منو
 کاربر Online
1106 کاربر online
تاریخچه ی: با دیگران

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-62Lines: 1-62
 __مارک تواین __ __مارک تواین __
 ~~red:مشخصات نویسنده:  ~~red:مشخصات نویسنده:
 تولد 1835 مرگ 1910~~ تولد 1835 مرگ 1910~~
 ~~green:1- بانکدار، دوستی است که در هوای آفتای چترش را به تو امانت می دهد و به محض شروع باران، آن را از تو پس می گیرد.~~ ~~green:1- بانکدار، دوستی است که در هوای آفتای چترش را به تو امانت می دهد و به محض شروع باران، آن را از تو پس می گیرد.~~
 @@A banker is a felloa who lends you his umbrella when the sun is shining, but wants it back the minute it begins to rain@@ @@A banker is a felloa who lends you his umbrella when the sun is shining, but wants it back the minute it begins to rain@@
 ~~green:2- یک اثر کلاسیک، چیزی است که همه دوست دارند آن را خوانده باشند، ولی کسی آن را نمی خواند.~~ ~~green:2- یک اثر کلاسیک، چیزی است که همه دوست دارند آن را خوانده باشند، ولی کسی آن را نمی خواند.~~
 @@A classic is something that everybody wants to have read and nobody wants to read@@ @@A classic is something that everybody wants to have read and nobody wants to read@@
 ~~green:3- کسی که نمی خواند، نسبت به کسی که نمی تواند بخواند، برتری ندارد.~~ ~~green:3- کسی که نمی خواند، نسبت به کسی که نمی تواند بخواند، برتری ندارد.~~
 @@A person who wont read, has no advantage over one who cabt read@@ @@A person who wont read, has no advantage over one who cabt read@@
 ~~green:4- ترک سیگار آسان ترین کار دنیاست. من خودم هزاران بار این کار را کرده ام!~~ ~~green:4- ترک سیگار آسان ترین کار دنیاست. من خودم هزاران بار این کار را کرده ام!~~
 @@Giving up smoking is the easiest thing in the world. I have done it thousands of times!@@ @@Giving up smoking is the easiest thing in the world. I have done it thousands of times!@@
 ~~green:5- من فهمیده ام بهترین راه برای دانستن این که مردم را دوست داری یا از آنها متنفری، مسافرت با آنهاست.~~ ~~green:5- من فهمیده ام بهترین راه برای دانستن این که مردم را دوست داری یا از آنها متنفری، مسافرت با آنهاست.~~
 @@I have found out whether you like people or hate them, than to travel eith them@@ @@I have found out whether you like people or hate them, than to travel eith them@@
 ~~green:6- وقتی چهارداه ساله بودم، پدرم آنچنان نادان بود که به سختی می توانستم حضور آن پیرمرد را تحمل کنم. اما وقتی به بیست و یک سالگی رسیدم، حیرت کردم که او در عرض این هفت سال چه قدر آموخته است!~~ ~~green:6- وقتی چهارداه ساله بودم، پدرم آنچنان نادان بود که به سختی می توانستم حضور آن پیرمرد را تحمل کنم. اما وقتی به بیست و یک سالگی رسیدم، حیرت کردم که او در عرض این هفت سال چه قدر آموخته است!~~
 @@When I was a boy of 14, my father was so ignorant I could hardly stand to have the old man around. But when I got to be 21, I was astonished by how much he'd learn In 7 years!@@ @@When I was a boy of 14, my father was so ignorant I could hardly stand to have the old man around. But when I got to be 21, I was astonished by how much he'd learn In 7 years!@@
-~~maroon:بروز رسانی شده در تاریخ 5/5/1385~~
~~red:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~
+~~maroon:بروز شده در تاریخ 5/5/1385~~
~~red:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~
 __آلبر کامو __ __آلبر کامو __
 ~~red:مشخصات نویسنده:  ~~red:مشخصات نویسنده:
 تولد 1913مرگ 1960~~ تولد 1913مرگ 1960~~
 ~~green:1- پشت سرم راه نرو، هدایتت نمی کنم. جلوی من راه نرو، دنبالت نمی آیم. کنارم راه برو و دوست من باش.~~ ~~green:1- پشت سرم راه نرو، هدایتت نمی کنم. جلوی من راه نرو، دنبالت نمی آیم. کنارم راه برو و دوست من باش.~~
 @@Don't walk behind me, I may not lead. Don't walk in front of me, I may not follow. Just walk beside me and my friend@@ @@Don't walk behind me, I may not lead. Don't walk in front of me, I may not follow. Just walk beside me and my friend@@
 ~~green:2- آزادی چیزی نیست جز فرصتی برای بهتر شدن.~~ ~~green:2- آزادی چیزی نیست جز فرصتی برای بهتر شدن.~~
 @@Freedom is nothing but a chance to better@@ @@Freedom is nothing but a chance to better@@
 3- ترجیح می دهم طوری زندگی کنم که گویی خدا هست و وقتی مُردم بفهمم که نیست، تا این که طوری زندگی کنم که انگار خدا نیست و وقتی مُردم بفهمم که هست. 3- ترجیح می دهم طوری زندگی کنم که گویی خدا هست و وقتی مُردم بفهمم که نیست، تا این که طوری زندگی کنم که انگار خدا نیست و وقتی مُردم بفهمم که هست.
 @@T Would rather live my life as if there is a God and die to find out there isn't, and die to find out there is@@ @@T Would rather live my life as if there is a God and die to find out there isn't, and die to find out there is@@
 ~~green:4- کم اند کسانی که با چشم شان می بینند و با مغزشان فکر می کنند.~~ ~~green:4- کم اند کسانی که با چشم شان می بینند و با مغزشان فکر می کنند.~~
 @@Small is the number of people who see with their eyes and think with their minds@@ @@Small is the number of people who see with their eyes and think with their minds@@
 ~~green:5- دو راه برای زندگی کردن وجود دارد. یکی این که انگار هیچ چیزی معجزه نسیت. دیگر این که انگار همه چیز معجزه است.~~ ~~green:5- دو راه برای زندگی کردن وجود دارد. یکی این که انگار هیچ چیزی معجزه نسیت. دیگر این که انگار همه چیز معجزه است.~~
 @@There are only two ways to live your life. one is as though nothing is a miracle. the other is as though everything is a miracle@@ @@There are only two ways to live your life. one is as though nothing is a miracle. the other is as though everything is a miracle@@
 ~~green:6- سعی نکن انسان موفق باشی سعی کن انسانی باارزش باشی.~~ ~~green:6- سعی نکن انسان موفق باشی سعی کن انسانی باارزش باشی.~~
 @@Try not become a man of success, but rather try to become a man of value@@ @@Try not become a man of success, but rather try to become a man of value@@
-~~maroon:بروز رسانی شده در تاریخ 28/5/1385~~
+~~maroon:بروز شده در تاریخ 28/5/1385~~

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 29 مرداد 1385 [08:19 ]   6   حمیده کاشیان      جاری 
 یکشنبه 29 مرداد 1385 [08:17 ]   5   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 28 مرداد 1385 [14:47 ]   4   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 28 مرداد 1385 [14:45 ]   3   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 28 مرداد 1385 [14:43 ]   2   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 مرداد 1385 [06:54 ]   1   حمیده کاشیان      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..