منو
 کاربر Online
619 کاربر online
تاریخچه ی: بمب اتمی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-27Lines: 1-42
 !نگاه اجمالی !نگاه اجمالی
-آنچه خداوند در ((طبیعت)) به ودیعه نهاده است، اگر بصورت صحیح و در جهت درست مورد استفاده قرار گیرد، وسایل رفاه و آسایش بیشتر را تمین خواهد کرد. اما اگر این امکانات خدادادی در جهت نادرست و نامشروع مورد بهره برداری قرار گیرند، نه تنها وسیله‌ای برای آرامش و آسایش او نخواهد بود، بلکه بلای جان او شده و وسیله‌ای برای تهدید هستی او تبدیل خواهد شد. یکی از این منابع طبیعی ((منابع معدنی اورانیوم و توریم|سنگ معدن اورانیم)) است که اگر بصورت درست مورد استفاده قرار گیرد، بسیار مفید بوده و به تعداد فوق‌العاده‌ای می‌تواند ((انرژی برق)) مورد استفاده بشر را تمین کند، اما متسفانه استفاده‌های نادرست سبب شده است که این عنصر خدادادی ماده اولیه سلاحهای مرگبار باشد که __بمب اتمی__ یکی از این نمونه‌ها می‌باشد. +آنچه خداوند در طبیعت به ودیعه نهاده است، اگر بصورت صحیح و در جهت درست مورد استفاده قرار گیرد، وسایل رفاه و آسایش بیشتر را تمین خواهد کرد. اما اگر این امکانات خدادادی در جهت نادرست و نامشروع مورد بهره برداری قرار گیرند، نه تنها وسیله‌ای برای آرامش و آسایش او نخواهد بود، بلکه بلای جان او شده و وسیله‌ای برای تهدید هستی او تبدیل خواهد شد. یکی از این منابع طبیعی ((سنگ معدن اورانیوم)) است که اگر بصورت درست مورد استفاده قرار گیرد، بسیار مفید بوده و به تعداد فوق‌العاده‌ای می‌تواند ((انرژی برق)) مورد استفاده بشر را تمین کند، اما متسفانه استفاده‌های نادرست سبب شده است که این عنصر خدادادی ماده اولیه سلاحهای مرگبار باشد که __بمب اتمی__ یکی از این نمونه‌ها می‌باشد.
 !تاریخچه !تاریخچه
- استفاده از ((انرژی هسته‌ای)) به مقیاس زیاد بین سالهای 1939 ، تا 1945 در ایالات متحده آمریکا انجام شد. این امر زیر فشار ((جنگ جهانی دوم)) ، بصورت نتیجه تلاشهای مشترک تعداد زیادی از ((دانشمندان)) و مهندسان صورت گرفت. دست اندرکارانی که در ایالات متحده به این کار اشتغال داشتند، آمریکایی ، بریتانیایی و پناهندگان اروپایی کشورهایی بودند که زیر سلطه ((فاشیسم)) قرار داشتند. تلاش آنان این بود که قبل از آلمانیها به یک سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند ، این سلاح هسته‌ای همان بمب اتمی بود. +استفاده از ((انرژی هسته‌ای)) به مقیاس زیاد بین سالهای 1939 تا 1945 میلادی در ایالات متحده آمریکا انجام شد. این امر زیر فشار ((جنگ جهانی دوم)) ، بصورت نتیجه تلاشهای مشترک تعداد زیادی از ((دانشمندان)) و مهندسان صورت گرفت. دست اندرکارانی که در ایالات متحده به این کار اشتغال داشتند، آمریکایی ، بریتانیایی و پناهندگان اروپایی کشورهایی بودند که زیر سلطه ((فاشیسم)) قرار داشتند. تلاش آنان این بود که قبل از آلمانیها به یک __سلاح هسته‌ای__ دست پیدا کنند ، این سلاح هسته‌ای همان بمب اتمی بود.

{picture=200px-Atomic_blast.jpg}
/>

 !بمب اتمی چیست؟  !بمب اتمی چیست؟
-بمب اتمی در اصل یک ((راکتور هسته‌ای)) ‌کنترل نشده است که در آن یک ((واکنش هسته‌ای)) بسیار وسیع در مدت یک میلیونیم ثانیه در سراسر ماده صورت می‌گیرد. بنابراین ، این واکنش با راکتور هسته‌ای کنترل شده تفاوت دارد. در راکتور هسته‌ای کنترل شده ، شرایط به گونه‌ای سامان یافته است که انرژی حاصل از ((شکافت هسته‌ای|شکافت)) بسیار کندتر و اساسا با سرعت ثابت رها می‌شود.

