودشونده‌ بوده‌ و بدون‌ درمان‌ برطرف‌ شود.
 نام‌ بیماری‌ لایم‌ برگرفته‌ از محلی‌ است‌ که‌ اولین‌ بار این‌ بیماری‌ در آنجا توصیف‌ شد. این‌ بیماری‌ در کودکان‌ اغلب‌ با ((آرتریت روماتویید جوانان)) اشتباه‌ می‌شود. بیماری‌ لایم‌ هنوز یک‌ بیماری‌ ناشایع‌ است‌. نام‌ بیماری‌ لایم‌ برگرفته‌ از محلی‌ است‌ که‌ اولین‌ بار این‌ بیماری‌ در آنجا توصیف‌ شد. این‌ بیماری‌ در کودکان‌ اغلب‌ با ((آرتریت روماتویید جوانان)) اشتباه‌ می‌شود. بیماری‌ لایم‌ هنوز یک‌ بیماری‌ ناشایع‌ است‌.
 !علایم‌ شایع‌ !علایم‌ شایع‌
 *یک‌ برآمدگی‌ پوستی‌ کوچک‌ قرمز (پاپول‌) بر روی‌ پوست‌ ران‌، باسن‌ یا زیر بغل‌ که‌ تا اندازه‌ 50 سانتی‌متر رشد کرده‌ و معمولاً رشد آن‌ با پاک‌ شدن‌ قسمت‌ مرکزی‌ ضایعه‌ همراه‌ است‌. این‌ ضایعه‌ ممکن‌ است‌ به‌ صورت‌ متعدد ظاهر شود.  *یک‌ برآمدگی‌ پوستی‌ کوچک‌ قرمز (پاپول‌) بر روی‌ پوست‌ ران‌، باسن‌ یا زیر بغل‌ که‌ تا اندازه‌ 50 سانتی‌متر رشد کرده‌ و معمولاً رشد آن‌ با پاک‌ شدن‌ قسمت‌ مرکزی‌ ضایعه‌ همراه‌ است‌. این‌ ضایعه‌ ممکن‌ است‌ به‌ صورت‌ متعدد ظاهر شود.
 *در مراحل‌ بعد (بروز هریک‌ از موارد زیر):  *در مراحل‌ بعد (بروز هریک‌ از موارد زیر):
 *درد و ناراحتی‌ عضلانی‌  *درد و ناراحتی‌ عضلانی‌
 *خستگی‌ و خواب‌آلودگی‌  *خستگی‌ و خواب‌آلودگی‌
 *تب‌ و لرز  *تب‌ و لرز
 *نقص‌ گردنی‌ همراه‌ سردرد  *نقص‌ گردنی‌ همراه‌ سردرد
 *درد پشت‌  *درد پشت‌
 *تهوع‌ و استفراغ‌  *تهوع‌ و استفراغ‌
 *گلودرد  *گلودرد
 *بزرگی‌ ((طحال)) یا ((غدد لنفاوی))  *بزرگی‌ ((طحال)) یا ((غدد لنفاوی))
 *درد مفصلی‌ مهاجر، که‌ نهایتاً با قرمزی‌ و گرمی‌ مفصل‌ همراه‌ است‌.  *درد مفصلی‌ مهاجر، که‌ نهایتاً با قرمزی‌ و گرمی‌ مفصل‌ همراه‌ است‌.
 *بزرگی‌ قلب‌ و اختلالات‌ ریتم‌ قلب‌ *بزرگی‌ قلب‌ و اختلالات‌ ریتم‌ قلب‌
 !علل‌ !علل‌
 ((عفونت)) با یک‌ ((اسپیروکت)) (نوعی‌ باکتری‌)، به‌ نام‌ ((بورلیا بورگدورفری)) ، که‌ در اثر گزش‌ کنه‌ ((گوزن)) به‌ انسان‌ منتقل‌ می‌شود. بسیاری‌ بیماران‌ گزش‌ کنه‌ در محل‌ ایجاد ضایعه‌ را سه‌ روز تا چهار هفته‌ قبل‌ از پیدایش‌ ضایعه‌ پوستی‌ گزارش‌ می‌کنند. ((عفونت)) با یک‌ ((اسپیروکت)) (نوعی‌ باکتری‌)، به‌ نام‌ ((بورلیا بورگدورفری)) ، که‌ در اثر گزش‌ کنه‌ ((گوزن)) به‌ انسان‌ منتقل‌ می‌شود. بسیاری‌ بیماران‌ گزش‌ کنه‌ در محل‌ ایجاد ضایعه‌ را سه‌ روز تا چهار هفته‌ قبل‌ از پیدایش‌ ضایعه‌ پوستی‌ گزارش‌ می‌کنند.
