منو
 کاربر Online
783 کاربر online
تاریخچه ی: بافت همبند

!دیدکلی
بافت همبند همانطور که از نامش پیدا است، بافتها و ارگانهای مختلف را به هم می‌پیوندد. این بافت در زیر ((اپی تلیوم)) و اطراف ارگانهای مختلف به عنوان یک لایه پشتیبان عمل می‌نماید و به همین دلیل آن را __بافت پشتیبان__ نیر می‌نامند. بافت همبند از سه جز اصلی یعنی ((سلول|سلولها)) ، رشته‌ها و ماده زمینه‌ای تشکیل شده است.
!وظایف بافت همبند
مهمترین وظایف بافت همبند ، با توجه به اجزا تشکیل دهنده آن شامل موارد زیر است.
#پشتیبانی از سایر بافتها.
#فراهم آوردن محیط قابل انتشار برای مبادله ((مواد غذایی)) و دفعی بین ((خون)) و سلولها.
#شرکت در دفاع از بدن با داشتن ((ماکروفاژ|سلولهای ماکروفاژ)) ، ((پلاسماسل)) ، ((ماست سل)) و … و بروز دادن ((واکنش التهابی)) و جلوگیری از انتشار عوامل بیماری زا.
#ذخیره آب ، الکترولیتها و ((پروتئین|پروتئینها)).
#شرکت در ترمیم زخمها.
!سلولهای بافت همبند
!!فیبروپلاست
((فیبروپلاست)) ، فراوانترین سلول بافت همبند است که همه انواع رشته‌های بافت همبند و مواد آلی ماده زمینه‌ای را ((سنتز)) می‌کند. فیبروپلاست ، سلولی است با هسته بیضوی و روشن و دارای ((کروماتین)) ظریف است که حاوی یک یا دو ((هستک)) واضح می‌باشد. ارگانهای دخیل در پروتئین سازی در فیبروپلاست بطور گسترده دیده می‌شوند. در مواردی که فعالیت سلول کاهش می‌یابد، اندازه سلول کوچکتر شده و هسته آن پر رنگ و دوکی دیده می‌شود که در این حالت فیبروسیت نیز می‌نامند. فیبروسیتها درصورت تحریک قابل برگشت به حال فعال می‌باشند.
!!ماکروفاژها
((ماکروفاژ|ماکروفاژها)) سلولهایی دارای قدرت بیگانه خواری هستند که سلولهای فرسوده و بقایای سلولی و میکروارگانیسمها را به درون خود کشیده و توسط ((آنزیم لیزوزومی|آنزیمهای لیزوزومی)) ازبین می‌برند. ماکروفاژها بطور غیر مستقیم درحفظ و ترمیم و بطور غیر مستقیم در دفاع از بدن دخیل هستند. ماکروفاژها از مغز استخوان نشات می‌گیرند. ماکروفاژ آزاد دارای هسته‌ای لوبیایی و خارج از مرکز و سیتوپلاسمی وسیع و حاوی اجسام باقی مانده می‌باشد که آنها را به سادگی از فیبروپلاستها قابل تشخیص می‌سازد. علاوه بر ماکروفاژهای بافت همبند ، سایر بافتها و ارگانها نیر دارای سلولهایی با ویژگیهای ماکروفاژها می‌باشند که اسامی متفاوتی به آنها داده می‌شود. به عنوان مثال ، این سلولها را در ((کبد)) به نام __کوپفر__ ، در ((ریه)) به نام ماکروفاژهای ریوی ، در ((بافت عصبی مرکزی)) به نام __میگروگلی__ و در ارگانهای لنفی به نام ماکروفاژهای دیواره سیتوزوئیدی می‌نامند.
!!پلاسماسل
پلاسماسلها سلولهایی هستند بیضوی یا تخم مرغی شکل با هسته کناری که سیتوپلاسم آنها به علت وسعت فراوان ((شبکه آندوپلاسمی)) دانه دار ، که قسمت عمده سیتوپلاسم را اشغال کرده بازوفیل دیده می‌شود. بارزترین مشخصه پلاسماسلها طرح هسته آنها می‌باشد که نقاط تیره و روشن کروماتین در آن منظره‌ای شبیه صفحه ساعت یا چرخ ارابه ایجاد می‌نماید. در اغلب پلاسماسلها ، در بالای هسته نامیز روشنی جلب توجه می‌کند که با ((دستگاه گلژی)) وسیع سلول مطابقت می‌نماید. پلاسماسلها از ((لنفوسیت|سلولهای لنفوسیت B)) مشتق می‌شوند. به این معنی که لنفوسیت B پس از برخورد با ((آنتی ژن)) تحریک و تقسیم می‌گردد که یکی از سلولهای حاصل از تقسیم ، به پلاسماسل تبدیل می‌شود.