در این راکتور ، ماده شکافت پذیر به گونه‌ای با مواد دیگر آمیخته می‌شود که بطور متوسط ، فقط یک ((نوترون)) گسیل یافته از عمل شکافت موجب شکافت هسته دیگر می‌شود، و ((واکنش زنجیری)) به این طریق فقط تداوم خود را حفظ می‌کند. اما در یک بمب اتمی ، ماده شکافت‌پذیر خالص است، یعنی یک متعادل کننده آمیخته نیست و طراحی آن به گونه‌ای است که تقریبا تمام نوترونهای گسیل یافته از هر شکافت می‌تواند در هسته‌های دیگر شکافت ایجاد کند.
+بمب اتمی در اصل یک ((راکتور هسته‌ای)) ‌کنترل نشده است که در آن یک ((واکنش هسته‌ای)) بسیار وسیع در مدت یک میلیونیم ثانیه در سراسر ماده صورت می‌گیرد. بنابراین ، این واکنش با راکتور هسته‌ای کنترل شده تفاوت دارد. در راکتور هسته‌ای کنترل شده ، شرایط به گونه‌ای سامان یافته است که انرژی حاصل از ((شکافت هسته‌ای|شکافت)) بسیار کندتر و اساسا با سرعت ثابت رها می‌شود. در این راکتور ، ماده شکافت پذیر به گونه‌ای با مواد دیگر آمیخته می‌شود که بطور متوسط ، فقط یک ((نوترون)) گسیل یافته از عمل شکافت موجب شکافت هسته دیگر می‌شود، و ((واکنش زنجیری)) به این طریق فقط تداوم خود را حفظ می‌کند. اما در یک بمب اتمی ، ماده شکافت‌پذیر خالص است، یعنی یک متعادل کننده آمیخته نیست و طراحی آن به گونه‌ای است که تقریبا تمام نوترونهای گسیل یافته از هر شکافت می‌تواند در هسته‌های دیگر شکافت ایجاد کند.
 !عناصر اصلی سازنده !عناصر اصلی سازنده
-بمب اتمی در طول ((جنگ جهانی دوم)) از راکتورهای هسته‌ای برای تولید مواد خام نوعی ((بمب هسته‌ای)) ، یعنی برای ساختن {TEX()} {pu_289} {TEX} از {TEX()} {U^235} {TEX} استفاده می‌شد. هر دو این عناصر می‌توانند یک ((واکنش زنجیری)) کنترل نشده سریع ایجاد کنند. بمبهای هسته‌ای یا اتمی از هر دو این مواد ساخته می‌شوند. تنها یک بمب اتمی که از {TEX()} {U^235} {TEX} ساخته شده بود، شهر __((هیروشیما)) در ژاپن__ را در 6 آگوست سال 1945 میلادی ویران کرد. بمب دیگری که از<{TEX()} {U^239} {TEX} در ساختن آن بکار برده شده بود، سه روز بعد شهر __((ناکازاکی))__ کشور ((ژاپن)) را با خاک یکسان ساخت. +بمب اتمی در طول جنگ جهانی دوم از راکتورهای هسته‌ای برای تولید مواد خام نوعی ((بمب هسته‌ای)) ، یعنی برای ساختن ~~green:__p>239Pu__~~ از ~~green:__235U__~~ استفاده می‌شد. هر دو این عناصر می‌توانند یک واکنش زنجیری کنترل نشده سریع ایجاد کنند. بمبهای هسته‌ای یا اتمی از هر دو این مواد ساخته می‌شوند. تنها یک بمب اتمی که از ~~green:__235U__~~ ساخته شده بود، شهر __هیروشیما__ در ((ژاپن)) را در 6 آگوست سال 1945 میلادی ویران کرد. بمب دیگری که از ~~green:__239U__~~ در ساختن آن بکار برده شده بود، سه روز بعد شهر __ناکازاکی__ کشور ژاپن را با خاک یکسان ساخت.