 !عوامل تشدید کننده بیماری  !عوامل تشدید کننده بیماری
 جاهایی‌ که‌ ((کنه)) ها در آنجا فراوانند، نظیر علفزار یا بوته‌زار جاهایی‌ که‌ ((کنه)) ها در آنجا فراوانند، نظیر علفزار یا بوته‌زار
 !پیشگیری‌ !پیشگیری‌
 *استفاده‌ از لباس‌های‌ محافظ‌ دارای‌ یقه‌ و سرآستین‌ تنگ‌  *استفاده‌ از لباس‌های‌ محافظ‌ دارای‌ یقه‌ و سرآستین‌ تنگ‌
 *استفاده‌ از ترکیبات‌ مؤثر دفع‌کننده‌ حشرات‌ نظیر دی‌ای‌ای‌تی‌ 100% در نواحی‌ دارای‌ کنه‌  *استفاده‌ از ترکیبات‌ مؤثر دفع‌کننده‌ حشرات‌ نظیر دی‌ای‌ای‌تی‌ 100% در نواحی‌ دارای‌ کنه‌
-برای‌ ((سگ)) و ((گربه)) خانگی‌ خود از گردن‌بندهای‌ حاوی‌ مواد دفع‌کننده‌ کنه‌ استفاده‌ کنید. +*برای‌ ((سگ)) و ((گربه)) خانگی‌ خود از گردن‌بندهای‌ حاوی‌ مواد دفع‌کننده‌ کنه‌ استفاده‌ کنید.
 *بررسی‌ دقیق‌ پوست‌ و برداشتن‌ ((کنه)) های‌ یافت‌ شده‌ در سطح‌ ((پوست)). *بررسی‌ دقیق‌ پوست‌ و برداشتن‌ ((کنه)) های‌ یافت‌ شده‌ در سطح‌ ((پوست)).
 !عواقب‌ موردانتظار !عواقب‌ موردانتظار
 ضایعه‌ پوستی‌ در برخی‌ بیماران‌ با درمان‌ در عرض‌ ده‌ روز قابل‌ علاج‌ بوده‌ و این‌ درمان‌ ممکن‌ است‌ از بروز سایر علایم‌ جلوگیری‌ کند. در غیر این‌ صورت‌، علایم‌ مفصلی‌ و علایم‌ مربوط‌ به‌ دستگاه‌ عصبی‌ مرکزی‌ و دستگاه‌ قلبی‌ عروقی‌ معمولاً به‌ آهستگی‌ در عرض‌ 3-2 سال‌ بطرف‌ می‌گردند. علایم‌ اغلب‌ پس‌ از چند سال‌، بدون‌ گزش‌ مجدد کنه‌، عود می‌کنند. ضایعه‌ پوستی‌ در برخی‌ بیماران‌ با درمان‌ در عرض‌ ده‌ روز قابل‌ علاج‌ بوده‌ و این‌ درمان‌ ممکن‌ است‌ از بروز سایر علایم‌ جلوگیری‌ کند. در غیر این‌ صورت‌، علایم‌ مفصلی‌ و علایم‌ مربوط‌ به‌ دستگاه‌ عصبی‌ مرکزی‌ و دستگاه‌ قلبی‌ عروقی‌ معمولاً به‌ آهستگی‌ در عرض‌ 3-2 سال‌ بطرف‌ می‌گردند. علایم‌ اغلب‌ پس‌ از چند سال‌، بدون‌ گزش‌ مجدد کنه‌، عود می‌کنند.
 !عوارض‌ احتمالی‌ !عوارض‌ احتمالی‌
 *((نارسایی احتقانی قلب))  *((نارسایی احتقانی قلب))
 *تغییر شکل‌ دایمی‌ مفصل‌  *تغییر شکل‌ دایمی‌ مفصل‌
 *آسیب‌ ((مغز))ی‌ دایمی‌ (نادر)  *آسیب‌ ((مغز))ی‌ دایمی‌ (نادر)
 *اختلال‌ اعصاب‌ خارج‌ مغزی‌ (نوروپاتی‌ محیطی‌) *اختلال‌ اعصاب‌ خارج‌ مغزی‌ (نوروپاتی‌ محیطی‌)
 !درمان‌ !درمان‌
 !اصول‌ کلی‌ !اصول‌ کلی‌
 *انجام‌ آزمایش‌های‌ خون‌ و نمونه‌برداری‌ ((پوست)) (گاهی‌) جهت‌ تشخیص‌  *انجام‌ آزمایش‌های‌ خون‌ و نمونه‌برداری‌ ((پوست)) (گاهی‌) جهت‌ تشخیص‌
 *درمان‌ زودرس‌ در پیشگیری‌ آسیب‌ عصبی‌ و ایجاد آسیب‌های‌ عصبی‌ برگشت‌ناپذیر اهمیت‌ دارد.  *درمان‌ زودرس‌ در پیشگیری‌ آسیب‌ عصبی‌ و ایجاد آسیب‌های‌ عصبی‌ برگشت‌ناپذیر اهمیت‌ دارد.