!!ماست سلها
ماست سلها سلولهای بزرگی هستند که به تعداد زیاد در بافت همبند یافت می‌شوند و ((سیتوپلاسم)) آنها حاوی گرانولهای درشت و ((بازوفیل)) می‌باشد. وظیفه اصلی ماست سلها ذخیره واسطه‌های شیمیایی است که در جریان واکنشهای آلرژیک آنها را آزاد می‌سازند و مهمترین واسطه‌های شیمیایی مترشحه بوسیله ماست سلها ((هپادین)) و ((هیستامین)) می‌باشند. ماست سلهایی که در غشاهای مخاطی یافت می‌شوند بجای هپادین حاوی ((کندروایتین سولفات)) می‌باشند و بر این اساس ماست سلها را دو نوع متفاوت محسوب می‌کنند. ((لکوترین)) ماده دیگری است که توسط ماست سلها ترشح می‌شوند و باعث انقباض آهسته عضلات صاف می‌گردند. غشای ماست سلها حاوی رسپتورهای متعدد برای نوعی از ((آنتی بادی)) مترشحه توسط پلاسماسل به نام __IgE__ می‌باشد.
!!سلولها چربی
سلولهای گرد یا چند وجهی هستند که ((چربی)) ذخیره شده در آنها به صورت قطره‌ای بزرگ ، حجم عمده سلول را اشغال می‌کند.
!!سلولهای مزانشیمی
سلولهای مزانشیمی تشکیل دهنده ((لایه مزودرم جنینی)) هستند که از نظر شکل ظاهری شبیه فیبروپلاستها می‌باشند. این سلولها چند استعداده می‌باشند و قادرند به انواع مختلف سلولها تمایز یابند و به همین دلیل به سلولهای متمایز شده نیز معروفند.
!رشته های بافت همبند
!!رشته‌های کلاژن
این رشته‌ها از ((پروتئین)) همنام خود به اسم ((کلاژن)) ساخته شده‌اند که فراوانترین پروتئین بدن محسوب می‌گردد. رشته‌های کلاژن در همه انواع بافت همبند ، ولی به میزان متفاوت یافت می‌شوند. سنتز کلاژن بوسیله فیبروپلاستها مشابه ساخت سایر پروتئینها می‌باشد. سنتز کلاژن توسط سلولهای استئوپلاست دراستخوان ، کندروپلاست در ((غضروف)) ، ادونتوپلاست در ((دندان)) ، سلولهای عضله صاف در دیواره ((رگ خونی|رگهای خونی)) و سلولهای اپی تلیال نیز انجام می‌گیرد. ترکیب ((اسید آمینه)) تشکیل دهنده کلاژن در بافتهای مختلف دارای تفاوتهای جزئی است.
!!رشته‌های رتیکولر
رشته‌های رتیکولر فیبریلهایی متشکل از کلاژن نوع III که با رنگ آمیزی معمولی قابل رویت نیستند، می‌باشند. چون این رشته‌ها با ((املاح نقره)) به رنگ سیاه در می‌آیند، رشته‌های نقره دوست نیز نامیده می‌شوند. رشته‌های رتیکولر توری ظریفی را در اطراف سلولهای کبدی و کلیوی ، ((غدد درون ریز)) و سلولهای عضلانی و عصبی بوجود می آورند. همچنین داربست ((اعضای لنفی)) و خونساز از رشته‌های رتیکولر تشکیل شده است.
!!رشته‌های الاستیک
رشته‌هایی هستند باریک و منشعب و دارای قابلیت ارتجاعی که نسبت به رشته‌های کلاژن استحکام کمتری دارند و با رنگ آمیزی اختصاصی رنگ می‌گیرند. این رشته‌ها ، به مقدار فراوان در بافتهای انعطاف پذیر نظیر شریانهای بزرگ (((آئورت))) ، ریه و ((مجاری تنفسی)) ، ((پوست)) ، داربست طحال و لیگامانهای بین مهره‌ای یافت می‌شوند.
!ماده زمینه‌ای
سلولها و رشته‌های بافت همبند بوسیله ماده‌ای بی شکل به نام ماده زمینه‌ای یا ((ماتریکس)) احاطه شده‌اند. ماده زمینه‌ای مرکب از گلیکوز آمینو گلیکانها ، گلیکو پروتئینها و ((مایع بافتی)) است.
!مایع بافتی
مایع موجود در ماده زمینه‌ای بافت همبند را که متشکل از ((آب)) ، الکترولیتها و مقداری پروتئین و متابلیت می‌باشد، مایع میان بافتی می‌نامند، که محیط قابل انتشاری را بین ((خون)) و سلولها فراهم می‌آورد. منشا مایع بافتی ((پلاسمای خون)) می‌باشد.
!مباحث مرتبط با عنوان
*((آنتی بادی))
*((آنتی ژن))
*((اپی تلیوم))
*((پلاسماسل))
*((دستگاه گلژی))
*((شبکه آندوپلاسمی))
*((ماست سل))
*((لنفوسیت))
*((ماکروفاژ))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 05 آذر 1384 [07:21 ]   5   سمیه فارابی اصل      جاری 
 شنبه 05 آذر 1384 [07:19 ]   4   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 سه شنبه 29 شهریور 1384 [06:42 ]   3   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 اسفند 1383 [22:58 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [11:41 ]   1   حامد احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..