{picture=i4a.jpg} !عواقب ناشی از بمب اتمی !عواقب ناشی از بمب اتمی
-یک مسئله فرعی ، ((بارش رادیواکتیو|ریزشهای رادیواکتیو)) حاصل از آزمایش بمبهای اتمی است. در انفجار بمب اتمی مقدار قابل توجهی محصولات شکافت رادیواکتیو پراکنده می‌شوند. این مواد بوسیله باد از یک بخش جهان به نقاط دیگر آن منتقل می‌شوند و بوسیله باران و برف از جو زمین فرو می‌ریزند. بعضی از این ((مواد رادیو اکتیو)) طول عمر زیادی دارند، لذا بوسیله مواد غذایی گیاهی جذب شده و بوسیله مردم و حیوانات خورده می‌شوند. معلوم شده است که اینگونه مواد رادیواکتیو آثار ژنتیکی و همچنین آثار جسمانی زیان آوری دارند. یکی از فراوانترین محصولات حاصل از شکافت {TEX()} {U^235} {TEX} یا {TEX()} {pu^239} {TEX} ، که از لحاظ شیمیایی شبیه {TEX()} {Ga^40_20} {TEX} است. بنابراین وقتی که {TEX()} {Sr^90} {TEX} حاصل از ریزشهای رادیواکتیو وارد بدن می‌شود، به ماده استخوانی بدن راه می‌یابد. این عنصر می‌تواند با گسیل ((ذره بتا|ذرات بتا)) با انرژی 0.54 میلیون الکترون ولت (((نیم عمر)) 28 سال) نابود می‌شوند، که می‌تواند به سلولها آسیب رسانده و موجب بروز انواع بیماریها از قبیل ((تومور استخوان)) ، لوکمیا و ... ، بخصوص در کودکان در حال رشد ، می‌شود. +یک مسئله فرعی ، ((بارش رادیواکتیو|ریزشهای رادیواکتیو)) حاصل از آزمایش بمبهای اتمی است. در انفجار بمب اتمی مقدار قابل توجهی محصولات شکافت رادیواکتیو پراکنده می‌شوند. این مواد بوسیله باد از یک بخش جهان به نقاط دیگر آن منتقل می‌شوند و بوسیله باران و برف از جو زمین فرو می‌ریزند. بعضی از این ((مواد رادیواکتیو)) طول عمر زیادی دارند، لذا بوسیله مواد غذایی گیاهی جذب شده و بوسیله مردم و حیوانات خورده می‌شوند. معلوم شده است که اینگونه مواد رادیواکتیو آثار ژنتیکی و همچنین آثار جسمانی زیان آوری دارند. یکی از فراوانترین محصولات حاصل از شکافت ~~green:__235U__~~ یا ~~green:__up>239Pu__~~ ، که از لحاظ شیمیایی شبیه ~~green:__4020Ga__~~ است. بنابراین وقتی که ~~green:__90Sr__~~ حاصل از ریزشهای رادیواکتیو وارد بدن می‌شود، به ماده استخوانی بدن راه می‌یابد. این عنصر می‌تواند با گسیل ((ذره بتا|ذرات بتا)) با انرژی 0.54 میلیون الکترون ولت (((نیم عمر)) 28 سال) نابود می‌شوند، که می‌تواند به سلولها آسیب رسانده و موجب بروز انواع بیماریها از قبیل __تومور استخوان__ ، __لوکمیا__ و ... ، بخصوص در کودکان در حال رشد ، می‌شود.
 !مباحث مرتبط با عنوان  !مباحث مرتبط با عنوان
 *((انرژی هسته‌ای)) *((انرژی هسته‌ای))
 *((اورانیوم))  *((اورانیوم))
 *((بارش رادیواکتیو)) *((بارش رادیواکتیو))
 *((بمب هسته‌ای))  *((بمب هسته‌ای))
 *((بمب هیدروژنی))  *((بمب هیدروژنی))
 *((بمب شیمیایی))  *((بمب شیمیایی))
 *((پروتون))  *((پروتون))
 *((راکتور هسته‌ای))  *((راکتور هسته‌ای))
 *((سنگ معدن اورانیم))  *((سنگ معدن اورانیم))
 *((شکافت هسته‌ای))  *((شکافت هسته‌ای))
 *((غنی سازی اورانیوم)) *((غنی سازی اورانیوم))
-*((منابع معدنی اورانیوم و توریم)) +*((سنگ معدن اورانیوم))
 *((نیروگاه هسته‌ای))  *((نیروگاه هسته‌ای))
 *((واکنش هسته‌ای)) *((واکنش هسته‌ای))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 04 مهر 1384 [15:08 ]   2   مجید آقاپور      جاری 
 شنبه 19 دی 1383 [06:10 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..