 *استفاده‌ از چوب‌ زیربغل‌ در راه‌ رفتن‌ برای‌ برداشتن‌ وزن‌ از روی‌ مفاصل‌ مبتلا در صورت‌ لزوم‌  *استفاده‌ از چوب‌ زیربغل‌ در راه‌ رفتن‌ برای‌ برداشتن‌ وزن‌ از روی‌ مفاصل‌ مبتلا در صورت‌ لزوم‌
 *((کمپرس گرم)) برای‌ کاهش‌ درد مفصلی‌ با حمام‌ داغ‌، یا استفاده‌ از کیسه‌های‌ گرم‌کننده‌، لامپ‌های‌ گرمازا یا درمان‌ با قرارگیری‌ در معرض‌ جریان‌های‌ گردابی‌. *((کمپرس گرم)) برای‌ کاهش‌ درد مفصلی‌ با حمام‌ داغ‌، یا استفاده‌ از کیسه‌های‌ گرم‌کننده‌، لامپ‌های‌ گرمازا یا درمان‌ با قرارگیری‌ در معرض‌ جریان‌های‌ گردابی‌.
 !داروها !داروها
 *یک‌ ((آنتی بیوتیک)) خوراکی‌ به‌ مدت‌ 21-14 روز برای‌ مراحل‌ اولیه‌ بیماری‌  *یک‌ ((آنتی بیوتیک)) خوراکی‌ به‌ مدت‌ 21-14 روز برای‌ مراحل‌ اولیه‌ بیماری‌
 *((آنتی بیوتیک وریدی)) ممکن‌ است‌ برای‌ مراحل‌ دیررس‌ تجویز شود.  *((آنتی بیوتیک وریدی)) ممکن‌ است‌ برای‌ مراحل‌ دیررس‌ تجویز شود.
 *داورهای‌ ضدالتهابی‌ ((غیراستروییدی))  *داورهای‌ ضدالتهابی‌ ((غیراستروییدی))
 *داروهای‌ ((کورتون))ی‌ برای‌ کاهش‌ التهاب‌ در ((قلب)) یا ((دستگاه عصبی مرکزی)) *داروهای‌ ((کورتون))ی‌ برای‌ کاهش‌ التهاب‌ در ((قلب)) یا ((دستگاه عصبی مرکزی))
 !فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری  !فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری
 تا برطرف‌ شدن‌ علایم‌ التهاب‌ فعال‌ در بستر استراحت‌ کنید. سپس‌ فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری طبیعی‌ خود را به‌ تدریج‌ از سر گیرید. تا برطرف‌ شدن‌ علایم‌ التهاب‌ فعال‌ در بستر استراحت‌ کنید. سپس‌ فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری طبیعی‌ خود را به‌ تدریج‌ از سر گیرید.
 !رژیم‌ غذایی‌ !رژیم‌ غذایی‌
 رژیم‌ خاصی‌ نیاز نیست‌. رژیم‌ خاصی‌ نیاز نیست‌.
 !درچه شرایطی باید به پزشک مراجعه نمود؟ !درچه شرایطی باید به پزشک مراجعه نمود؟
 *اگر شما یا یکی‌ از اعضای‌ خانواده‌ تان دارای‌ علایم‌ بیماری‌ لایم‌ باشید.  *اگر شما یا یکی‌ از اعضای‌ خانواده‌ تان دارای‌ علایم‌ بیماری‌ لایم‌ باشید.
 *اگر دچار علایم ‌ جدید و غیرقابل توجیه‌ شده اید‌. داروهای‌ تجویزی‌ ممکن‌ است‌ با عوارض‌ جانبی‌ همراه‌ باشند. *اگر دچار علایم ‌ جدید و غیرقابل توجیه‌ شده اید‌. داروهای‌ تجویزی‌ ممکن‌ است‌ با عوارض‌ جانبی‌ همراه‌ باشند.
 __منبع: www.irteb.com__ __منبع: www.irteb.com__

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 12 مرداد 1384 [05:57 ]   2   پریسا احمدی      جاری 
 چهارشنبه 12 مرداد 1384 [05:56 ]   1   پریسا احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..